söndag, november 06, 2005

Asylsökanden som bryter mot svensk lag skall belönas med upphållstillstånd för en kostnad på 1,5 miljarder kronor !!

Alla riksdagspartier utom moderaterna och socialdemokraterna stödjer ett förslag som skall ge alla människor som kommit till Sverige efter år 2000 asyl. Detta oavsett ifall individerna ifråga har asyl behov eller ej. Nu har socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister omformulerat förslaget men innebörden och resultatet kommer att bli det samma som det ursprungliga förslaget om flyktingamnesti för alla som kommit till Sverige efter år 2000. Som uttryckts” de flesta som håller sig gömda kommer att få stanna med den nya lagen om andra asylprövning”.

Man måste fråga sig, tror politikerna att mängden asylsökanden som illegalt försöker bosätta sig i Sverige kommer att minska nu ? Snarare tvärtom, förfalskande av identitetshandlingar och bortkastandet av pass kommer att öka lavinartat. Dessutom så behöver dessa individer bara försvinna under en period och vips så kommer de att innefattas av de nya amnestilagarna ! Varför skall de söka asyl den lagliga vägen när de kommer att få garantier att stanna via den illegala vägen ?

Politikernas sätt att korrigera problemet med handläggningstiderna av asylärenden är naivt och fungerar som att ” späda olja på elden” Bara det är flytande, d.v.s flyter ihop med denna allmänna politiska korrektheten. För att se orsaken till problemet och därmed kunna korrigera det måste man ställa frågan, varför har vi så långa handläggningstider beträffande asylärenden ? Kan det bero på att Sverige inte praktiserar direktavvisningar vid gränserna av människor som inte kommer från direkta krigshärdar ? Kan det bero på att Sverige har ett mycket komplicerat regelverk som ger asyl för en mängd olika orsaker ? Kan det också bero på att Sverige inte praktiserar möjligheten av avvisning så länge individen överklagar. ( Ett förslag att korta handläggningstiderna lades tidigare av socialdemokraterna med motivet att göra det möjligt att avvisa efter det första avslaget. Moderaterna röstade mot p.g.a partipolitiskt käbbel. Man såg till vilka som lade föreslaget, d.v.s och inte till själva förslaget).

Flertalet som kommer till Sverige enligt nuvarande system får asyl och de allra flesta stannar i landet under överklagandets eviga cykel. Den lilla hämning som höll systemet under myndighetskontroll försvinner nu med den nya lagen om en andra chans för asylprövning till trots avslag ( som betyder praktiskt att ” alla skall få stanna av dem som uppehåller sig illegalt i landet). Vi får de facto fri invandring i landet, där den praktiska garantin för uppehållstillstånd innebär är att ha barn, ha skaffat barn i Sverige ( barnens rätt till utbildning enligt FN) eller vara oförmögen att verifiera sin identitet genom att göra sig av med passet.

Asylpolitiken förlorar sin innebörd när den blandas ihop med invandringspolitik när alla som kommer hit i praktiken kommer att stanna. Illegala ekonomiska flyktingar som genevékonventionsflyktingar blir ett. Så varför finns det illegala invandrare överhuvudtaget i Sverige ? Kan det bero på att de inte har faktiska skäl att stanna i landet till trots Sveriges internationellt erkända generösa asylpolitik. Det är nu ett faktum - vi kommer att se mer av detta när Sverige får en officiell koloniseringspolitik av landet där inte ekonomisk och teknologisk pollinering ligger till grund för invandringen, observera ordvalet, invandringen inte asylpolitiken.

De som inbillar sig att Sverige har restriktiv invandringspolitik vet inte vilka regler som gäller t.e.x i invandringsländer som USA, Canada, Nya Zeeland och Australien.
I .t.e.x Australien och USA så måste individen som skall invandra bevisa att den har språkkunskaper, eftertraktad utbildning inom landet, ha en anställning samt ha rätt ålder. Denna politik gör inget hymmel om att de vill ha de rätta människorna som kan bidra längst till det nya moderlandet. Alltså man gör åtskillnad mellan asylpolitik och invandringspolitik. Problemet med människor som kommer och kallar sig politiska flyktingar och själva verket är ekonomiska flyktingar är mycket mindre i dessa invandringsländer eftersom de vet att de har förutsättningarna i landet om de kommer och ger något till ”knytkalaset”, dvs rätt utbildning för landet samt att vara rätt sorts arbetstagare som fyller vakanta arbetsplatser inom landet. Det ställs krav på dem för deras eget bästa !

I dagens Sverige blandas detta ihop med naiv tro att Sverige är så mycket bättre än andra länder så enbart detta skall ge skäl nog att få stanna i Sverige. Utan krav på att kunna försörja sig, språkkunskaper eller inget återflyttningskrav på flyktingar vars hemländer har stabiliserats när därmed villkoret för uppehållet i Sverige försvinner.
” De har varit tillräckligt länge för att stanna” brukar det heta - och de stannar ! Varför skulle de inte göra annat ? Inga morötter och krav finns i samhället för deras självförsörjning och integrering i svenska samhället. Samtidigt anklagar starka politiska grupperingar Sverige för att vara fördomsfullt och rasistiskt och stödjer i praktiken denna okreativa attityd. Att vara ”under-dog” som invandrar i ett nytt land har kanske varit den starkaste drivkraften för att lyckas i ett samhälle. Ett bra exempel är USA eller vårt eget Sverige under stormaktstiden där en meritokrati gällde. För de flesta är det okänt att Sverige historiskt sett är en europeisk meritokrati (individens avancemang berodde på den egen förmågan och inte börd) och inte som idag populärt uttryckts i politiska korrekthetens namn ” har alltid varit ett invandringsland ”.

Visst, Sverige har haft invandrare från de flesta europeiska länder genom historien, främst Tyskland, Norden, Holland och Vallonien. Dessa kom dock till Sverige tackvare den meritokratin som främjades från kungamakten, dvs, möjlighet till karriär och ekonomisk avancemang oavsett börd. Det kallades Nordstjärnan i det svenska projektet under stormaktstiden. Ingen kvotering eller politisk korrekthet behövdes för att bli framgångsrik medborgare i projektet Sverige oavsett om man var född här eller inte. Detta till trots inskränkningar i form av religiös likriktning och andra fördomar.

Det behövdes ingen kvotering eftersom invandringen i sig löste integrering i det svenska samhället, d.v.s den teknoekonomiska pollineringen. Invandrarna assimilerads med projektet Sverige och blev svenskar oavsett börd !

Till trots den gemensamma historien med Sverige har dock Finland klokt nog gjort skillnad mellan invandringspolitik och asylpolitik. Sedan 1970-talet har cirka 70 000 fått asyl i Finland ( ungefär vad Sverige årligen ger asyl) och då på etniskt grundade betingelser, främst s.k. östfinnar eller karelare från Ryssland. Vad har orsaken till detta varit till trots den finska ekonomins övertrissningar av den svenska på senare tid ? Man kan inte säga att det är p.g.a Finland är ett fattigare land än Sverige, för det är det inte längre. Troligen ligger svaret i en nyktrare inställning och avsaknaden av politisk korrekthet. I Finland vet man vad det innebär att vara ofria och inte ha ett hemland, dvs ett land där språket finska och finsk kultur premieras. Orsakerna till detta är att Finland har varit ofria och under tryck av utländsk invasion. De uppskattar Finland för vad det är, dvs finskt och inte någon multikulti mosaik, till trots den svensktalande minoriteten och influensen från Ryssland.

Finland är alltså inte fattigare än Sverige. Frågan är alltså, har Sverige fortfarande ett ekonomiskt överskott att dela med sig av, utöver den stora biståndspolitiken via SIDA?

Svaret är självfallet nej, speciellt när pensionärer och långvårdspatienter görs till vårdpaket och tas ifrån deras mänskliga värdighet. Sverige är inte längre det romantiska social- paradiset med låg brottslighet. Vi är ej längre praktiserande i yttrandefrihet. Här talar politiker om vad som är korrekt och medmänskligt. De facto- Sverige är på många sätt inte bättre än de länder vars medborgare vi försöker avskilja med vår politiska naivitet. Undantaget är bidragssystemet som aktivt driver Sverige till ekonomisk ruin med större och större grupper som förmånstagare. Vi låter oss inte motiveras av meritokrati längre. Amnestitanken är ett förlegat tankesätt som har sin grund i att vi tror att vi är bättre och rikare än andra - vilket båda är osanna.

Se dig omkring i svenska samhället, har inte Sverige dragit tillräckligt många strån till stacken för att hjälpa världen ? Har vi fortfarande ekonomisk överkott att dela med oss av genom en faktiskt kravlös invandringspolitik ? Ja säger vissa medan man samtidigt talar om nedmonteringen av den svenska välfärdspolitiken. Detta är dubbelmoral !

Vi kanske skall demokratisera asylpolitikens resursutdelningen till frivilliga medel, dvs låta medborgarna bestämma ifall dessa 1.5 miljarder kronor( antagligen lågt beräknad kostnad för den nya lagen ) skall gå till ickesvenskar eller till personer som illaluktande och blöjförsedda Hulda på långvården. Låta införa mänskliga rättigheter där istället! Hulda har åtminstone bidraget till välfärdsstaten i form och 40-50 års skatteinbetalningar, dvs, uppfyllt villkoren för den ekonomiska bärigheten när välfärdsstaten utformades.

Man skulle vilja fråga sig vart gränsen går för nuvarande asylpolitik ? Hur mycket än vi vill så kommer Sverige aldrig kunna skapa världsfred, rättvisa eller påverka världen med sitt politiska nationella rättesnöre. Ett faktum som det politiska etablissemanget har svårt att acceptera sedan stormaktsfallet i början av 1700-talet.

Man borde städa inför egen dörr innan man packar på vad andra skall tycka och definiera det som frihet. Ett första steg är att främja den egna laglydigheten, yttrandefrihet och den mänskliga värdigheten inom sina egna gränser samt att göra åtskillnad mellan asylpolitik och invandringspolitik! Nu får vi ett samhälle där lagar ej längre är mottstock och rättesnöre genom införandet av en flyktingamnesti lag där främjandet av illegal invandring blir resultatet.2 Comments:

At 12/10/07 9:03 fm, Blogger Ante said...

Mycket bra formulerat.
Jag och många med mig delar din uppfattning i ämnet.

 
At 15/1/08 11:47 fm, Blogger Leo Sundberg said...

Jefligt vettigt...

Låt oss ha folkomröstning och trycka till kosmopoliterna en gång för alla. Demokrati går före korrekthet och folkvilja går för elitism!

Leve demokratin

 

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home

Bloggtoppen.se