onsdag, november 09, 2005

Fri invandring i Sverige - 20 000 berörs när flyktingamnestilagen träder i kraft- mer kommer !

Alla partier röstade förutom moderaterna ja till lagen. Alla som uppehåller sig illegalt, till trots tidigare avslag, kan söka uppehållstillstånd och få det beviljat. ( Vilket innebär att svenska staten inkompetensförklarar migrationsverkets tidigare bedömningar).

Migrationsverket väntas redan UNDER DE FÖRSTA DAGARNA AVGÖRA FLERA FALL.

DE BESLUTEN BLIR LEDANDE I DET FORTSÄTTA ARBETET. Alltså besluten skall hastas igen för att kunna stämpla ”godkänt” på asylblanketten. Underlagen för bedömningen är följande:

Omfattar två grupper: Personer som fått avvisnings- beslut som inte kunnat verkställas på grund av förhållanden i hemlandet, och barnfamiljer som gömt sig i Sverige efter ett avvisningsbeslut.

Migrationsverket kan bevilja uppehållstillstånd av tre skäl:

1. Personen behöver skydd.
2. Det föreligger praktiska eller medicinska hinder för avvisning.
3. Det är "humanitär angeläget" att personen får stanna.

Det är med stor svårighet man ser hur någon skall kunna få avslag med följande regelverk. Paragrafen "humanitär angeläget” för att få stanna kommer att vara mycket användbar för de som inte kan åberopa något annat.

Det är nu dags för allmän folkomröstning och låta svenska medborgare bestämma ifall vi vill försörja människor med skattemedel under dessa villkor. Eller är det dags att låta frivilliga medel bestämma villigheten att släppa in människor på endast

” humanitär angelägenheter ” enligt ovan som dessutom är vidöppen för missbruk ?

Med säkerhet är det många svenska medborgare som kommer åberopa behovet av humanitära förhållanden på den svenska långvården före ekonomisk migration via 3:e paragrafen "humanitär angeläget" enligt ovan villkor.

Beträffande bristen på ekonomiskt överskott att dela med sig tar nedanstående inlägg upp:

” Asylsökanden som bryter mot svensk lag skall belönas med uppehållstillstånd för en kostnad på 1,5 miljarder kronor !!”

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home

Bloggtoppen.se