lördag, november 19, 2005

Metro rapporterar: En majoritet av riksdagen vill utöka flyktingkvoten

Efter riksdagen nyligen antagit den nya amnestilagen kommer nästa utspel:

” Vi vill öka antalet och samtidigt sända en signal till andra länder i Europa att också ta sitt ansvar, säger Yilmaz Kerimo, socialdemokraterna”.

Man måste fråga sig, vart går gränsen och ifall Yilmaz Kerimo, socialdemokraterna, inte tycker EU gör tillräckligt till trots att EU-länder tar emot 70% av världens alla flyktingar ? Han kanske blir nöjd när han får ha alla sina kusiner och sysslingar boende i Sverige så att riksdagsplatsen är säkrad för all framtid?

Igen, det är igen mänsklig rättighet att bo i Sverige. Asylskyddstanken är urvattnad när den nya amnestitanken innebär fri invandring oavsett skyddsbehov. Utspel enligt Kerimos ( speciellt efter en amnestilag nyligen antagits) för tankarna till regelrätt kolonisation av Sverige där en kolonisatör driver sin sak för maktövertagande ytterligare. Som ordspråket säger: Den förvrängda definitionen av mänskliga rättigheter och demokrati har blivit historiens mest överlägsna invasionsvapen.

Varken demokrati eller mänskliga rättigheter främjas på detta sätt. Denna linje har ej heller något folkligt stöd av svenskarna. En enkel folkomröstning bland svenska medborgare skulle enkelt avgöra saken. Jag tror att många indianer i Amerika känner igen sig i det här när kolonisationens konsekvenser blir ytterligt kännbara.

1 Comments:

At 20/11/05 1:07 em, Blogger vinterbadaren said...

ja du, och någon folkomröstning i frågan vågar dessa quislingar aldrig förespråka då resultatet redan är givet. Må räkenskapens tid snart vara inne för dessa folk&nationsförrädare!!!

 

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home

Bloggtoppen.se