fredag, november 25, 2005

Nu har vi kommit till apartheid i Sverige när arbetsgivare ska få rätt att särbehandla invandrare!

Nu vill man införa ytterligare en parameter till det politiska systemet där etnisk tillhörighet innebär särbehandling och fördelar. Turen har kommit till arbetslivet där invandrare skall få företräde på arbetsmarkanden före infödda svenskar.

Tidigare så har svenskar blivit diskriminerade inom utbildningsväsendet när Uppsala universitet selekterade sökanden med invandrarbakgrund före infödda svenskar. Detta till trots att betygen var bättre bland dem som inte kom in, än de som fick utbildningsplats. Nu har alltså turen kommit till arbetslivet när en ”politisk majoritet” inom diskrimineringskommittén föreslår positiv särbehandling. SvD skriver den 24:e november 2005:

”Positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet ska tillåtas i arbetslivet. Det kommer en politisk majoritet i diskrimineringskommittén att föreslå inom kort, erfar SvD.Om en man och en kvinna med likvärdiga, eller nästan likvärdiga, meriter söker samma jobb kan arbetsgivaren välja att anställa personen av det kön som är underrepresenterat.”

”I somras lade regeringens utredare, miljöpartisten Paul Lappalainen, fram sitt förslag till en ny integrationspolitik för Sverige, ”Det blågula glashuset”. Där listar han konkreta 50 åtgärder för att komma till rätta med den strukturella diskrimineringen.– Jag föreslår att man ska tillåta positiv särbehandling med hänsyn till etnicitet i samma utsträckning som man tillåter positiv särbehandling med hänsyn till kön, säger Paul Lappalainen”.


Ja - vad skall man säga ?

Vi har satt skyddsbehov som grund för asylrätt ur spel i och med den nya amnestilagen. Stödet för asyl i den nya lagtexten innebär numera att det bara behövs en” humanitär angeläget” för att få stanna. När inte en närmare definition av denna formulering existerar i lagtexten, ( vilket kommer till fullo att utnyttjas av immigranter och deras stödjande advokater), så kan man åtminstone förvänta sig att den generösa definition som ”flykting” kommer att förutsätta att den svenska ekonomin har stort behov av arbetskraftsimport. Nej, inte det heller beaktas, samtidigt som man i samma stund inte kan tackla problemen med att skapa nya jobb och bekämpa invandrares ”utanförandeskap”.

Man borde kanske först ställa frågan ifall ekonomin har någon tillväxt där nya jobb skapas innan man öppnar för fri invandring med en amnestilag ? ( Begreppet ”flykting” är ju minst sagt vida idag när man inte kan särskilja ekonomiska flyktingar från de som har behov av bättre ”humanitär situation”).

Nej, istället börjar man tala i kvoteringstermer där en viss grupp av människor skall få laglig fördel före en annan grupp av människor när de konkurrerar om de allt färre jobben som finns kvar i landet efter alla företagsutflyttningar. Detta är endast är ett artificiellt försök via lagstiftning att ge människor jobb som inte finns !

Jag föddes i ett land där alla hade samma rättigheter. Nu lever jag i ett samhälle där marknadsekonomins krafter beträffande jobb och arbetskrafter satts ur spel. Detsamma gäller också demokratin. Jag har sagt det förut och jag säger det igen, demokratin främjas inte på detta sätt. Jag och andra demokrater kommer inte att försvara ett sådant samhällssystem i längden. Men idag är det ju ok ”rebella” om man känner sig ”negativt särbehandlad”med upplopp som i t.e.x Frankrike enligt vissa politiskt korrekta mästertyckare i Sverige. Jag är rädd för många kommer att dra slutsatsen efter sådant stöd att det är enda vägen när inte din röst hörs hos politikerna !

Det finns inget stöd för ovan utveckling bland svenskarna !

Läs artikeln hos SvD.

20 Comments:

At 26/11/05 12:20 fm, Anonymous Fred said...

Jag förväntar mig inte att en sverigedemokrat som du ska förstå resonemanget, men det är nödvändigt med positiv särbehandling för att, om inte annat, skapa förebilder och förändra invanda mönster - både för arbetsgivare och invandrare.

Den svenska ekonomin har länge haft positiv särbehandling där "infödda svenskar" har haft lagliga fördelar och där övriga inte har haft den sortens rättigheter du efterlyser.

En omvänd positiv särbehandling rättar bara upp felaktigheter som länge varit gällande på den svenska arbetsmarknaden. Och stödet för något sådant är stort bland svenskar som jag.

 
At 26/11/05 1:22 fm, Blogger Moderatorn said...

Som svar till Fred: Det finns fler politiska åskådningar som är emot diskriminering baserad på etnisk tillhörighet än Sverigedemokraternas. Jag förbehåller mig rätten att inte låta mina defineras av dig. Dessutom så skulle jag vilja fråga om du är själv är demokrat? Om så är fallet så kan vi demokratisera kostnaderna för den den ekonomiska migrationen. Vi kan punktbeskatta sådana som dig och andra som förespråkar den fria invandringen. Ni kan försörja ekonomiska immgranter så kan vi andra skänka lite mänsklig värdighet till våra gamla med våra skattepengar. ( Vi skulle enkelt då se hur mycket stöd Er åsikt har bland svenska befolkningen för nuvarande naiva politik). Du och dina trosbröder i Livets Ord eller liknande organsiation skola bliva upplysta mer kommer....håll utkik !

 
At 26/11/05 1:33 fm, Blogger Moderatorn said...

Fortsättning till Fred: Eftersom du inte kan följa hela argumentationskedjan på denna blogg så har jag tagit ut ett stycke för att hjälpa dig från en tidigare post på denna blogg:

"De som inbillar sig att Sverige har restriktiv invandringspolitik vet inte vilka regler som gäller t.e.x i invandringsländer som USA, Canada, Nya Zeeland och Australien.
I .t.e.x Australien och USA så måste individen som skall invandra bevisa att den har språkkunskaper, eftertraktad utbildning inom landet, ha en anställning samt ha rätt ålder. Denna politik gör inget hymmel om att de vill ha de rätta människorna som kan bidra längst till det nya moderlandet. Alltså man gör åtskillnad mellan asylpolitik och invandringspolitik. Problemet med människor som kommer och kallar sig politiska flyktingar och själva verket är ekonomiska flyktingar är mycket mindre i dessa invandringsländer eftersom de vet att de har förutsättningarna i landet om de kommer och ger något till ”knytkalaset”, dvs rätt utbildning för landet samt att vara rätt sorts arbetstagare som fyller vakanta arbetsplatser inom landet. Det ställs krav på dem för deras eget bästa !

I dagens Sverige blandas detta ihop med naiv tro att Sverige är så mycket bättre än andra länder så enbart detta skall ge skäl nog att få stanna i Sverige. Utan krav på att kunna försörja sig, språkkunskaper eller inget återflyttningskrav på flyktingar vars hemländer har stabiliserats när därmed villkoret för uppehållet i Sverige försvinner.
” De har varit tillräckligt länge för att stanna” brukar det heta - och de stannar ! Varför skulle de inte göra annat ? Inga morötter och krav finns i samhället för deras självförsörjning och integrering i svenska samhället. Samtidigt anklagar starka politiska grupperingar Sverige för att vara fördomsfullt och rasistiskt och stödjer i praktiken denna okreativa attityd. Att vara ”under-dog” som invandrar i ett nytt land har kanske varit den starkaste drivkraften för att lyckas i ett samhälle. Ett bra exempel är USA eller vårt eget Sverige under stormaktstiden där en meritokrati gällde. För de flesta är det okänt att Sverige historiskt sett är en europeisk meritokrati (individens avancemang berodde på den egen förmågan och inte börd) och inte som idag populärt uttryckts i politiska korrekthetens namn ” har alltid varit ett invandringsland ”.

 
At 26/11/05 1:37 fm, Anonymous Fred said...

Förlåt om jag sårade din demokratiska själ. Jag gjorde en jämförelse med Sverigedemokraternas partiprogram och liknelserna var slående - åter igen: jag ber om ursäkt.

Jag förstår inte ditt resonemang kring punktbeskattning. Ska endast rojalister betala för kungahuset också? Ska bara kommunister betala för Lars Ohlys riksdagsplats? Ska bara nyliberaler betala moms på Timbros böcker?

Sen är jag ateist och tror (!) inte att jag har några trosbröder. Men jag lovar att hålla utkik.

 
At 26/11/05 1:41 fm, Anonymous Fred said...

Forts:

Ditt andra svar läser nästan ord för ord som om det kom från Sd. Det är inte bara politiskt inkorrekt - det är bara inkorrekt.

 
At 26/11/05 2:07 fm, Blogger Moderatorn said...

Till Fred. Vad bra att du har lärt dig något, att be om ursäkt när du gör övertramp. Beträffande din religiösa trosuppfattning så skiter jag fullständigt i den-Behåll den för dig själv! Min referering till Livets Ord uppfyllde sitt syfte-den belyste dina felaktiga slutsater genom att lika öppet antagande som du gjorde. Jag antar att din icon på din blogg som säger " reach one moe for Jesus" inte direkt understryker din ateism. Beträffande skattemedel, din exempel är löjliga. Jag är villig att distrubera skattemedel till ett system som är ekonimkst hållbart OCH TILL MEDBORGARE. Du kan försörja överiga om du känner för det och har råd ! Dina argument visar att du inte har kapacitet eller vilja att förstå en samtaltstråd och argumentationskedja. Läs hela bloggen om du vill utvecklas praktisera saklig dialog. Då slipper vi upprepningar. Vad man anser som är korrekt eller inte är något som sådana som du inte vet, den är subjektiv ! Denna förståelse har sanna demokrater och inte åsiktetsfundamentlister, talibaner, andra religiösa fundamentalister, kommunister, nazister o överiga ickedemokrater. Innan du förstår detta så har jag inte tid med dig. Lär dig konstruktiv dialog innan du dömer !

 
At 26/11/05 11:29 fm, Anonymous Fred said...

Kul att du varit på min blogg. Synd att du bara tittade på bilderna. Men dina försök att kollra bort den sakliga debatten genom att skylla osakligheten på mig är lätt att genomskåda. De döljer bara dina banala resonemang som reducerar människor till siffror i en tabell. Och tycker man att världen är något mer komplex än svart/vitt så är man idiot. En sann demokrat förstår att det finns andra åsikter än den egna och att konstruktiv dialog sker där det finns meningsskillnader, inte likriktning.

 
At 26/11/05 7:01 em, Blogger Moderatorn said...

Nej, jag inget intresse av dig och din blogg. Men snälla, vilken kovänding när du talar om kontstruktiv dialog. Nu får du ge dig och sluta upprepa vad man säger. Demokrati skall vi just ha ! Vi kan börja med att avgöra meningssiljaktigheten i en folkomröstning. Gör amnestipoitikens kostnad, frivillig och låt medborgarna bestämma ifall vi ha FLER bosättare här eller inte. Enkelt eller hur !

 
At 27/11/05 12:02 em, Anonymous Fred said...

Jo, Enkel Matematik, precis som Sd:s novemberkampanj. Det finns inga enkla lösningar i en komplex värld. Alla meningskiljaktigheter (och de är många) kan inte avgöras med folkomröstningar - inte i en representativ demokrati. Varför just amnestipolitiken - varför inte inflationspolitiken? Är det för att du har extra starka känslor gentemot invandrare? Jag har svårt att tolka det på annat sätt - men så är jag ju också en religiös åsiktsfundamentalist som du inte har tid med. Jättebra exempel på att föra en konstruktiv dialog.

 
At 27/11/05 6:40 em, Blogger Moderatorn said...

Tydligen så blev inte ett demokratiskt verktyg som folkomröstning intressant nu för en som dig eftersom du vet att din linje ej skulle ha stöd bland befolkningen. Varför inte invandrare, igen du har ej läst min blogg. Invandring med teknoekonomisk pollinering är vägen att gå som andra invandringsländer praktiserar. Men NEJ till amnesti och ekonomiska flyktingar när det inte finns ett överkott att dela med sig av ! Dagens asylpolitik har inget med skyddsbehov att göra utan en regelrätt kolonisering av Sverige som jag inte stöder. De som vill stödja den kan betala för den - inte vi andra. Jag själv har levt som invandrare i två länder utom Sverige och jag kan säga, inget av dem tillät att jag inte talade deras språk, inte hade en eftertraktade utbildning som landet hade behov av, hade rätt ålder och en anställning i landet innan jag kom dit. Dessutom fick jag inte ekonomiskt understöd som vi ger till individer som inte ens bryr sig om att gå lära sig svenska. Läs hela min blogg, där har du mina åsikter. Om du inte fattar efter första uppmaningen att jag inte är intresserad av dig och att du skall läsa min blogg för att få svar, vad kan man göra ? Kommer att "deleta" dina oförskämdheter när du inte kan ha en konstruktiv dialog. Jag har loggat din IP-adress och var du finns i landet ifall du vill ta detta längre. Beträffande din blogg så har jag inget intresse att skriva och oförskämdheter som är tagna ur luften som du gör ! Konstruktiv dialog och utan oförskämdheter är välkommen alltid men inte osaklig attack.

 
At 27/11/05 9:35 em, Anonymous Fred said...

Det finns ju inget som andas konstruktiv dialog som hot om loggade IP-nummer och att deleta motsatta åsikter, eller hur?

Mina "oförskämdheter" handlar om att du har ett språkbruk som av väldigt många skulla kunna uppfattas som sverigedemokratiskt. Jag har läst flera poster på din blogg och inget har bevisat något annat. När man skriver om invandrarnas kolonisering, etniskt inbördeskrig i Europa och att positiv särbehandling leder till apartheid så får man räkna med att få mothugg. När det gäller din nedsättande ton, så är den minst lika oförskämd.

Dessutom, om du inte tycker om att få kommentarer så kan du stänga av funktionen. Många bloggare på högerkanten har gjort precis det. På så sätt kan de raljera i frihet (men inte demokratiskt). Så länge du inte gör det, får du nog räkna med att folk kommenterar.

 
At 28/11/05 1:10 fm, Blogger Vilse på Värnhem/Anders said...

Det är lite märkligt att du först skriver att kostnaderna för invandrare i Sverige är så höga och sedan i nästa andetag anser att åtgärder för att få ut människor i egen försörjning är apartheid. Det som förslås av diskrimineringskommittén är väl ur denna synvikel positiv, eller?

Själv har jag ingen aning om kostnader eller vinster med invandring, men att invandrare liksom funktionshindrade har svårt att få anställning är så säkerställt som något kan bli.

 
At 28/11/05 1:11 fm, Blogger Moderatorn said...

Beträffande loggande av IP-nummer och var du finns är tyvärr ett måste eftersom åsiktsfundamentalister hänger ut demokratiska kandidater i val med personnummer, adress och kallar dem rasister. Alltså om detta tillåts så finns längre inte de demokratiska principerna. En icke-demokrat som accepterar alla metoder för att bestrida en motsatt åsikt. Detta är den mest skrämmande utvecklinge i denna sk demokrati. Och förresten, det är ingen naturlag och måste att anamma friinvandring. Man är inte ett monster och mänsklighetens fiende nummer ett bara för man inte stöder ett system som underblåser kolonisering. Acceptera. även om du inte gillar det, det är helt ok att rösta på vad man vill och tycka vad man vill utan din stämpling. Oavsett sypmatierna ligger hos Sd eller något annat parti. Dina antagande beträffande mig har dock varit fel. Beträffande oförskämdhet så började den med ditt först inlägg. Nej, jag tänker inte stänga av kommentatorfunktionen för att denna site uppfyller just syftet sprida åsikter utan tidigare åsiktsskolning från media eller politiker. Men jag kan tänka mig att stänga av dig ifall du inte är saklig eller spyr ut anklagelser från tomma luften. Låt oss avgöra våra meningskiljaktigeter i en folkomröstning eller "shut-up" om demokrati. De som hänger ut politiska mottåndare är just ickedemokrater. Kommunist, nazist eller religiös fundamentalist, eller det senaste påfundet, åsiktsfundamentalist ! Och sådan kommer jag att bekämpa. Du har inte lyckats med ett enda motargument eller säga varför man måste finansiera något man inte stöder. Lär av invandringländer om USA, Candada, Australien etc !! Du betalar inte jag tack. Beträffande ordet kolonisering så slå upp det ifall du inte kallar vad som händer i Sverige för just det !

 
At 28/11/05 1:19 fm, Blogger Moderatorn said...

Till parkensljus: Läs hela bloggen så har du svar på det inte du förstår. De som inte har skyddsbehov skall helt enkelt inte vara här. Beträffande invandring i allmänhet läs om den på inlägget:

Asylsökanden som bryter mot svensk lag skall belönas med upphållstillstånd för en kostnad på 1,5 miljarder kronor !!

"Asylpolitiken förlorar sin innebörd när den blandas ihop med invandringspolitik när alla som kommer hit i praktiken kommer att stanna. Illegala ekonomiska flyktingar som genevékonventionsflyktingar blir ett. Så varför finns det illegala invandrare överhuvudtaget i Sverige ? Kan det bero på att de inte har faktiska skäl att stanna i landet till trots Sveriges internationellt erkända generösa asylpolitik. Det är nu ett faktum - vi kommer att se mer av detta när Sverige får en officiell koloniseringspolitik av landet där inte ekonomisk och teknologisk pollinering ligger till grund för invandringen, observera ordvalet, invandringen inte asylpolitiken.

De som inbillar sig att Sverige har restriktiv invandringspolitik vet inte vilka regler som gäller t.e.x i invandringsländer som USA, Canada, Nya Zeeland och Australien.
I .t.e.x Australien och USA så måste individen som skall invandra bevisa att den har språkkunskaper, eftertraktad utbildning inom landet, ha en anställning samt ha rätt ålder. Denna politik gör inget hymmel om att de vill ha de rätta människorna som kan bidra längst till det nya moderlandet. Alltså man gör åtskillnad mellan asylpolitik och invandringspolitik. Problemet med människor som kommer och kallar sig politiska flyktingar och själva verket är ekonomiska flyktingar är mycket mindre i dessa invandringsländer eftersom de vet att de har förutsättningarna i landet om de kommer och ger något till ”knytkalaset”, dvs rätt utbildning för landet samt att vara rätt sorts arbetstagare som fyller vakanta arbetsplatser inom landet. Det ställs krav på dem för deras eget bästa !"

Man kan börja med att lära sig språket för att få ett jobb.

"Allt detta har resulterat i att man idag kan man bli svensk medborgare utan att kunna ett ord svenska och ve den medborgare som vågar säga att det kan vara en god förutsättning och villkor för att klara sig i svenska samhället ! Det moderna etablissemangets syn på globaliseringen och internationalismen innebär den egna samhällskulturens åsidosättande samt berövandet av invandrares verktyg för att kunna integreras i det svenska samhället, d.v.s språket och svenskheten. Om asylsökanden eller invandrare som inte bemödar sig att deltaga ( notera deltaga - inte lära sig svenska språket) i givna gratis svenskkurser så sker ett avdrag av dagpenningen och inte per automatik ett villkor för fortsatt vistelse i Sverige ! Med andra ord, den svenska staten bryr sig inte om dessa människors möjligheter och förutsättningar i samhället"

 
At 28/11/05 2:06 fm, Blogger Moderatorn said...

Till parkensljus: En arbetslös svensk, t.e.x yngre tjej utan arbetslivserfarenhet är väl lika mycket arbetslös som en med namnet Mohammed ? Varför skall Mohammed få jobbet bara därför han har utländsk bakgrund ? Tjejen är lika mycket utan jobb som han ! Är det hennes fel att det bodde svenskar först i detta land och därför som sådana är mer representerade i arbetslivet än Mohammed ?

 
At 28/11/05 7:28 em, Anonymous Fred said...

Moderatorn: Hela din blogg är full av svepande generaliseringar och falska fakta, så jag förstår om du känner dig tvungen att deleta denna kommentar. Det är svårt att möta mothugg, jag vet, men om inte annat så lär du dig att spetsa dina argument så att de blir förståeliga - även för dem som inte orkar ta sig igenom sida upp och sida ner av nonsens. Om någon kommenterar det du skrivit, besvara det - möjligen med en hänvisning till orginalposten, men hänvisa inte vidare till allt annat du skrivit. Att hela tiden hänvisa till sig själv innebär dessutom att man gör sig skyldig till ett cirkelargument utan slut.

Du, precis som jag, har valt att vara anonym på bloggen, dvs inte stå med sitt riktiga namn. Det har både för- och nackdelar. Fördelen är att man kan skriva vad fan vill utan att behöva stå till svars för det. Nackdelen är att det är svårt att hävda att man som person står för en sak - för det gör man inte - då hade man ju skrivit ut sitt namn. Å andra sidan - genom att inte skriva ut sitt namn kan man behandla bloggen som en fristående institution - utan personlighet, ungefär som en ledarsida i en dagstidning. Men då får man inte ta mothuggen personligt. Eventuell kritik av dina poster blir då endast en kritik mot de skrivna argumenten och mot bloggen - inte mot dig som person. Att inte blanda ihop de här sakerna tror jag är viktigt för din framtida hälsa.

Så till en opersonlig kritik av bloggens argument om svenskar flickor vs. Mohammed:

Varför är det alltid invandrarnas fel att de inte får jobb? Kan det inte bero på att svenskundervisningen är under all kritik? Kan det inte bero på att arbetsgivare kastar ansökningar med utländska namn i dokumentförstöraren - utan att ens kolla om det talar svenska eller inte? Varför ska inte han få jobbet bara för att han heter Mohammed?

Om man ger arbetsgivarna rätt att särbehandla invandrare kan man få till stånd positiva förebilder - läs vilken dagstidning som helst för att se att de inte är många. Dessutom tillåter man aktivt en utstött grupp att komma in på arbetsmarknaden - samtidigt som man minskar bidragsberoendet och ökar skatteintäkterna. Vad är nackdelen?

 
At 28/11/05 9:21 em, Blogger Moderatorn said...

Till Fred, för det första mitt inlägg var svar till en annan men du hugger på allt som en aborre. Cirkelargument ? Igen har jag inte hört ett enda konkret argument från dig utan bara flum som du hoppas kunna förvirra med. Om hävdar hävdar att något är falskt måste du specifiera vad och bevisa. Bevishördan ligger hos den som anklagar. Betäffande "Varför är det alltid invandrarnas fel att de inte får jobb" Jag vet vilket spår du dillar efter. Om man kommer till ett land ( utan man har skyddsbehjov) där det inte finns arbetskraftsbehov då finns risken att man blir arbetslös.

Dessutom bevisa dina källa vad är det som är så dåligt med svenskundervisningen ? Du snackar om cirkelargument och hänvisningar till en själv-visa din argumentskedja nu.

Om nu invandrare inte får jobb, det kanske beror på att det inte finns plats för dem i ekonomin ? Du kan ej botsätta dig i Japan eller Australien utan jobb och villkoren som tidigare beskrivits ! Med din vinkling sä antar jag att du säger detta från en tidigare inlägg. Ifall inte-vad är skillnaden mellen detta exempel och nuvarande situation ? "Det är det samma som att påstå att det är förståligt och försvarbart om vi som européer skulle bosätta sig i massor i Japan, oavsett möjlighet att få jobb i landet, och när så inte sker börjar vi attackera det japanska samhället"

Vad är nackdelarna frågar du ? Är du så förbannat obildad så du uppriktigt tror att bidgragsberoendet faktiskt minskar ifall man har kvotering ? Lär dig efterfrågan och utbud ! Om det inte finns tillräckligt många jobb från början så kommer en annan bli arbetslös istället för inkvoterade Mohammed. Det är därför invandringländer har den politik de har. Det kallas meritokrati ! O, nej, jag är inte tillräckligt imponerad av dina anklagelser eftersom de inte innnhåller ett enda svar utan endast obevisade anklagelser etc etc. Känner du igen retoriken ? Den är ganska jobbig att lyssna på så gör mig en tjänst, igen, besvara frågan. Är du demokrat, om så är fallet, kan vi komma överens om att bästa sättet att avgöra fråga, låt de som skall betala rösta om frågan i en folkomröstning. Då slipper både du och jag det här.

PS. Och förrestem, man får ingen gratisundervisning i Japanska om du väljer att flytta dit. Du får inte ens bosätta dig där om du inte har jobb ! Så lär dig skillnaden mellan asylpolitik och invandringspolitik !

 
At 29/11/05 2:55 em, Anonymous Fred said...

Jag antar utmaningen:

Att det faktiskt finns diskriminering bevisas av Högskoleverkets rapport om etableringen efter avslutade studier. Av första generationens invandrare etableras 73 % på arbetsmarknaden, medan motsvarande siffra för ”infödda svenskar” är 80 %. Det gäller alltså personer med exakt samma utbildning och med exakt samma ”chans” på arbetsmarknaden. Rapporten visar också på att andelen invandrare på lärarprogrammen är fortsatt låga, vilket betyder att man skjuter problemen framför sig. Rapporten kan hittas här:

http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/2005/0542R.pdf

Detta kan bero på, något du mer än antyder, att svenskakunskaperna fattas. Det beror på brister i svenskundervisningen, något jag nämnde i en tidigare kommentar. Skolverket rapporterar att det finns uppenbara brister i stödet för elever med svenska som andraspråk:

http://www.skolverket.se/sb/d/204/a/3737

Brister i svenskundervisningen leder direkt till problem inom andra ämnen – som nästan uteslutande bygger på goda kunskaper i svenska. Alla de nationella proven brister när det gäller stöd för elever som har svenska som andraspråk:

http://www.skolverket.se/sb/d/204/a/3621

Dåliga kunskaper i svenska leder alltså till sämre kunskaper i alla andra ämnen. Ett medel för att motverka detta är att eleverna faktiskt får hemspråksundervisning – i alla fall under en övergångsperiod. Men även där brister det:

http://www.skolverket.se/sb/d/866/a/3773

Det är min argumentationskedja. Du får gärna bevisa motsatsen.

När det gäller den ekonomiska biten så är det så att ekonomin inte är ett nollsummespel. Det är inte så att om några blir rikare så blir andra fattigare. Det är inte heller så att om några får jobb, så förlorar andra sina. Den globala ekonomin växer ständigt – till och med snabbare än befolkningen.

Jämförelsen med Japan är bra:

I Japan är 61,25 % av den vuxna befolkningen ekonomiskt aktiv. Motsvarande siffra för Sverige är 78,05 %. Svenskarna arbetar alltså i större utsträckning än japanerna och en större andel av befolkningen har pengar att spendera i landets ekonomi:

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/inc-eco.htm#adult

Se också:

http://unstats.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp

Sverige har haft en bättre ekonomisk utveckling än Japan under många år – både tillväxt och arbetslöshet – och detta trots att vi har mer liberala lagar när det gäller invandring. Eller är det tack vare? Tänk om Japan hade fått bättre siffror om de haft gratis undervisning i japanska – hemska tanke, eller hur?

Mängden jobb i ett land beror inte på landets invandringspolitik. Den beror på tillväxtpolitiken. Andelen personer som kan svenska beror inte heller på invandringspolitiken. Den beror på skolpolitiken.

Och det här med folkomröstning: Om folket hade fått bestämma hade vi fortfarande haft vänstertrafik i Sverige – med vänsterstyrda bilar. Vi har en representativ demokrati här i landet och den tycker jag fungerar bra. Trivs du inte med det, har du min tillåtelse att flytta till Schweiz. Men du kanske inte talar något av de fyra officiella språken…

Jag arbetar som lärare på en mångkulturell gymnasieskola. Så ”förbannat obildad” är jag.

Nu är det din tur!

 
At 30/11/05 10:33 fm, Blogger Moderatorn said...

Mycket intressant kommentar: "Och det här med folkomröstning: Om folket hade fått bestämma hade vi fortfarande haft vänstertrafik i Sverige – med vänsterstyrda bilar. Vi har en representativ demokrati här i landet och den tycker jag fungerar bra"

Vad är det för fel på vänstertrafik ? Det fungerar bra i Storbritannien - med högerstyrda bilar ! Man kan faktiskt också ändra sidan där ratten sitter. Som du ser finns fler alternativ och det som du anser är korrekt är inte nödvändigtvis korrekt för en annan. Igen, det är subjektivt !!
Och det du kallar representativ demokrati är inte just representativ. Och för att avgöra ifall politiken har stöd eller inte, och om vi skall vara demokrater, varför inte ta frågan till dem som skall bestämma, dvs, folket ?

Du har haft din tid att bevisa ditt ”case” men du har kommit igenom som en simpel förbannad åsiktsfundamentalist och ickedemokrat ! Och jag kan förstå detta om du är gymnasielärare. Bara för att ditt fack är hjärntvättad från 70-talets rökelse och progg behöver du inte packa på dina åsikter och ta avsteg från demokratin med dagens människor ( oavsett ifall du var med på 70-talet eller inte ).

Beträffande ”Sverige har haft en bättre ekonomisk utveckling än Japan under många år – både tillväxt och arbetslöshet – och detta trots att vi har mer liberala lagar när det gäller invandring. Eller är det tack vare”:

Ditt exempel är patetiskt. Men om invandringen har varit så ekonomiskt givande- varför har vi då astronomiska kostnader för bidrag ( pengar som kan användas till att skapa jobb i stället) ? Varför ”behov av kvotering” överhuvudtaget ? Om du vet något om meritokrati, eller levt som invandrare i ett invandringsland, då vet du att där meritokrati med tekniskt och ekonomisk pollinering gäller finns det inget behov av s.k. kvotering. Detta gällde i Sverige under arbetskraftsimportens glada dagar på 1960-talet som i andra ekonomier som har behov av arbetskraftsimport. Om du vill sätta denna dynamik åt sidan och ha liberala invandringsregler, då kan du betala för det ! Och låt medborgarna avgöra detta med folkomröstning, inte du eller jag !

Där det finns meritokrati är just i invandringsländer som USA, Australien etc. Beträffande Japan och Sveriges ekonomiska utveckling så finns det delade meningar om den. Tro mig- Sveriges motsvarande utveckling gentemot världens andra största nationella ekonomi –Japan- är inte direkt imponerade. Den senaste utvecklingen av den japanska ekonomin understryker just det ( och tro mig, jag har jobbat med svenska och japanska exportfrågor). Dessutom, invandring är positiv för samhällsekonomin så länge det rör sig om teknoekonomisk pollinering. Inte oansvarlig invandring där människors möjlighet till anställning inte beaktas.
( Anställning ja just det, för få startar företag ).

Så, jag antar att jag måste undervisa dig igen, gymnasieläraren, att den största ekonomiska tillväxten ( 8-9 % till skillnad från Sveriges ) har funnits i länder utan invandring överhuvudtaget som Kina, Indien och tidigare SydKorea ! Kina har haft en teknoekonomisk pollinering. I USA gäller samma sak där, åtminstone enligt lag
( dock meritokratisk invandring)! Så uppenbarligen- ekonomisk tillväxt förutsätter INTE stor invandring. Ja just det, invandringspolitik och tillväxt politik är två skilda saker. För att inte nämna asylpolitik !

Beträffande ” Trivs du inte med det, har du min tillåtelse att flytta till Schweiz. Men du kanske inte talar något av de fyra officiella språken”

Ja, jag talar bara ett av de officiella språken. Men innan jag skulle drömma att flytta dit så kanske man borde ha ett jobb ! Om de möjligtvis skulle ge mig asyl för att slippa förföljelse från ickedemokrater och åsiktsfundamentalister ( om det blir värre här med apartheid m.m) så skulle jag inte drömma om att beskylla dem för diskriminering ifall jag inte får ett jobb ! Dessutom så skulle jag med glädje flytta tillbaks till Sverige när sådana som du har blivit skolade att vara demokrater. ( Som t.e.x arbetslösa ex- flyktingar i Sverige får demokrati och fred i sina hemländer).

Det är just p.g.a av sådan som dig, ickedemokrater och åsiktsfundamentalister, att vi har förföljelse och förtryck i världen. Vi har sett det i kommunistländer och andra diktaturer. Något som du inte ännu har fattat är att vi har pratat om invandringspolitik och inte asylpolitik. Du blandar ihop dem som de övriga mästertyckarna och offer för hjärntvätten i samhället. Vi kan bara hoppas för våra mångkulturella ungdomar att du inte är deras samhällskunskapslärare ! Och du, ett utdrag:

”Idag finns inte ovanstående sammanhållande kit bland medborgarna. Att vara svensk innebär inte längre att man skall tala svenska eller kunna identifiera sig med den etablerade svenska kulturen. Många identifierar sig inte längre med vår gemensamma historia.

Staten har idag övergett barn och ungdomar genom att inte hjälpa dem att identifiera sig med Sverige och det vi traditionellt kallar svenskt. Det gamla ordspråket ” man skall ta seden dit man kommer eller stanna hemma” har blivit tabu i och med 1970-talets vänsterradikalism som resulterade i en befängd sammanblandning av nationalromantik med rasism/nazism.

Allt detta har resulterat i att man idag kan man bli svensk medborgare utan att kunna ett ord svenska och ve den medborgare som vågar säga att det kan vara en god förutsättning och villkor för att klara sig i svenska samhället ! Det moderna etablissemangets syn på globaliseringen och internationalismen innebär den egna samhällskulturens åsidosättande samt berövandet av invandrares verktyg för att kunna integreras i det svenska samhället, d.v.s språket och svenskheten. Om asylsökanden eller invandrare som inte bemödar sig att deltaga ( notera deltaga - inte lära sig svenska språket) i givna gratis svenskkurser så sker ett avdrag av dagpenningen och inte per automatik ett villkor för fortsatt vistelse i Sverige ! Med andra ord, den svenska staten bryr sig inte om dessa människors möjligheter och förutsättningar i samhället. Massinvandring och ovanstående politik resulterar i att begreppet svensk blir urvattnat och förlorar i betydelse. Med andra ord, det historisk traditionella fundamentet för samhället försvinner.

Förr innebar ordet svensk, en svensktalande individ som associerade sig med den svenska gemenskapen och historien. En individ som inte nödvändigtvis var född inom rikets gränser utan en svensk assimilerad individ, lojal och stolt över sitt fosterland oavsett av nationellt ursprung och etnicitet ! Det sammanhållande kittet var vår gemensam tradition, härledd ur den västeuropeiska kulturen och svenska språket !”

Så i mina ögon, Sverige kommer att vara det vi ser som traditionellt svenskt. Om det blir något annat då har vi har resultat av en kolonisering. Det stöder inte jag. Acceptera det- att det finns människor som tycker så och vill inget annat, oavsett om du gillar det eller inte ! Men som tidigare sagt, du verkar ju inte anamma demokrati. Och sådana befattar jag mig inte med.

Du haft din chans att få ditt ”case” igenom men misslyckats kapitalt, till trots dina förmodade pedagogiska begåvningar som gymnasielärare. Är det därför våra ”nysvenska ungdomar” inte talar svenska kanske ?

Packa på din åsiktsfundamentalism på någon annan! ( Man kan bara hoppas att dina elever slipper den så att de kan forma sina egna värderingar !)

Consequently your time is out !

 
At 30/11/05 9:56 em, Anonymous Emil said...

Tycker det är märkligt att man kallar fenomenet för positiv särbehandling.
För varje person som särbehandlas positivt, finns det ju x antal personer som särbehandlats negativt.
Således är benämningen "positiv särbehandling" mycket märkligt, då den skapar fler fall av "negativ särbehandling" än "positiv särbehandling".
Varför inte kalla fenomenet för negativ särbehandling, för det är ju det som det faktisk är, för alla utom den enda individ som faktiskt blivit positivt särbehandlad.

Problemet blir allvarligt då samma grupp av människor ska särbehandlas positivt, inom många områden.
Om minoriteter ska ha lättare att komma in på högskolan, lättare att få arbete, ha egna lagar som "hets mot folkgrupp" som enbart gäller minoritetsgrupper och likande exempel, så måste man förr eller senare ställa frågan om vi faktiskt inte närmare oss apartheid?

Att man anväder s.k positiv särbehandling vid något enstaka tillfälle kan jag köpa, men om det blir på område efter område, och det enbart är en grupp som särbehandlas positivt, då är något fel.

Tycker det är viktigt att man löser integrationsproblematiken, och försöker få in våra nya medboragre i samhället på ett bra sätt. det tror jag alla är överrens om. Däremot är jag ytterst tveksa till om positiv särbehandling är rätt väg, då den enbart ökar skillnanden mellan olika grupperingar i samhället, tyvärr.

 

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home

Bloggtoppen.se