måndag, november 07, 2005

Vad innebär det att vara svensk i den europeiska gemenskapen ?


I över 10 år har Sverige varit en del av Europeiska Unionen. Landområdet idag kallt Sverige har dock varit en del av den europeiska gemenskapen i över 1000 år. Vi kan stolt se tillbaka på vårt lands 900-åriga historia som europeiskt rike innefattande både svenskar och finnar, ett rike som så småningom också berikades av t.ex: samer, tyskar, valloner fransmän, judar, britter, balter, danskar, norrmän och holländare. I stort sett invandrade folk från hela Europa om än i begränsad omfattning jämfört med kontinentala stater.

Denna korsbefruktning skapade vad vi idag ser som svenskt. Det som möjliggjorde integreringen var en teknologisk och ekonomisk drivkraft som dåtidens nysvenskar stod för. Ytterligare som underlättade integreringen var att invandrarna kom från kulturellt närstående områden, d.v.s var en del av den västeuropeiska civilisationen. Invandring var en process som skedde under hundratals år där invandrarna absorberades av svenska samhället; och det kan förklara varför integreringen skedde fredligt och att Sverige ( dagens landområde) kom att tills alldeles nyligen anses som etniskt homogen rike bestående av svensktalande, samer och tornedalsfinnar.

Gemensamt för dessa svenskar var den gemensamma historien, språket och religionen. När denna idé väl etablerades, d.v.s, att vara svensk innebär att man talar svenska och att man lever efter svenskt kulturmönster föddes under 1800-talet fick den snabbt genomslag.

Anledningen var att det inte fanns som idag, dubbla lojaliteter genom dubbla medborgarskap som i sin tur bottnar i olika religion och kultur. Självfallet finns det ett undantag till ovanstående begrepp med minoritetsgrupper som inte levde enligt svenskt kulturmönster. Dessa var just dock minoriteter, d.v.s mycket små grupper i samhället som inte alltid såg sig själva som enbart svenskar. En annan anledning var att Sverige hade haft en ganska begränsad invandring utdragen under hundratals år. Ingen massinvandring under kort tid hade skett och de som invandrare fungerade som assimilerande teknoekonomiska pollinerare som samhället var beroende av.

Idag finns inte ovanstående sammanhållande kit bland medborgarna. Att vara svensk innebär inte längre att man skall tala svenska eller kunna identifiera sig med den etablerade svenska kulturen. Många identifierar sig inte längre med vår gemensamma historia.

Staten har idag övergett barn och ungdomar genom att inte hjälpa dem att identifiera sig med Sverige och det vi traditionellt kallar svenskt. Det gamla ordspråket ” man skall ta seden dit man kommer eller stanna hemma” har blivit tabu i och med 1970-talets vänsterradikalism som resulterade i en befängd sammanblandning av nationalromantik med rasism/nazism.

Allt detta har resulterat i att man idag kan man bli svensk medborgare utan att kunna ett ord svenska och ve den medborgare som vågar säga att det kan vara en god förutsättning och villkor för att klara sig i svenska samhället ! Det moderna etablissemangets syn på globaliseringen och internationalismen innebär den egna samhällskulturens åsidosättande samt berövandet av invandrares verktyg för att kunna integreras i det svenska samhället, d.v.s språket och svenskheten. Om asylsökanden eller invandrare som inte bemödar sig att deltaga ( notera deltaga - inte lära sig svenska språket) i givna gratis svenskkurser så sker ett avdrag av dagpenningen och inte per automatik ett villkor för fortsatt vistelse i Sverige ! Med andra ord, den svenska staten bryr sig inte om dessa människors möjligheter och förutsättningar i samhället. Massinvandring och ovanstående politik resulterar i att begreppet svensk blir urvattnat och förlorar i betydelse. Med andra ord, det historisk traditionella fundamentet för samhället försvinner.

Förr innebar ordet svensk, en svensktalande individ som associerade sig med den svenska gemenskapen och historien. En individ som inte nödvändigtvis var född inom rikets gränser utan en svensk assimilerad individ, lojal och stolt över sitt fosterland oavsett av nationellt ursprung och etnicitet ! Det sammanhållande kittet var vår gemensam tradition, härledd ur den västeuropeiska kulturen och svenska språket !

Låt oss nu vara ärliga mot oss själva med dessa grundförutsättningar så att ALLA i Sverige kan kalla sig stolta svenskar, eller om så önskas, stolta svenska européer !

1 Comments:

At 30/7/08 10:51 fm, Anonymous Maria said...

Att vara svensk innebär att vara född av svenska föräldrar.

Jag tycker det är konstigt att de flesta som är adopterade säger att de är svenskar.

Jag hade en klasskompis som var adopterad från Israel. Hon kallade sej inte svensk. För det första såg hon inte ut som en svensk.

För det andra ville hon åka till Israel många gånger. Jag tror inte en svensk skulle vilja åka till samma land många gånger om det inte vore för språkträning eller för att man har några släktingar eller annan relation till landet.
/Maria

 

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home

Bloggtoppen.se