måndag, december 12, 2005

I DN: Invandrares överrepresentation bland kriminella beror på kulturarv.

I brottsförebyggande rådets rapport "Brott bland svenskar och invandrare" av Mauricio Rojas konstateras följande:

” att invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. För grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt, är siffran 300-400 procent. Men samtidigt som invandrare från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar gör invandrare från andra länder det i mycket stor omfattning. Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper. Ämnet har ansetts vara tabu, men måste nu komma upp till ytan”.

Att det dröjt nästan 10 år för brottsförebyggande rådet att följa upp med aktuell rapport förklaras i rapporten med:

”kan inte förklaras av ointresse för frågan, tvärtom. Sanningen är att det har varit mycket kontroversiellt att över huvud taget undersöka denna känsliga aspekt av vår verklighet.”

Tänk att man måste ha invandrarbakgrund för att överhuvudtaget våga ta upp och konstatera detta förtigna faktum. En person med svensk bakgrund skulle inte ens komma till ett publicerings förslag innan rapporten stoppas med stämpeln ”främlingsfientlig rasism”.

Enligt min åsikt så är en åtgärd bland många, dock en självklar sådan, för att komma till rätta med problemet:

Utvisa kriminella utlänningar !

Brott begångna under asylutredningsprocessen skall självfallet innebära automatiskt avslag.( Detta är inte fallet idag). Idag kan man till och med hjälpa till vid en våldtäkt där förövarna har HIV och man får fortsätta vara kvar i landet till trots fällande dom.

Att ursäkta brottshandlingar med "utanförskap" är bara ett patetiskt försök att rättfärdiga och försvara en misslyckad invandringspolitik. Dessutom att ha en straffpolitik som inte avskräcker att begå brott och som inte innebär konsekvenser ( som utvisning) håller inte direkt kriminella utlänningar utanför landet. Oavsett orsakerna till att invandrare begår brott i Sverige så måste problemet lösas.

Det första steget är att utvisa alla utlänningar som begår brott. Jag säger det igen:

Jag förstår inte varför det inte är självklart att om man begår grova brott i Sverige så skall detta innebära utvisning på livstid. Det är ingen rättighet att få leva i Sverige som kriminell utlänning, det är en naiv förmån !

Det farligaste med detta problem är avsaknaden av öppen politisk debatt. Resultat blir att problemet pyr under ytan och förvärras samtidigt som det blir fler och fler offer. Svenskar som invandrare !

Läs Mauricio Rojas artikel i DN.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home

Bloggtoppen.se