söndag, december 04, 2005

Kabel-tv distributören comhem ett terrorverktyg: Kräv bortagandet av Al Jazeera ur svenska kabelnäts utbud !Al Jazeera, den arabiska ”nyhetskanalen” ( läs propagandakanalen) har funnits i svenska kabelnät som t.e.x hos comhem under en längre tid nu. Lika länge som kanalen har funnits i väst som ”nyhetsförmedlare” till muslimska minoriteter i Europa, lika länge har vi sett kidnappade människor paraderas upp i tv-kanalen med diverse krav från terrorister.

Man kan enkelt förstå att det finns ett behov av ett balanserat nyhetsflöde, där olika åsikter presenteras i form av olika nyhetskanaler. Ett behov som verkligen är framträdande idag tackvare politiska vinklingar från statsunderstödd television så som SVT eller amerikanska konservativa FOX News Channel.

Jag kan dock inte förstå att det är fortfarande acceptabelt att distribuera i svenska kabelnät en kanal som Al Jazeera, som uppenbarligen har blivit ett verktyg för terrorister, och som gång på gång välvilligt visar upp den ena efter den andra gisslan och till med halshuggningar !

Al Jazeera har blivit ett verktyg som är oumbärligt för terrorister för att kunna få ut sitt budskap till väst. TV-kanalens existens har blivit en förutsättning för internationell terror, en välvillig distributör av terroraktionen i sig. Utan ett välvilligt verktyg som Al Jazeera så skulle terrorverksamhet i form av kidnappningar inte få samma genomslagskraft och kanske vara mindre förekommande.

Oavsett vilket är det utan tvekan att tv-kanalen används av terrorister för att kunna sprida sitt budskap. Som företrädare för kanalen själv säger, CNN, SKY NEWS, BBC och andra västmedia tittar på Al Jazeera för att få nyheter. Det är inte så konstigt att tv-kanalen är snabb eftersom de själva, medarbetare på Al Jazeera, sitter på ”inside-information” från terroristerna så som Tayssir Alouni, en Syrienfödd Al Jazeera –journalist i Spanien, som nu har blivit dömd för terrorverksamhet. Se länken för mer information beträffande Alounis dom på 7-år.

Skillnaden mellan andra nyhetskanalers rapporteringar av kidnappningar och den rapporteringen som Al Jazeera gör är att de välvilligt visar halshuggningar av offer !

Al Jazeera är alltså ett välvilligt verktyg för terroristernas syften, d.v.s sprida skräck i väst och är samtidigt ett distributionsverktyg för fundamentalism till Europas invandrande muslimer. Varför annars visa halshuggningar och kidnappade offers desperata vädjanden för att få leva ? Ett sådan tv-kanal har inget med mångsidig journalistik att göra utan är ett välvilligt propaganda verktyg för terrorister och hör inte hemma i det fria tv-utbudet. Kabel-tv distributörer som comhem fortsätter att ha tv-kanalen i sitt utbud och därmed underhåller ett terrorverktyg och hets mot folkgrupp ! Ingen annat medium än ett muslimskt undkommer med det ! ( Ett annat exempel som undkommit i Sverige är Radio Islam ).

Få comhem med andra att vakna upp – begär att kanalen skall tas bort från deras utbud omgående ! Skicka din protest till comhems chef för tv, Franca Rossander på email
franca.rossander@comhem.com alternativt: kundservice@comhem.com

39 Comments:

At 5/12/05 7:58 em, Anonymous Anonym said...

Skön dubbelmoral. I beskrivningen står det att du verkar för yttrandefrihet men sen vill du tysta ner en tv-kanal.

Hur förklarar du det?

Är det så att du vill ha selektiv yttradefrihet? Åsikter som du tycker är ok får yttras?

 
At 5/12/05 11:18 em, Anonymous youtman said...

"Uppriktigt talat är ett partipolitiskt obundet verktyg för yttrandefriheten, befriad från det påtvingade allmänpolitiska åsiktsförtrycket som kallas ”politisk korrekthet”."

Hur går detta ihop med inställningen att vissa grupperingar inte skall få verka i kabel-tv-näten? Uppriktigt sagt förstår jag inte vad det är för skillnad på ett påtvingat allmänpolitiskt förtryck och på cencur.

Gäller yttrandefriheten endast speciellt utvalda alltså? Och vem skall i så fall bestämma vilka som har rätt att yttra sig? Här går tydligen gränsen vid terrorister. Problemet är bara vem som bestämmer var gränsen skall gå. Jag antar att det är den fria världens förkämpe nummer ett – USA, som i vanligt ordning dikterar hur man skall tycka och tänka.

Poängen här är att ett verktyg för yttrandefriheten som uppmanar till cencur diskvalificerar sig självt.

 
At 6/12/05 9:31 fm, Blogger vinterbadaren said...

I går köpte tydligen jänkarna ComHem,så förhoppningsvis slipper vi denna subversiva propaganda fortare än vi trott.

 
At 6/12/05 6:59 em, Blogger Moderatorn said...

Till Anonymous:

Al Jazeera undantages från lagen mot hets mot folkgrupp-uppenbarligen. Andra sätts dit som hetsar mot t.e.x judar men inte ett muslimskt verktyg som Al Jazeera eller Radio Islam. Lagen skall vara lika för alla. Sätt dit muslimska fundamentalister som nassar tack ! Beträffande dubbelmoral, om ett ett medium underhåller kriminalitet som t.e.x halshuggningar ( det är olagligt om du inte visste det) och terror då har det inte någon plats i demokratins press och yttrande frihet. Att kunna yttra sig är en rättighet och skall vara lika för alla. Vilken trosåskådning eller politisk inriktning som helst skall kunna yttra sig, OM, de faller inom lagens ram ! Islamism är dock ingen religion utan en rörelse som gör politik av en religion och vill tvinga på andra sin trosuppfattning. Sådana grupper skall inte få verka i detta land enligt min uppfattning.

 
At 6/12/05 7:09 em, Blogger Moderatorn said...

Till youtman:

Läs inlägget till Anonymous ovan. Gränsen för terrorism går vid t.e.x kidnappningar och Al Jazeera has diskvalificerat sig som aktör i mediafriheten när man vrålar ut att "judar skall förintas".

Al Jazeera är olaglig, det är skillnaden. Det är illa om USA får diktera ensam världspolitken, lika illa som vänster orienterade anarkister rapporter i svensk media. Därför är organisationer som t.e.x EU mycket viktigt i världspolitiken. Beträffande defintionen om vad som är terrorsim så är det enkelt, fråga FN om du inte vet!

 
At 30/12/05 2:37 em, Anonymous youtman said...

"Att kunna yttra sig är en rättighet och skall vara lika för alla. Vilken trosåskådning eller politisk inriktning som helst skall kunna yttra sig, OM, de faller inom lagens ram !"

Detta skulle jag kunna tolka som att alla som är kriminella har förbrukat sin yttrandefrihet. Jag visste inte att yttrandefriheten inte gällde kriminella. Jag skulle dock kunna tolka det som att man har rätt att yttra sig om det budskap man förmedlar faller inom lagens ram. I så fall kan det ju inte räcka med att en aktör är kriminell för att den inte skall få yttra sig. Att någon "vill tvinga på andra sin trosuppfattning" kan knappast betraktas som något spektakulärt. Det är ju det all politik går ut på. Sen att du tycker att "Sådana grupper skall inte få verka i detta land" är ju din åsikt, en åsikt som du vill beröva dessa grupper för att de inte faller dig i smaken. Det är argumentationsteknik på hög nivå!

Men även om vi använder lagen som argumentationsmedel så får vi problem, eftersom man inte kan vara globalt kriminell. Vi har inga globala lagar. Lagarna kan bara verkställas på nationell nivå. FN och dylika organisationer kan inte stifta några lagar. De kan utföra påbud som medlemsstaterna har att rätta sig efter. Under förutsättning att de vill vara medlemmar förstås. Står man utanför dessa organisationer finns inte mycket att göra i den vägen. Och det som är kriminellt i ett land kan likväl vara legalt i ett annat. Om en TV-kanal är legal där den sänds, så kan det väl knappast vara illegalt att titta på den, även om budskapet skulle vara illegalt i det land där mottagningen av innehållet sker. I så fall skulle t.ex Cartoon Networks förbjudas eftersom de gör reklam riktad till barn, vilket är förbjudet enligt svensk lag. Och även om en kanal är olaglig där den är stationerad, så faller det ju ändå inte under det landets lagar där mottagningen sker.

Oavsett om det är lagligt eller ej, så är cencur alltid cencur, ovavsett på vilka grunder det tillämpas. Man kan inte förespråka yttrandefrihet och samtidigt mörka vissa budskap, hur obehagliga de än är. Anledningen till att man inte kan göra det är att det kräver en gräns som någon måste sätta. Och hur kan vi garantera att alla argument kommer fram om var gränsen skall sättas om vi tillämpar cencur?

 
At 13/1/06 7:49 em, Blogger Moderatorn said...

Men snälla du. Just det man skall inte mörka vissa budkap. Det är det man gör konsekvent från svensk media och politikers sida. Vi skall alltså ha censur från ett håll men inte på annat ? Du tar budkskapet ur dess kontex här ! Att visa halshuggningar en gärning som underblåser kriminella handlingar har ingen plats i det öppna medialandskapet.
Betäffande " argumentationsteknik på hög nivå " och man kan inte
" globalt kriminell" och jämförelsen med leksaksreklam sänt på Caroon Network...säger just det argumention på hög nivå ! Com on är du !!??? Betärrande:

1) Globalt kriminell: Läs FN's deklation om internationell terrorism. Så visst kan man vara globalt kriminell, har du hört talas om Interpol ?

2)Man visst förbjuda visningar av halshuggningar och verktyg för kriminella. Våld censureras så varför inte här ? Om maffian köper en radiokanal och propagerar för beskyddarverksamhet och kidnappningar med "lösensumma-krav" så skulle de också stängas av. Al Jazeera gör just det. Och sådan krimiella handlingar kan man förbjuda. Så gör åtskilland mellan yttrandfrihet och understödjande av enkel kriminalitet ! Antigen måste denna arabkanal ändras, dvs bli laglig eller tystas. Varför publicerar inte BBC eller Deutechel Welle direkta halshuggningar till trots sin tro på yttrandefrihet ?

3) "Och hur kan vi garantera att alla argument kommer fram om var gränsen skall sättas om vi tillämpar cencur" MYCKET ENKELT LAGEN ( inklusive enkel lag)

Vänster anarkister, diktaturer
( politiska och religiösa), pc-brigade ( politisk korrekthet) etc propagerar mot yttrandefrihet idag så ditt CARTOON-argument säger rätt så mycket din egen nivå. Cencur har vi redan. ( Man får bara tycka på visst sätt annars mänsklighetens fiende nummer 1) Barnreklam och ransom-krav är inte lika allvarligt i mina ögon....dock kriminella handlingar som terrorism understödj är det !

 
At 15/1/06 11:13 fm, Anonymous youtman said...

Problemet här är att du diskuterar terrorism, medan jag diskuterar yttrandefrihet. Antingen gäller yttrandefriheten alla eller också existerar inte yttrandefriheten. Det ligger i yttrandefrihetens natur. Tycker man att yttrandefrihet inte skall gälla vissa grupperingar, så får man införa ett särskilt begrepp för detta ändamål. Annars skulle man lika gärna kunna hävda att vi har yttrandefrihet även om det bara är tio procent som omfattas av den. Att FN eller någon annan "etablerad" instans anger gränsen har ingen betydelse, eftersom principen med att beskära yttrandefriheten innebär att de som inte skall omfattas av yttrandefriheten inte har någon möjlighet att yttra sig mot detta, vilket strider mot yttrandefrihetens natur.

 
At 15/1/06 8:01 em, Blogger Moderatorn said...

Till Youtman:

Du svarar inte på om du har hört talas om interpol när du säger att det inte finns "global kriminalitet". Det säger rätt mycket att du just blandar ihop ytrandefrihet med någon "liberal mambo jambo" som sätter likhetstecken och rätten att uttrycka. ( Vilket inte är det samma som rätten att handla) I detta ingår dock inte halshuggningar, dvs visa dem grafiskt som Al Jazeera gör.

Förstår du inte det kan jag bara beklaga din idealism och säga att den är naiv och till en stor nackdel i en krigssituation. I detta fall är det just terrorism understöd som Al Jazeera gör !

Vi behöver dock kräva, rätta dig efter lagen huvudmannen för verktyget ! BBC och tex Deutsche Welle gör det utan bilder av avrullande huvuden.
( Halshuggninar är olagliga om du inte visste ;-)

Nej tack till sådan noja och förvrängning av "yttrandefrihet"

 
At 17/1/06 8:34 fm, Anonymous youtman said...

Moderatorn: Upprinnelsen till diskussionen var följande devis som står att finna överst på din hemsida:

"Uppriktigt talat är ett partipolitiskt obundet verktyg för yttrandefriheten, befriad från det påtvingade allmänpolitiska åsiktsförtrycket som kallas ”politisk korrekthet”"

När du på samma hemsida argumenterar för en inskränktning av yttrandefriheten, där du stödjer dig på olika organisationer till höger och vänster, så kan du väl knappast längre påstå att verktyget är obundet och befriat från ett allmänpolitiskt åsiktsförtryck. Hela din argumentation bygger ju på vad det politiskt korrekta etablisemanget redan tyckt och tänkt. När du använder dig av dessa diverse institutioner i ordalag av att det per automatik skulle göra din definition på yttrandefrihet till en naturlag, då har du i princip diskvalificerat både dig själv och ditt "verktyg för yttrandefriheten".

Förstår du inte det kan jag bara beklaga din navism och säga att du är indoktrinerad och tillika katalysator för terrorism. Terrorism är nämligen ytterst ett uttryck för ett åsiktsförtryck, där marginaliserade grupper ignoreras av en "civiliserad" självutnämnd "rättänkande" allsmäktig överhet som inte har förmågan att inse att det kan finnas andra som har en helt annan syn på världen.

 
At 17/1/06 6:37 em, Blogger Moderatorn said...

Till Youtman: Jag har aldrig sagt nej till yttrandefrihet. Att du inte förstår det betyder att du inte läser inlägggen. Du har påstått en massa "noja" här som du försöker begrava. Att det inte finns "global kriminalitet". Varför behövs då Interpol ?

Du har också sagt att vi inte kan ha Cencur. Men snälla är t.e.x BBC News, Deutche Welle, franska LCI cencurerade bara därför de inte visar halshuggningarna? Din "ryttare för frispråkigheten" gör det ! Al Jazeera ! Det är det jag opponerar mig emot !!! Läs !!

"Al Jazeera har blivit ett verktyg som är oumbärligt för terrorister för att kunna få ut sitt budskap till väst. TV-kanalens existens har blivit en förutsättning för internationell terror, en välvillig distributör av terroraktionen i sig. Utan ett välvilligt verktyg som Al Jazeera så skulle terrorverksamhet i form av kidnappningar inte få samma genomslagskraft och kanske vara mindre förekommande.

Oavsett vilket är det utan tvekan att tv-kanalen används av terrorister för att kunna sprida sitt budskap. Som företrädare för kanalen själv säger, CNN, SKY NEWS, BBC och andra västmedia tittar på Al Jazeera för att få nyheter. Det är inte så konstigt att tv-kanalen är snabb eftersom de själva, medarbetare på Al Jazeera, sitter på ”inside-information” från terroristerna så som Tayssir Alouni, en Syrienfödd Al Jazeera –journalist i Spanien, som nu har blivit dömd för terrorverksamhet. Se länken för mer information beträffande Alounis dom på 7-år.

Skillnaden mellan andra nyhetskanalers rapporteringar av kidnappningar och den rapporteringen som Al Jazeera gör är att de välvilligt visar halshuggningar av offer"

Det är just lagen vi skall följa. Som du kanske vet så har vi en lag om hets mot folkgrupp samt terrorism ( oavsett om det är handlingen i sig eller medhjälp och understöd av terrorism).

En tv-kanal som till och med har medarbetare som döms för terrorism samt välvilligt sprider terroristernas hotelser utövar inte seriös och objektiv nyhetsrapportering utan propaganda !

Al Jazeera uppmanar till hets mot judar och väst, och visar mer än nödvändigt i tv när terrorister hugger huvudet av deras offer ! TV-kanalen väljer att visa dessa vedervärdiga handlingar för att hjälpa terroristerna att sprida deras skräckpropaganda och därigenom främja deras agenda !

Franca, sover du fridfullt när nästa offer blir halshugget av en förövare som har blivit inspirerad av terroristpropagandan på Al Jazeera ? Eller när nästa offer blir sprängs i bitar, igen, inspirerad av Al Jazeera ?

Att understödja olagligheter som Al Jazeera gör är just- olagligt. Och det är din förbannande demokratiska skyldighet att ta ställning mot dessa vedervärdigheter !

Oavsett vilket borde ditt samvete sätta stopp för comhems distribution tills åtminstone Al Jazeera lär sig att censurera de mest blodiga klippen där offrens huvuden rullar av axlarna !

Nuvarande Al Jazeera har inte någon plats i demokratins press- och yttrande frihet. Att kunna yttra sig är en rättighet och skall vara lika för alla. Vilken trosåskådning eller politisk inriktning som helst skall kunna yttra sig, OM, de faller inom lagens ram ! "

http://uppriktigttalat.blogspot.com/2005/12/kabel-tv-distributren-comhem-ett.html

http://uppriktigttalat.blogspot.com/2005/12/comhem-fredrar-penningen-istllet-fr.html

Du är inte dirkt slipad i din argumentation. " Nej det är du som är naiv så det så", så låter det. Inget sakligt Youtman. Men jag är ändå tacksam för dina inlägg eftersom de avlöjar din brist på substans och saklighet. ( Eller annat ord, korkaktighet. Tror dock att du är en genomsnittligt begåvad person dock förvirrad i era åsikter om "liberalism". Tänk om vi hade det dvs den "politisk korrektheten" under ett annat krig, tex 2:a världskriget. Störsändare mot fiendens radio skulle inte kunnta existera i "liberalismens tecken " motståndarna till yttrandefrihet
( skräckspridarna som halshuggare) punkter just den friheten.

 
At 19/1/06 9:39 fm, Anonymous youtman said...

Moderatorn:

Du kan räkna upp hur många exempel du vill på lagföreträdare, mediaorganisationer och andra etablerade instanser som agerar på "rätt" sätt, men det spelar ingen roll för alla är likväl exempel på en strypt yttrandefrihet. Att exemplen är inom lagens ram och för den goda sakens skull ligger exakt på samma nivå som de du försöker cencurera bort. De handlar också för den goda sakens skull, så var i ligger skillnaden? Det "civilicerade" västerlandet använder precis samma medel som terrorister gör för att få bort "feltänkande" grupperingar, nämligen genom krig och våld. Alla följer sina egna lagar och alla är lika goda kålsupare. Att antyda att västerlandets lag skulle vara av naturen given är lika korkat som att försöka utrota alla andra raser än den ariska eftersom den är mer högtstående.

Antingen har vi yttrandefrihet, där varje individ har frihet att yttra sig eller också har vi ingen yttrandefrihet. Vad är det som är svårt att förstå i detta?

 
At 19/1/06 7:12 em, Blogger Moderatorn said...

Till Youtman:

Jag noterar att du inte besvarat frågan. Varför tror du vi har Interpol om det inte "finns global kriminalitet" ? Och du din politiskt korkade korrekthet är just korkad. Snälla du arier, Väst etc..vad dillar du om ? Du tar det hela ur kontex !
Terrorbekämpningen och FNs definition är inte enbart en västlig definition. Och de som är emot den kommer just från ickedemokratiska stater !

Kan inte fatta att din s.k "liberala" noja kan försvara halshuggningar. Det är faktiskt så enkelt, det är olagligt med kidnappning och mord, nationell som internationell. Det är det som är skillnaden ! Sverige stödde inte t.e.x Irakkriget så varför skall vi packas ihop med övertramp på t.e.x Irak ?

Snacka om att bunta ihop alla som "Väst". Det göra också terroristerna, dvs mördar tex tyskar och fransmän som var emot kriget. Och det är det som är skillnaden. Terror har som målgrupp oskyldiga. Regelrätt krigshandlingar som USAs ger också oskyldiga offer men inte avsiktligt som terrorn ! Det är också en skillnad! ( Åven om jag personligen tycker att Saddam skulle ha avsattas direkt efter första gasningen av kurder på 80-talet). Vi kan gott kräva att Al Jazeera skall modifiera sig iform av att inte visa t.e.x halshuggningar eller inte låta Bin Laden ha sina mintuter av "fame" hos sina supportrar. Om inte- ut med dem ur svenska kabelnätet !

Du din "liberala" noja skulle inte ens kunnat existera idag om inte extrema läror och brott bekämpades. Ett gott exempel är andra världskriget eller kallakriget ! Och du, de stater som stöder budskapet och terrorn är just ickedemokratiska stater med autokratier i både politisk och religiös mening. Jag har inget problem att strypa den sidan, lika lite problem som t.e.x Roosewelt, Churchill hade när de krigade mot "ickeliberala regimer". Med din "liberala" noja så skulle inte det ha varit möjligt. Du din liberalt bortskämda individ skulle inte ens ha kunnat fortsätta andas efter sådana uttalanden som du gör nu om den andra sidan hade vunnit.

På samma sätt som de som har förlorat huvudet i en terroraktion !

Du borde ha mer respekt för dessa offer och motarbeta dessa handlingar ! Du Irakkriget kom efter Sept 11, 2001..så terroraktionen utlöste kriget med oskyldiga offer ! ( Oavsett idioten Bush Jr:s avsikter än är, rätta eller fel; terrorn gav dem en möjlighet göra upp om t.e.x Saddams mordförsök på pappa Senior Bush )

Och även om du inte gillar det så kommer demokrati, ekonomisk frihet, medborgergerliga, rättsliga och mänskliga rättigheter från Europa/Väst....oavsett om du gillar det inte pga "politisk korrekhet". Inte från den Islamska världen eller Kina !

Och när Väst har gjort övertramp....well.....så har Europa gjort det som vilken annan makt som helst i världen från indianer till afrikaner, kineser, japaner, ryssar, dvs alla människor, alltid har gjort när egoism och brist på empati får råda ! Att Europa blev så dominerande ? Pga dess tekniska och ekonomiska överlägsenhet !

När Europa inte dominerade, dvs, efter antiken så var det ickeeuropéer som koloniserade Europa och försökte erövra kontinenten ! T.e.x hunner, tatarer, mongoler, turkar, ungrare, araber ! Så mycket för "Västs ensidiga uslighet"

Glöm inte varför Europa lyckades stå emot och själv expandera utanför Europa...pga kreativiet och dess ekonomiska, vetenskapliga, teknologiska förmåga vilket var uppenbarligen överlägsen de andras. Varför...? Därför att människor i "Väst" fick frihet att vara kreativa både intellektuellt och ekonmiskt.....Men när dessa fundamentan för Västeuropas framgång hotades iform av
utpressning ( ekonomisk, intellektuell, frihetlig -vilket terrorism och autokrati är) slog man ner det med dess egna medel !

Det var det enda sättet att göra det på eftersom man vet att utpressning som terrorism/autokrati är en anakronistisk anomali av det fria Europa, dvs friheten och den fria ekonomin. (Frihet kan inte existera under förtryck och terror. Och när friheten är borta blir medlem i kampen just nedtryckning av de krafter som paristerar på friheten; och som i sin tur inte kan existera utan din s.k "frihet") Så, jag tror mer på Västs frihet än "friheten" i koranskolorna !

 
At 20/1/06 9:44 fm, Anonymous youtman said...

Till Moderatorn:

Jag finner inte någon anledning att bemöta dina argument eftersom jag fortfarande inte diskuterar terrorism utan yttrandefrihet.

För övrigt är yttrandet "Terror har som målgrupp oskyldiga. Regelrätt krigshandlingar som USAs ger också oskyldiga offer men inte avsiktligt som terrorn !" blott inskränkta hårklyverier sprungna ur en vinklad världssyn utan förmåga att betrakta tillvaron ur fler perspektiv än det egna.

 
At 20/1/06 6:01 em, Blogger Moderatorn said...

Till Youtman:

Du har alltså blivit överbevisad och kan inte bemöta en enkel fråga
( om det inte finns global kriminalitet som du påstår-varför finns interpol) och du har också misslyckas med att säga varför visandet av halshuggningar är acceptabelt som Al Jazeera gör ? Det har inget med yttrandefrihet att göra !

Beträffande att kalla det hårklyveri mellan att köra in ett flygplan i WTC med oskyldiga och barn som passagerare och t.e.x hålla talibaner fångna säger rätt så mycket om din förvirring !

Tyvärr finns det alltid oskyldiga offer men IGEN, tror du verkligen att USA har civila som mål i sina attacker med allt vad detta innebär i PR-loss och riskera stöd från allmänheten ? Terroristerna har dock dessa oskyldiga som mål !

Jag skriver det igen ( vilket blev obesvarat också förra gången )

Det var det enda sättet att göra det på ( bekämpa terrorism) eftersom man vet att utpressning som terrorism/autokrati är en anakronistisk anomali av det fria Europa, dvs friheten och den fria ekonomin. (Frihet kan inte existera under förtryck och terror. Och när friheten är borta blir medlem i kampen just nedtryckning av de krafter som paristerar på friheten; och som i sin tur inte kan existera utan din s.k "frihet")

Så yttrandefrihet och terrorism hör ihop ( och du är mer än naiv om du tror annat )

Jag kasserar in segern och beklagar din förvirring.

 
At 21/1/06 6:59 em, Anonymous youtman said...

Till Moderatorn:

Dina argument är inte relevanta eftersom de hör till den diskussion du för med dig själv om terrorism. Den diskussion som jag initierade gällde yttrandefrihet och ingenting annat. Men med tanke på att du har så svårt att hålla dig till ämnet, så förstår jag att du vill begränsa yttrandefriheten.

 
At 23/1/06 6:15 fm, Blogger Moderatorn said...

Till Youtman:

Vilken vattentätt argument "inte relevanta för yttrandefrihet".
Så kan man alltid säga om man inte kan svara eller komma med motargument.

Läsarna har nog förtått på vilket djupt vattan du är när du påstår att det inte finns "global krimalitet" och att visningar av halshuggningar har att göra med yttrandefrihet ! Detta har verkligen inget med yttrandefrihet att göra utan kriminalitet !

Betäffande förmågan att hålla sig till ämnet:

Eftersom du blandar ihop brott med yttrandefrihet så måste jag åtmintone ge dig en chans att förstå genom att förklara lite basics om frihet !!! Men tydligen är du inte bara naiv för att förstå utan direkt korkad när du inte kan lära dig av erfarenheter eller fakta och istället avfärda det som "inte tillhör ämnet"

De är fan så relevant för de som förlorade huvudet i masakerna som Al Jazeera visar på tv !!!!!!

Fattar du inte detta så du just dum !!!

Frihet kan inte existera under förtryck och terror. Och när friheten är borta blir medlen i kampen just nedtryckning av de krafter som parasiterar på friheten; och som i sin tur inte kan existera utan din s.k "frihet".

Detsamma gäller vid bekämingen av brottslighet !

Du är mållös och försöker begrava befängda utsagor du nämnde tidigare. Det säger allt om din bottenlösa argumentation. Så om du kommenterar på en blogg som min, som säger nej till att visa halshuggningar som verktyget Al Jazeera gör, och du väljer kommentera genom att blanda in
" frågan om yttrandfrihet" så kan du inte dirket beskylla mig för att hålla "inte hålla mig till ämnet" !
( Märker du rungången i dina argument när du beskyller mig för detta? )

Jag skrev på bloggen:

Nuvarande Al Jazeera har inte någon plats i demokratins press- och yttrandefrihet. Att kunna yttra sig är en rättighet och skall vara lika för alla. Vilken trosåskådning eller politisk inriktning som helst skall kunna yttra sig, OM, de faller inom lagens ram.

Det gör inte Al Jazeeras visningar av halsjuggnignar samt deras medarbetare som dessutom är dömda för terrorism ! ( se länk)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4283328.stm

 
At 23/1/06 6:40 em, Anonymous youtman said...

Till Moderatorn:

Vad yttrandefrihet är, är en sak. Hur yttrandefrihet skall upprätthållas är en annan. Jag diskuterar vad yttrandefrihet är. Du diskuterar problemen med hur den skall upprätthållas. Och eftersom du tycker att det är problematiskt med yttranden som är negativa ur yttrandefrihetssynvinkel, så löser du det med att helt enkelt förbjuda sådana yttranden. Problemet med den lösningen är att den definierar yttrandefriheten utifrån det perspektiv man väljer att betrakta den ifrån. Det medför att man aldrig kommer att kunnas enas om en definition om perspektiven är olika, vilket de uppenbarligen är i detta fall. Man måste därför först komma överens om vad man menar med yttrandefrihet, oberoende av hur den skall upprätthållas. Sen kan man möjligtvis börja diskutera vad man skall göra för att säkra den.

 
At 24/1/06 11:20 fm, Blogger Moderatorn said...

Till Youtman:

Vad är yttrandefrihet, när går det över till krimanlitet ? Mycket enkel definition, när den blir kriminell ! Så som visningar av halshuggningar och när den uppmanar till olagligheter som terrorism hets etc etc.

Tänk att det tog så förbenat länge för dig att förstå att vi inte talar om "yttrandefrihet" utan, ja just det, hur den skall upprättas. Med din ursprungliga kommentar så kallade du det något annat.

Hur skall man försvara friheten ? Att stänga igen verktyg som uppmanar kriminalitet. Alltså Al Jazeera i svenska kabelnät !

Så det är faktiskt så väldigt enkelt. De är kriminella
( inklusive medarbetare på kanalen som jag nämnde tidigare)! Från vilket perspektiv man bedömer det ? Mycket enkelt...från lagens perspektiv !

Tack och lov för Interpol beträffande annan krimalitet och tack o lov för terrorbekämpningen! Inte mycket frihet under förtryck, utpressning och terror eller hur ?

 
At 25/1/06 9:07 fm, Anonymous youtman said...

"Vad är yttrandefrihet, när går det över till krimanlitet ? Mycket enkel definition, när den blir kriminell !"

Det där är ingen definition av yttrandefrihet, det är blott ett försök till att fastställa när yttrandefriheten inte skall gälla. Men det säger ingenting om vad yttrandefrihet är för något. Hur kan du prata om att något inte skall gälla, när du inte ens vet vad det är som inte skall gälla?

 
At 25/1/06 6:11 em, Blogger Moderatorn said...

Till Youtman:

Förstår du inte svenska? Använd hela citatet tack:

"Vad är yttrandefrihet, när går det över till krimanlitet ? Mycket enkel definition, när den blir kriminell. Så som visningar av halshuggningar och när den uppmanar till olagligheter som terrorism hets etc etc"

Så befinner man sig utanför lagen så har därmed förverkat sin rätt !

Vad yttrandefrihet är ? Det har jag redan besvarat beträffande det här fallet:

Nuvarande Al Jazeera har inte någon plats i demokratins press- och yttrandefrihet. Att kunna yttra sig är en rättighet och skall vara lika för alla. Vilken trosåskådning eller politisk inriktning som helst skall kunna yttra sig, OM, de faller inom lagens ram.

Ingen tar dig på allvar med ditt liberala flum. Du påstår ingen "global krimanilitet finns" visa halshuggningar är en del av yttrandfriheten etc etc. Du svarar inte heller på obekväma frågor och påstår att det inte hör till ämnet. Märker du inte att du är mållös?

 
At 26/1/06 10:04 fm, Anonymous youtman said...

Du verkar inte riktigt förstå innebörden av begreppet "definition". Det närmaste du kommer en definition av yttrandefrihet är i form av rätten att yttra sig:

"Att kunna yttra sig är en rättighet och skall vara lika för alla."

Om vi bortser ifrån att detta i egentlig mening inte är en definition av yttrandefrihet, utan mer en utsaga som handlar om rättigheten att yttra sig, så skulle man här likväl kunna dra slutsatsen att yttrandefrihet är den lika rätten för alla att yttra sig. Tolkar vi det på detta sätt, så har vi en oklanderlig definition. Problemet är nu bara att denna definition kompleteras med följande sats:

"Vilken trosåskådning eller politisk inriktning som helst skall kunna yttra sig, OM, de faller inom lagens ram."

Här får man bara yttra sig om det sker inom lagens ram. Problemet är bara att vi har två olika yttrare, nämligen "Alla" å ena sidan, och "Vilken trosåskådning eller politisk inriktning som helst" å andra sidan. Det skulle vi kunna tolka som att den kompletterande satsen i definitionen är tillämplig om man tillhör en trosåskådning eller politisk inriktning, medan den första satsen i definitionen gäller för övriga fall. Frågan är bara vilken "lagens ram" är. Och varför de som inte tillhör någon trosåskådning eller politisk inriktning inte skulle behöva hålla sig inom lagens ram när de yttrar sig. Olika länder har dessutom olika lagar och världen har inga övergripande lagar. När jag säger att det inte finns global kriminalitet avser jag det faktum att man bara kan vara kriminell genom att bryta mot ett lands lag, det går inte att vara kriminell genom att bryta mot någon "global" lag, eftersom det inte existerar några globala lagar, oavsett om du tror att FN, interpol eller andra internationella instanser har skapat sådana. Ett land kan vara tvingade att implementera vissa överstatliga påpud – om de vill vara med i dylika överstatliga organisationer, men lagen står ändå och faller med om den suveräna staten implementerar direktivet i sin egen lagstiftning eller ej.

Det är detta faktum som komplicerar inblandningen av "lagens ram" i en definition av yttrandefrihet, eftersom ett lands lag kan stå i motsättning till ett annat lands lag. För att ytterligare komplicera bilden, så gäller det dessutom att utröna var den potentiellt lagvidriga aktiviteten äger rum, vilket blir mycket intrikat när olika länder har olika syn på saken. Största problemet av alla i detta avseende är att det finns en enda stormakt som i princip kan styra och ställa lite som de vill efter behov, utan att behöva ta hänsyn till enskilda länders lagar (Den starkares lag). Utifrån dessa aspekter så är det meningslöst att koppla en definition av yttrandefrihet till "lagens ram", eftersom tolkningens ram således i princip kan göras godtycklig. Skall vi dessutom utsträcka lag-begreppet till att även gälla icke-suveräna stater och andra grupperingar (vilket definitionen inte hindrar oss att göra), ja då kan vi mer eller mindre lägga in vad än vi behagar i vår syn på yttrandefrihet, vilket gör att begreppet inte fyller någon funktion.

Det är detta som är kärnan i min kritik av att din webbplats är ett "verktyg för yttrandefriheten". Inte nog med att denna yttrandefrihet har en moderator, den är dessutom definierad så att den passar det egna syftet, ett syfte som i detta fall blott handlar om att säkra den egna rätten att yttra sig.

 
At 26/1/06 10:45 em, Blogger Moderatorn said...

Till Youtman:

Du verkar inte förstå definitionen av "kriminalitet" Den innefattar halshuggningar, utpressning, hets, understödjandet av kriminalitet, terror samt brott mot statliga och överstatliga överenskommelser och konventioner.
Inklusive FN stadgar. Och nej jag tror inte att Interpol definerar kriminalitet men faktum att det existerar är ett erkännande av att "global kriminalitet" existerar !

Så det går mycket väl att lägga till villkoret/lagen för yttrandefrihet:

"Vilken trosåskådning eller politisk inriktning som helst skall kunna yttra sig, OM, de faller inom lagens ram."

Att hugga huvudet av oskyldiga och visa detta på tv kan man inte med bästa vilja försvara med "definitionen av yttrandefrihet" !

Du behöver inte gå över bäcken efter vatten när du skriver
(igen) att frågan är efter vilken lag vi skall definiera saker som olaglig. Igen mycket enkelt. Vi kan börja med en statlig-den svenska lagen. Medhjälp och att understödja brott som halshuggnignar är olagligt i Sverige. Vi kan också gå efter en överstatlig överenskommelse/konvention beträffande terrorbekämpningen taget av FN: Medarbetare av Al Jazeera är dömda för terrorverksamhet enligt spansk lag och FN:s definition !

Betäffande din kritik om att inte hålla sig till ämnet. Ber jag dig att beakta detsamma. Vi kan diskutera storpolitisk agenda och USA i ett annat forum! Mitt inlägg gällde comhem i Sverige och svensk lag !

Beträffande "Det är detta som är kärnan i min kritik av att din webbplats är ett "verktyg för yttrandefriheten". Inte nog med att denna yttrandefrihet har en moderator, den är dessutom definierad så att den passar det egna syftet, ett syfte som i detta fall blott handlar om att säkra den egna rätten att yttra sig"

Nu tar du vatten över huvudet. För det första "Moderatorn" är som vilket namn som helst Youtman på blogg ( Gör inte du lika? ).
Dock fungerar den som skriver inläggen som en moderator av ämnet-på samma sätt som vilken annan liberal journalist som helst väljer agendan i tidnignar och media. Skillnaden att Uppriktigt talat är ett verktyg för yttrandefriheten genom dess kommentatorfunktion och tar upp ämnen som vissa media väljer att förtiga.

Faktumet att din förvirrade liberala noja kommer till tals här är mer än vad "liberala" journalister låter göra med sina politiska motståndare.
Dagens "politiskt korrekta" samhälle är allt annat än demokratiskt med åsiktsförtryck åsiktsfundamentalism som allena råder ! Så det där med:

"är dessutom definierad så att den passar det egna syftet, ett syfte som i detta fall blott handlar om att säkra den egna rätten att yttra sig"

Får mig att småle (snarare gråta). Det är precis så det ageras från alla makthavare. Från socailliberla Sverige, Weimerrepubliken eller övriga liberala euroistiska Europa; Det kallas politiskt korrekhet med yttrandefrihet för vissa. Därav är denna site ett verktyg för yttrandefriheten. Uppriktigt talat har ingen strutsmentaliet med huvve i sanden så fort något blir obekvämt för de "liberala normerna" Vi har dock två parametrar som måste uppfyllas för att få komma till tals
( yttrandefrihet) och de är:

- Laglighet
- Acceptans av demokratiska ideal och processer.

( Både dessa parametrar falierar Al Jazeera att uppfylla )

Så Vi agerar i försvar för yttrandefrihet och åsiktsfrihet i samhället. Den lille mannen kan faktiskt skapa sig en uppfattning om omständigheterna i samhället utan "åsikts skolningen" från toppen. Vägra låta dig bli tillsagd vad Du skall tycka !

Idag har den politiska korrektheten svårt att acceptera detta. Därför är Uppriktigt talat ett verktyg för yttrandefriheten.

 
At 27/1/06 9:31 fm, Anonymous youtman said...

För att vara kriminell i ett land måste man ha dömts för ett brott som bryter mot lagen i det land som där lagen gäller. Man kan inte vara kriminell för att man blott misstänks bryta mot lagen. Att "Medarbetare av Al Jazeera är dömda för terrorverksamhet enligt spansk lag" gör inte dessa medarbetare kriminella i Sverige så länge de inte har dömts för något brott i Sverige. Man kan inte vara kriminell i ett land förrän man dömts för ett brott i landet. Kina begränsar mycket starkt yttrandefriheten. Mycket av det vi säger här i Sverige skulle vara kriminellt i Kina. Med ditt resonemang blir vi då automatiskt kriminella här i Sverige. Och med ditt resonemang blir organisationer automatiskt kriminella för att det finns medarbetare i dem som är kriminella. Det skulle i så fall betyda att Volvo skulle bli kriminella om jag jobbade där och fick för mig att stjäla en bil. Dessutom är man inte kriminell i ett land om verksamheten sker i ett annat land. Om t.ex en TV-station sänder från ett land, så är den inte olaglig i det land som tar emot den. Cartoon Network gör reklam som riktar sig till barn. Det är förbjudet enligt svensk lag. Men Cartoon Network sänds inte från Sverige och därför omfattas de inte av svensk lag. Motsvarande gäller för TV3.

Och sluta att tjata om FN. Världen består av suveräna stater med distinkta gränser och egna lagrum, så vad FN säger hit och dit har inget med lagen att göra. FN kan förvisso påverka ett land till att ändra sina lagar, men det har inget med saken att göra. Din definition beror på den lag som för närvarande gäller. Om lagen ändras, så kommer din definition av yttrandefrihet att ändras, vilket är mycket anmärkningsvärt. Vad vi får tycka skall alltså vara beroende av lagen. Det skulle således kunna innebära att ytterligare inskränkningar av yttrandefriheten skulle kunna ske. Det skulle t.ex kunna bli förbjudet att uttala sig negativt om Sverige. Med din definition av yttrandefrihet vore det ett fullt möjligt scenario. Men vi behöver inte gå så långt. Det räcker med att sträcka sig till att det med din definition är mycket lätt att tysta obekväma personer. Det räcker med att misstänkliggöra dem för något brott för att de inte längre skall få uttala sig. Helt plötsligt knackar det på din dörr och där utanför står poliser med en husrannsakningsorder i handen. Och från denna stund har du inte längre någon rätt att yttra dig. Är det ett sådant samhälle du vill ha?

 
At 30/1/06 1:51 fm, Blogger Moderatorn said...

Till Youtman:

Igen måste du citera hela inlägget. Jag skrev:

-Medarbetare av Al Jazeera är dömda för terrorverksamhet enligt spansk lag och FN:s DEFINITION:

Det säger rätt så mycket om dig och ditt samhälle du förespråkar när du säger att en terrorist inte nödvändigtvis är kriminell i Sverige men i ett land som har blivit offer otaliga gånger som tex Spanien. Du är fan ett "sad" exempel på Sigge Furst Sverige. Dags att vakna upp från ditt liberala flum och fråga sig vad frihet är!
Intressant att höra vad du tycker om att danskar som svenskar har blivit uppmanade att lämna Gazaremsan efter en dansk tidnings grafiska beskrivning av Muhammed. I sann yttrandefrihets anda skall man inte få göra det ? Hur skall man säkra det? Genom att trycka åt de som dödshotar de som nyttjat sin yttrandefrihet !!!

Betäffande att Al Jazeera inte är ett terrorverktyg eftersom det är en individ som har blivit dömd för terrorism ? Okey vi kan applicera ditt exempel också på:

NSDP var inte brottsligt, utan de var individerna Goebbels, Himmler etc. Lika befängt är ditt exempel !

Min kritik av Al Jazeera baserades på:

"Skillnaden mellan andra nyhetskanalers rapporteringar av kidnappningar och den rapporteringen som Al Jazeera gör är att de välvilligt visar halshuggningar av offer !"

Vilket innebär:

"Jag kan dock inte förstå att det är fortfarande acceptabelt att distribuera i svenska kabelnät en kanal som Al Jazeera, som uppenbarligen har blivit ett verktyg för terrorister, och som gång på gång välvilligt visar upp den ena efter den andra gisslan och till med halshuggningar !

Al Jazeera har blivit ett verktyg som är oumbärligt för terrorister för att kunna få ut sitt budskap till väst. TV-kanalens existens har blivit en förutsättning för internationell terror, en välvillig distributör av terroraktionen i sig. Utan ett välvilligt verktyg som Al Jazeera så skulle terrorverksamhet i form av kidnappningar inte få samma genomslagskraft och kanske vara mindre förekommande"

Alltså det hela står inte och faller med Alouni, en Syrienfödd Al Jazeera –journalist utan vad tvkanalen gör !

Jag kan förstå att du inte vill tala om FN, eftersom det de facto finns en internationell definition av terrorism. Och just därför att det finns suveräna stater finns det ett internationell forum för att kunna agera internationellt. På samma sätt som Interpol !!

"Att understödja olagligheter som Al Jazeera gör är just- olagligt. Och det är din förbannande demokratiska skyldighet att ta ställning mot dessa vedervärdigheter !"

Om man inte hade gjort det genom historien så skulle det inte ha funnits någon frihet ! Du är liberalt bortskämd individ som bara kan existera i ett enkelspråkigt "liberalt" samhälle utan brist på konkreta erfarenheter av FYSISKT förtryck !

"Frihet kan inte existera under förtryck och terror. Och när friheten är borta blir medlem i kampen just nedtryckning av de krafter som paristerar på friheten; och som i sin tur inte kan existera utan din s.k "frihet."

Fattar du inte det så är du en bortskämd "lost case"-ett resultat av din generation som inte vet ett förbannat dugg om brist på frihet och vad som krävs för att skydda den ! Under en annan tid, blev den värnlöse det första offret ! ( Och snart blir det så igen om vi inte fredar oss ! )

Beträffande inskränkningar i rätten att yttra sig genom "knackningar på dörren" så är du fantasilös eller medvetet döljer nuvarande situation.

Det finns fler sätt att inskränka yttrandefriheten på ! Problemet är att liberaler definierar "frihet" det som passar det egna syftet.

Och de försäkrar sig ensamrätten att yttra sig genom uppfinnandet av den "politiska korrekheten" och kallar sina meningsmotsåndare allt från "främlingsfientliga",
"militarister" "rasister" och sammanblandar begrepp som nationalism, nationalromatik, facism, nazism ! De uppfinner ordet "populism" och ger det samtidigt en negativ klang !

”Ifall folkvilja beaktas kallas det ”populism” och när någon organisation utanför riksdagen vågar utmana dem så gaddar de ihop sig från vänster till höger i försvar ( av sina privilegier). Den negativa klangen i ”populism” har jag aldrig förstått ifall vår nuvarande s.k demokrati skall spegla folkets vilja.”

Så det behövs inte någon som "knacker på dörren", utan det går att punktera demokratin på mer än ett sätt ! Liberalismen har lyckats ypperligt på sitt sätt !

Därav låter din "kritik" som liberal än mer patetisk när du hävdar att du försvarar yttrandefriheten och i samma andetag sitter på arselet och gör inget för att försvara den och trycker ner meningsmotståndare !

Jag säger det igen !

"Från socailliberla Sverige, Weimerrepubliken eller övriga liberala euroistiska Europa; Det kallas politiskt korrekhet med yttrandefrihet för vissa. Därav är denna site ett verktyg för yttrandefriheten. Uppriktigt talat har ingen strutsmentaliet med huvve i sanden så fort något blir obekvämt för de "liberala normerna" Vi har dock två parametrar som måste uppfyllas för att få komma till tals
( yttrandefrihet) och de är:

- Laglighet
- Acceptans av demokratiska ideal och processer.

( Både dessa parametrar falierar Al Jazeera att uppfylla )"

Så lägg av att tjafsa om "yttrandefrihet" och kritisera Uppriktigt talat blogg. Jag kan förstå att vissa saker blir obekväma för det "liberala" samhälle du uppenbart förespråkar !

 
At 30/1/06 9:22 fm, Anonymous youtman said...

»Så lägg av att tjafsa om "yttrandefrihet" och kritisera Uppriktigt talat blogg. Jag kan förstå att vissa saker blir obekväma för det "liberala" samhälle du uppenbart förespråkar«

Jag förstår att du inte vill bli kritiserad när du är emot yttrandefriheten.

 
At 30/1/06 11:02 fm, Blogger Moderatorn said...

Till Youtman:

Är det bästa du kan komma med ? Yttrandefriheten- efter vilken definition? Din ? -En "yttrandefrihet" som möjliggör terrorism, krimalitet, förtryck ?

Du saknar uppenbarligen argument igen. Sluta flumma runt. Liberala Hönshjärnor kan också bli nackade av muslimska fundamentalister ! Det är det vi försöker undvika ! Igen:

"Det var det enda sättet att göra det på ( bekämpa terrorism) eftersom man vet att utpressning som terrorism/autokrati är en anakronistisk anomali av det fria Europa, dvs friheten och den fria ekonomin. (Frihet kan inte existera under förtryck och terror. Och när friheten är borta blir medlem i kampen just nedtryckning av de krafter som paristerar på friheten; och som i sin tur inte kan existera utan din s.k "frihet") "

Men tydligen så passar det inte att framföra detta, dvs, viljan att undvika en krimell handling som Uppriktigt talat gör.

Men Förkämpen för " liberala" samhället gillar tydligen bara
- Laglighet
- Acceptans av demokratiska ideal och processer

när det passar. Inget nytt under solen betäffande dagens "liberala" förkämpar. Men den liberla åsiktsfundamenalism rimmar ju bra med fundamentalismen i Mellersta Östern som du indirekt främjar !

 
At 30/1/06 6:05 em, Anonymous youtman said...

Inte nog med att du på slentrianmässig basis lägger in betydelser som blott står att finna i din egen fantasi, du ältar dessutom samma saker om och om igen som en och annan papegoja. Och det i en diskussion som för länge sedan upphört att leda någon vart.

 
At 2/2/06 9:02 em, Blogger Moderatorn said...

Till: Youtman:

Vad är det som säger att din "fantasi" ligger närmare verkligheten ? Men mästertyckare och liberaler är kända för att anamma "sanningar" som bara passar deras världsbild och blunda för allt annat.

Mohammed bilderna i Jyllands Posten illusterar det hela mycket bra. Det skall man väl kunna göra, dvs, avbilda Mohammed i sann yttrandefrihetsanda ? Hur skall man kunna göra det utan att bli dödshotad ? Genom att samhället sätter åt de som vill inskränka i denna yttrandefrihet genom dödshot etc !!! Om inte samhället gör det så skulle vi inte ha någon yttrandefrihet i slutändan pga rädsla att uttrycka ! Det är det jag har försökt att förklara för dig men.... det fattar du inte i din naivitet !

Bättre att du erkänner dig besegrad i din brist på funktionella och faktiska argument. Din bristande förmåga att försvara din ståndpunkt gör dig än mer patetiskt korkad, speciellt när du inledde kritiken och nu smiter undan med svansen mellan benen ! Grattis du lärde dig något, din liberala noja visade sig inte hålla mottet när den mötte andra argumentet som ligger närmare verkligenhet och sanningen än den du är van att uppfatta ! Filtret dvs liberal noja som självändmålsenligt försöker bevisa sig självt funkade inte nu när självständig tankeförmåga appliceras !

Men liberaler är duktiga på att lägga locket på och sluta diskutera när de saknar argument och istället ta saker ur sin kontex och att komma med osakliga anklagelser. Du är uppenbarligen just en sådan som Uppriktigt talat motarbetar och därmed främjar demokratisk dialog till skillnad från "liberalisterna" i den politiska och journalistiska pc-brigade !!

Din brist på svar talar för sig självt ! Dags att vakna upp ! Och du vi har alla vår överman....
( eller snarare bättre argument existerar alltid när man har fel)

 
At 3/2/06 8:54 fm, Anonymous youtman said...

Vad är det jag skall svara på? Du menar alltså på fullt allvar att du än en gång vill köra hela diskussionen ett varv i repris? På vilket sätt sätt skulle utfallet då bli annorlunda?

Du vill ha begränsad yttrandefrihet, medan jag förespråkar full yttrandefrihet; vad mer finns att säga?
Jag diskuterar vad yttrandefrihet är, medan du diskuterar hur den skall upprätthållas; det är två olika diskussioner, vi spelar således inte samma spel.

 
At 12/2/06 3:49 em, Blogger Moderatorn said...

Till Youtman:

Ja det är det som är problemet med liberal noja. Du väljer att se det du vill se. Du kan inte ens svara på en direkt fråga i texten så uppenbarligen är det för mycket om man hoppas att du skall förstå vardagens händelser.
Jag skrev ( Vilket du också undvek. Brist på argument igen antar jag):

"Mohammed bilderna i Jyllands Posten illusterar det hela mycket bra. Det skall man väl kunna göra, dvs, avbilda Mohammed i sann yttrandefrihetsanda ? Hur skall man kunna göra det utan att bli dödshotad ? Genom att samhället sätter åt de som vill inskränka i denna yttrandefrihet genom dödshot etc !!! Om inte samhället gör det så skulle vi inte ha någon yttrandefrihet i slutändan pga rädsla att uttrycka ! Det är det jag har försökt att förklara för dig men.... det fattar du inte i din naivitet !"

Klanka inte ner på vår ståndpunkt om du inte kan föra en dialog ! Men liberalt flum har ju alltid inneburit att plocka russin ur kakan beträffandefrihet ! De stänger ner sajter i vårt liberala samhälle så varför inte stänga ner distributionen som uppviglar till brott som Al Jazeera ? Se senaste inlägget....på denna blogg:

"Att ge efter för "Kill all who insult Islam" är en anakronistisk anomali av det fria Europa ! "

 
At 17/2/06 9:21 em, Anonymous youtman said...

Vad spännande!

 
At 18/2/06 9:01 fm, Anonymous youtman said...

För övrigt kan jag påpeka att det finns kurser att gå om man har problem med att kommunicera och uppfatta innebörden i folks olika uttryck och att det finns hjälp att få, även om man är en enkelriktad dilettantisk åsiktsmaskin med oreflekterade och onyanserade budskap som startar och sprids som dyngan på åkern så fort någon trycker på knappen.

 
At 19/2/06 10:09 em, Blogger Moderatorn said...

Till Youtman:

Så fina ord du använder. Ditt försök att imponera med dessa är fruktlös eftersom du falierar på den enklaste punkten- att besvara enkel fråga. Men politiskt korrekta liberaler brukar att avslöja sig själva när de plockar russin ur kakan och blundar för de saker de inte kan bemöta. Din kritik blir än mer löjlig när du slinker undan med svansen mellan benen och inte bemöter.
( Uppenbarligen överlägsna argument som du inte klarar av)

Dina verbala kullerbyttor kan inte dölja det faktum att du inte kan svara när du möter en åsikt och åskådning som inte faller inom din egen världsåskådning. Inget svar alls är just "onyanserat" som du kallar mina svar på din kritik.

Men liberala hönshjärnor som springer i cirklar är ju kända för åsiktsfundamentalism och mästare på att punktera dialog med osakliga anklagelser. Din tystnad beträffande Muhammed kontroversen med dess hets mot folkgrupp
( danskar, européer) säger rätt så mycket om dig.

Jag kassar in poängen IGEN, du blev överbevisad som tidigare ! Youtman yttrandefrihetens förkämpe är inte bara omogen till namnet utan också i sitt agerande ! Demokratins förkämpe vill tysta ner när det går emot. Precis som sin politiskt korrekta trosbröder ! Patetsikt att du ger sken av att vara förkämpe för yttrandefrihet när lägger locket på genom att undvika enkla frågor och kasta ur dig osakliga anklagelser. Inget nytt under solen-det är så det fungerar i det s.k politiskt korrekta "liberala " samhälle ! Lägg locket på bara !

PS. Ett gott råd, ha lite mer kött på benen nästa gång du kritiserar och följ dialoglinan ut om du åtminstone vill ge sken av att vara en förkämpe för yttrandefriheten. Du ser bara löjlig ut som nu.

 
At 21/2/06 9:02 fm, Anonymous youtman said...

Jag förstår inte varför du fortsätter att hålla långa monologer med dig själv, när jag uppenbarligen för länge sedan har slutat att diskutera. Vad är det i detta budskap som är svårt att förstå?

 
At 28/2/06 5:06 em, Blogger Moderatorn said...

Ja vad bra ! Du har bevisat din egen dubbelmoral. Du lägger locket på när du inte kan svara. Yttrandefrihetens förkämpe stödjer väl rättan att avbilda Muhammed som den enkla frågan var ?

Käre läsare,
Det får vi nog aldrig veta. Uppenbarligen är det bara roligt att argumentera om man inte får mothugg ! Dubbelmoralister som Youtman borde ha mer kött på benen innan de börjar snacka om yttrandefrihet i sin kritik ! De lever inte som än lär ! Däför betackar vi oss från grundlösa anklagelser. Yttrandefrihet fick komma till tals på lika víllkor här och när Youtman fick mothugg räckte inte argumenten. Han valde att stänga ner yttrandet istället.

Där ser vi
-yttrandefrihet som skyddar alla att yttra sig ( utan rädsla för etikettering som "rasist" eller rädsla för terror dåd)

-utan åsiktsförtryck från liberalistiska noja som kallas politisk korrekthet ger ett annat utslag än dessa s.k. "demokrater" vill.

Med öppna argument på lika villkor utan punktering av dialogen med osakligiga anklagelser ger inte det önskade resultat för dessa dubbelmoralister. Därav behovet av den politiska korrektheten och åsiktsfundamentlismen i dagens Sverige.
Detta skiljer sig inte mycket från ett system som tystar ner människor fysiskt tex kommuniststater,socialliberalistisa
som Sverige med dess censur eller andra diktaturer. Än värre att dessa liberala hönhjärnor tillåter fraktioner som islamistister att verka med hot och skrämsel taktik eftersom det ligger i linje med dess egen religion- multikultens positiva aspekter !

Egentligen är inte det så konstigt, både åsiktsfundamentalister inom den politiska korrekthetens fraktion och den religiösa fundamentalismen jobbar enligt mottot " my or no way"

Så mycket för Youtmans försvar av yttrandefriheten kära läsare. Motte han utvecklas som människa så att han nästa gång efter att han rest sig från denna argumentationsförlust vill ha FRI dialog igen-----agera som han lär Youtman! Tills dess så betackar vi oss från åsiktsfundamentalister och ickedeomkrater och terrosist verktyg som Al Jazeera. Vi betalar inte beskyddar pengar iform inskänkningar till islamsiter eller annan maffia ! Ingen skall behöva vara rädd att säga sin mening utan att sedan bli stämplad som "rasist", " främlingsfientlig" eller riskeras att mördas !
( Som tex Muhammed tecknaren som har en fatwa, en islamsk dödsdom hängande över sig ) Kläm åt terroristernas distributionskanal Al Jazeera !!

 
At 2/3/06 9:03 fm, Anonymous youtman said...

Moderatorn, diskussionen är avslutad. Försök att acceptera det, så att du kan gå vidare med ditt liv. Jag vet att det kan vara svårt, men ibland måste man helt enkelt lämna det gamla bakom sig.

"Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar
och forngestaltningar av split och kiv.
Ring in ett ädlare, ett högre liv
med bättre syften, mera rena lagar."
(ur "Ring klocka ring" av Alfred Lord Tennyson)

 
At 6/3/06 6:58 em, Blogger Moderatorn said...

"Diskussionen är avslutad"
-vad skönt att du gav upp när väl började. Istället för att flumma runt med ordkullerbyttor så hade jag föredraget svaret på min fråga. Men du agerar som alla s.k liberala demokrater med nedtystning. Din åsiktsfundamentalism är patetiskt om man beaktar hur du började din kritik ! Ditt ordflum passar bättre på din blogg än här. Här föredrar vi direkt svar. Men eftersom du inte respekterar Uppriktigt Talats demokratiska agerande och istället smiter undan med flum så måste jag hjälpa dig att få bättre retorik !

 
At 27/11/09 10:53 em, Blogger YoYoYo said...

Moderator: Jag råkade snubbla över det ursprungliga inlägget av en händelse. Efter att ha läst allt så kan jag konstatera att youtman vann debatten på knock och att ditt sätt att argumentera kan sammanfattas med ett ord: pmsutbrott.

 

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home

Bloggtoppen.se