fredag, november 25, 2005

Nu har vi kommit till apartheid i Sverige när arbetsgivare ska få rätt att särbehandla invandrare!

Nu vill man införa ytterligare en parameter till det politiska systemet där etnisk tillhörighet innebär särbehandling och fördelar. Turen har kommit till arbetslivet där invandrare skall få företräde på arbetsmarkanden före infödda svenskar.

Tidigare så har svenskar blivit diskriminerade inom utbildningsväsendet när Uppsala universitet selekterade sökanden med invandrarbakgrund före infödda svenskar. Detta till trots att betygen var bättre bland dem som inte kom in, än de som fick utbildningsplats. Nu har alltså turen kommit till arbetslivet när en ”politisk majoritet” inom diskrimineringskommittén föreslår positiv särbehandling. SvD skriver den 24:e november 2005:

”Positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet ska tillåtas i arbetslivet. Det kommer en politisk majoritet i diskrimineringskommittén att föreslå inom kort, erfar SvD.Om en man och en kvinna med likvärdiga, eller nästan likvärdiga, meriter söker samma jobb kan arbetsgivaren välja att anställa personen av det kön som är underrepresenterat.”

”I somras lade regeringens utredare, miljöpartisten Paul Lappalainen, fram sitt förslag till en ny integrationspolitik för Sverige, ”Det blågula glashuset”. Där listar han konkreta 50 åtgärder för att komma till rätta med den strukturella diskrimineringen.– Jag föreslår att man ska tillåta positiv särbehandling med hänsyn till etnicitet i samma utsträckning som man tillåter positiv särbehandling med hänsyn till kön, säger Paul Lappalainen”.


Ja - vad skall man säga ?

Vi har satt skyddsbehov som grund för asylrätt ur spel i och med den nya amnestilagen. Stödet för asyl i den nya lagtexten innebär numera att det bara behövs en” humanitär angeläget” för att få stanna. När inte en närmare definition av denna formulering existerar i lagtexten, ( vilket kommer till fullo att utnyttjas av immigranter och deras stödjande advokater), så kan man åtminstone förvänta sig att den generösa definition som ”flykting” kommer att förutsätta att den svenska ekonomin har stort behov av arbetskraftsimport. Nej, inte det heller beaktas, samtidigt som man i samma stund inte kan tackla problemen med att skapa nya jobb och bekämpa invandrares ”utanförandeskap”.

Man borde kanske först ställa frågan ifall ekonomin har någon tillväxt där nya jobb skapas innan man öppnar för fri invandring med en amnestilag ? ( Begreppet ”flykting” är ju minst sagt vida idag när man inte kan särskilja ekonomiska flyktingar från de som har behov av bättre ”humanitär situation”).

Nej, istället börjar man tala i kvoteringstermer där en viss grupp av människor skall få laglig fördel före en annan grupp av människor när de konkurrerar om de allt färre jobben som finns kvar i landet efter alla företagsutflyttningar. Detta är endast är ett artificiellt försök via lagstiftning att ge människor jobb som inte finns !

Jag föddes i ett land där alla hade samma rättigheter. Nu lever jag i ett samhälle där marknadsekonomins krafter beträffande jobb och arbetskrafter satts ur spel. Detsamma gäller också demokratin. Jag har sagt det förut och jag säger det igen, demokratin främjas inte på detta sätt. Jag och andra demokrater kommer inte att försvara ett sådant samhällssystem i längden. Men idag är det ju ok ”rebella” om man känner sig ”negativt särbehandlad”med upplopp som i t.e.x Frankrike enligt vissa politiskt korrekta mästertyckare i Sverige. Jag är rädd för många kommer att dra slutsatsen efter sådant stöd att det är enda vägen när inte din röst hörs hos politikerna !

Det finns inget stöd för ovan utveckling bland svenskarna !

Läs artikeln hos SvD.

måndag, november 21, 2005

De moderna adelsprivilegierna: Regeringsledamöterna tryggar sina inkomster även vid valförlust!


Om det är någon, mot förmodan, som fortfarande tvivlar på att vi har en politikerklass i detta land, som skor sig på dina pengar, kan beakta följande artikel från Dagens Industri publicerat den 19:e november 2005:

”Regeringsledamöterna har sin ekonomi säkrad även om det blir borgerlig valseger. Hälften av ministrarna kan utan att göra någonting fortsätta att få lön fram till pensionen. Skulle socialdemokraterna förlora valet nästa år så behöver inte ministrarna oroa sig för arbetslöshetens bistra ekonomiska verklighet. Till och börja med har de i ett år rätt till sin lön på 93.000 kronor i månaden (för statsminister Göran Persson 116.000 kronor). Därefter kan tio av 22 ministrar räkna med statsrådspension. Det visar en sammanställning som TT gjort.

Ministrar som knappt hunnit bli medelålders får ut cirka 45.000 kronor i månaden fram till pensioneringen. En av dessa är enligt TT infrastrukturminister Ulrica Messing, som har möjlighet att bli en välbetald statsrådspensionär vid en ålder av 38 år.Tre ytterligare 60-talister, näringsminister Thomas Östros, finansminister Pär Nuder och vård- och omsorgsminister Ylva Johansson, kan också utnyttja statsrådspensioner om de skulle bli av med sina jobb.”

Vi har tydligen inte kommit så långt i samhällsutvecklingen sedan Sverige hade adelsprivilegier och svenska staten underhöll en grupp av människor ekonomiskt.

Dagens adelsklass är politikerklassen som skor sig precis lika illa som sina föregångare på samhällets piedestal. De är lika avskärmade från de ekonomiska villkoren för övriga medborgare och deras uppdragsgivare som de fullständigt föraktar och ignorerar folkviljan.

Ifall folkvilja beaktas kallas det ”populism” och när någon organisation utanför riksdagen vågar utmana dem så gaddar de ihop sig från vänster till höger i försvar ( av sina privilegier). Den negativa klangen i ”populism” har jag aldrig förstått ifall vår nuvarande s.k demokrati skall spegla folkets vilja.

Regeringsledamöter och parlamentariker - hur motiverar ni att ni fortfarande skall ha lön, till trots, att uppdraget från era arbetsgivare har uppsagts, d.v.s, svenska folket har sparkat Er ? Med att ni är så eftertraktade som människor och arbetskraft och just därför behövs fallskärmen för att ni inte skall gå till det privata arbetslivet ?

Att bestämma sina egna arvoden med medel som tillhör andra är befängt, oavsett om ägarna till betalningsmedlet är skattebetalare eller aktieägare. Denna filosofi går emot de fundamentala reglerna för både rättsstat och marknadsekonomi.

Vem kommer att stötta nuvarande samhällssystem med politikerprivilegier och åsiktsförtryck i det längre perspektivet under dessa förhållanden? Inte en sann demokrat i alla fall !

lördag, november 19, 2005

Metro rapporterar: En majoritet av riksdagen vill utöka flyktingkvoten

Efter riksdagen nyligen antagit den nya amnestilagen kommer nästa utspel:

” Vi vill öka antalet och samtidigt sända en signal till andra länder i Europa att också ta sitt ansvar, säger Yilmaz Kerimo, socialdemokraterna”.

Man måste fråga sig, vart går gränsen och ifall Yilmaz Kerimo, socialdemokraterna, inte tycker EU gör tillräckligt till trots att EU-länder tar emot 70% av världens alla flyktingar ? Han kanske blir nöjd när han får ha alla sina kusiner och sysslingar boende i Sverige så att riksdagsplatsen är säkrad för all framtid?

Igen, det är igen mänsklig rättighet att bo i Sverige. Asylskyddstanken är urvattnad när den nya amnestitanken innebär fri invandring oavsett skyddsbehov. Utspel enligt Kerimos ( speciellt efter en amnestilag nyligen antagits) för tankarna till regelrätt kolonisation av Sverige där en kolonisatör driver sin sak för maktövertagande ytterligare. Som ordspråket säger: Den förvrängda definitionen av mänskliga rättigheter och demokrati har blivit historiens mest överlägsna invasionsvapen.

Varken demokrati eller mänskliga rättigheter främjas på detta sätt. Denna linje har ej heller något folkligt stöd av svenskarna. En enkel folkomröstning bland svenska medborgare skulle enkelt avgöra saken. Jag tror att många indianer i Amerika känner igen sig i det här när kolonisationens konsekvenser blir ytterligt kännbara.

Offentliggör vilka moskéer i Sverige som predikar hat och terrorism !


Radikala moskéer som predikar terrorism, inte bara i Sverige utan också i hela Europa, borde listas som nationella säkerhetsrisker och kriminella samlingspunkter. I Aftonbladet den 19:e november skrivs:

”Abu Usama el Swede, 28, pekas ut som den terroristmisstänkte 18-årige svenskens förebild.”

”Abu Usama el Swede är född i Sverige av svenska föräldrar, konverterade till islam i slutet av 90-talet och uppfattas i dag av vissa som en av de mest militanta muslimerna i Sverige. Han träffade 18-åringen i Bellevuemoskén i Göteborg.”

"En plikt att döda"

När Runar Søgaard tidigare i år predikade och kallade Muhammed för "förvirrad pedofil", skrev Abu Usama el Swede i ett forum:"Det är en muslims plikt att släcka denne kaffers liv".
-Jag la ut ett uttalande vad straffet är för den som begår en sån handling som Runar gjorde. Uttalandet kom från en annan man, en islamisk lärd man.Vad tycker du om den här mannens uttalande?

- Det får stå för honom.

Bellevuemoskén i Göteborg där 18-åringen och Abu Usama träffades är känd för sin extrema tolkning av islam”

Det finns absolut inte ett enda rättsligt argument varför inte dessa moskéer inte skall kunna listas och övervakas för att man därefter i en förlängning skall kunna stänga igen dem ifall nödvändigt.

Samma övervakning sker idag av nazistiska organisationer. Det är statens skyldighet att se till att medborgarna lever i säkerhet och välbefinnande genom att bekämpa terror, dödshot och antidemkoratiska fundamentalister
.

Dessutom så skulle en listning av radikala moskéer vara en tjänst för Sveriges moderata och demokrati praktiserade muslimska församlingar genom att hjälpa de troende att undvika platser som predikar radikalism och terror !

Vi kan börja med att lista Bellevuemoskén i Göteborg !

Läs artikeln på Aftonbladet.

onsdag, november 16, 2005

Svenska Dagbladet klargör HIV-gruppvåldtäktens förövares bakgrund !

Tack för inlägget som klargör HIV - våldtäktsmännens bakgrund. Tydligen så vågar Svenska Dagbladet vara journalistiskt objektiva mot sina läsare, till skillnad från Aftonbladet. SvD skriver:

"Åklagaren vill att två av männen ska utvisas och förbjudas att återvända till Sverige inom en tid av minst tio år."

En eloge till SvD som rapporterar om vad som händer, åtminstone i detta fall, och inte förtiger och undanhåller fakta.

Det slår mig att det är märkligt hur snabbt viss media är villiga att rapportera signalement på förövare när signalementet är ”svenskt utseende” och tydligen snabbt förlorar intresset att bidra till förövares infångande när signalementet är ett annat.
Jag tänker på Anna Lind-mordet, då vi fick ganska omgående veta av media att förövaren hade ”svenskt utseende". (Vad nu det är i vårt mångkulturella Sverige, förövaren var född i Jugoslavien visade det sig).

Oavsett bakgrund så skall brottslingar sättas dit är min poäng, utan politiserade signalement, och det hårt !

Åter igen ser man bristerna i systemet när åklagaren i detta fall vill att förövarna skall ”förbjudas att återvända till Sverige inom en tid av minst tio år ”.

Verkligen- de har "tagit i med hårdhandskarna denna gång”, när de vill avvisa på 10 år två av de tre förövarna !

Jag förstår inte varför det inte är självklart att om man begår grova brott i Sverige så skall detta innebära utvisning på livstid. Det är ingen rättighet att få leva i Sverige som kriminell utlänning, det är en naiv förmån !

En annan sak slår mig också, kan vi nu utvisa denna hiv-infekterade våldtäktsman från Sverige med den nya amnestilagen ? En av anledningarna för att kunna stanna enligt amnestin ( trots tidigare avvisningsbeslut) är:

”Det föreligger praktiska eller medicinska hinder för avvisning"

Det är patetiskt att fråga sig varför vi har större och grövre brottslighet idag än tidigare. Sanningen är uppenbar, speciellt när nuvarande åsiktsfundamentalism avslöjar sig så enkelt.

Läs SvD rapportering om fallet.

tisdag, november 15, 2005

Åtalas bara för gruppvåldtäkt när en av förövarna har HIV !

Man måste fråga sig på ren svenska. Vad för jävla straffparagrafer har vi i Sverige ?! Aftonbladet skriver den 15:e november:

”En kvinna våldtogs av två män i en lägenhet i Hägersten. Minst en av männen var hiv-positiv. Gärningsmännen fotograferade våldtäkten. I dag åtalades de för grov våldtäkt vid Stockholms tingsrätt”

”En tredje man åtalas för medhjälp till grov våldtäkt. Han våldtog inte själv kvinnan, men stod och tittade på. Enligt åtalet ska han även ha onanerat inför kvinnan medan hon våldtogs av de andra männen”


Det är alltså ok att ge en människa HIV, troligen en dödsdom, med en våldtäkt och endast

bli anklagad för grov våldtäkt ? Anklagelserna skulle minst vara mordförsök ( med våldtäkt ), eller rent av mord, och grov misshandel, och för den runkande "åskådaren" misshandel och medhjälp till mord !

Därefter skall förövarnas identitet hängas ut oavsett vilken bakgrund dessa har !

Sverige är idag ett land som skyddar brottslingar istället för offer och motarbetar yttrandefrihet och demokratiska principer. Inga straff värt namnet, med massiv ökning grov brottslighet de senaste åren, frågar sig vissa hur det kommer sig. Kan det bero på att Sveriges straffparagrafer och rättsystem inte avskräcker svenska medborgare, som utländska, att begå brott i Sverige !?

Vem kommer att försvara en sådan s.k rättsstat i all evighet ?

Läs artikeln på Aftonbladet !

söndag, november 13, 2005

DN skriver ” Ge alla inflyttade rösträtt”

Statsvetarna vid Uppsala universitet Ludvig Beckman och Per Strömblad skriver en ny rapport till regeringens integrationspolitiska maktutredning. På DN Debatt publiceras följande:

”Ge alla utländska medborgare som bor i landet full rösträtt. Risken att vissa individer får rösträtt i två länder utgör inget hinder för reformen. Att förvägra vissa samhällsmedlemmar rätten att fullt ut delta i den demokratiska processen står i konflikt med principen om allmän rösträtt. Den nuvarande ordningen är därför inte demokratiskt försvarbar. Genom att ge alla rätt att delta i riksdagsvalen underlättas dessutom integrationen av invandrare i Sverige. Det skriver statsvetarna Ludvig Beckman och Per Strömblad vid Uppsala universitet i en ny rapport till den statliga integrationspolitiska maktutredningen. ”

Tycker regeringen att det är välspenderade skattepengar att låta dessa förvirrade
s.k ”forskare” aktivt propagera för uppsägandet av Sveriges suveränitet som självständig nation ?

Under andra omständigheter skulle detta ha kallats för högförräderi. Det är en mycket farlig utveckling i demokratins namn och kommer att få total motsatt effekt. De facto - betyder det att ordspråket citerat nedan kommer att bli än mer aktuellt:

” Historiens mest överlägsna invasionsvapen har blivit den förvrängda definitionen av mänskliga rättigheter och demokrati. För att lyckas som kolonisatör och erövrare- behövs bara att man kommer i tillräckliga antal så har man den moderna legaliteten och rätten till sköld.”

Som tankeexperiment så kan vi applicera samma förslag till kalla kriget när Sverige faktiskt försökte bevara självbestämmandet. Fri invandring från Sovjetunionen är tillåten, ”moderata kommunister” så som ”hård förda stalinister”. Sovjet skulle bara behöva sända över tillräckligt många agenter till svenska valmanskåren så förvandlas landet till en sovjetisk satellitstat. Med ”demokratiska principer bekämpas demokratiska värden” skulle reaktionen vara. Många skulle resa sig och förkasta demokratin under dessa principer.

I fredens och demokratins sanna intresse, måtte vi aldrig gå i en riktning som dessa förvirrade
”do-gooders” som Ludvig Beckman och Per Strömblad föreslår. De har definitivt gjort demokratin en otjänst med detta förslag.

Med deras metod applicerad i lag, har de givit den demokratiska staten dessutom dess dödsstöt ! Många skulle inte se någon anledning att försvara ett system som inte bara förtrycker yttrandefrihet som idag, men också lägger landet vidöppet för främmande kolonisation och maktövertagande.

För att läsa deras debattartikel på DN Debatt, klicka här !

fredag, november 11, 2005

Migration Watch UK en förebild som demokratiskt verktyg också i Sverige !


Migration Watch UK är en partiobunden organisation som agerar för informationsspridning om migrationens konsekvenser i samhället. I avsaknad av konsekvent dialog har medborgare i Storbritannien tagit upp dialogen för allmänhetens deltagande och kännedom. Organisationens ordförande är Sir Andrew Green, tidigare brittisk ambassadör till Saudi-Arabien, hederskonsulent är David Coleman, professor i demografi vid Oxford University. Övriga aktiva är också bl.a diverse konsulenter från diverse yrken och etniska grupper i det brittiska samhället.

Exempel av forumets information är följande fakta om koloniseringen av Storbritannien som annars förtigs i den allmänpolitiska debatten:

-Netto immigrationen till Storbritannien är 157 000 per år över de senaste 6 åren.

-Storbritanniens befolkning är projicerad till att öka med 6.1 miljoner från 2003 till 2031 - 5,2 miljoner ( 84 % ) p.g.a invandring. Detta motsvarar en stad som Portsmouth till storlek varje år, eller 5 städer i storlek som Birmingham ( Storbritannien andra största stad) som behövs byggas under period på 28 år för att hysa den större befolkningen.

-59 000 nya bostäder måste byggas i England varje år de näst kommande 17 åren för att hysa bosättarna.

-År 2003 12.2 miljoner icke EU medborgare anlände till Storbritannien. Hur många lämnade landet ? Ingen uppgifter finns p.g.a ingen utresekontroll.

-55 % av alla födslar i inner London ges av mödrar födda utanför Storbritannien.

-70 % av netto invandringen är till London. Under de senaste åren har cirka 100 000 immigranter per år anlänt till London och netto 100 000 londonbor flyttar i sin tur till resten av Storbritannien.

-Kostnaden för invandringen ökade från £ 300 miljoner 1998-1999 till £ 1,9 miljarder under 2003-4. Ytterligare en kostnad för” legal aid costs” på £ 170 miljoner tillkommer.

-England är en av världens mest överbefolkade länder. Nära två gånger större befolkningstäthet som Tyskland, 4 gånger större än Frankrike och 12 gånger större än USA.

-Sedan 1997, cirka 308 000 asylsökanden av fått avslag beträffande uppehållstillstånd men endast 72 000 har registrerats som utvisade.

För ytterligare information besök: http://www.migrationwatchuk.org/


När skall Sveriges siffror presenteras ?

onsdag, november 09, 2005

Fri invandring i Sverige - 20 000 berörs när flyktingamnestilagen träder i kraft- mer kommer !

Alla partier röstade förutom moderaterna ja till lagen. Alla som uppehåller sig illegalt, till trots tidigare avslag, kan söka uppehållstillstånd och få det beviljat. ( Vilket innebär att svenska staten inkompetensförklarar migrationsverkets tidigare bedömningar).

Migrationsverket väntas redan UNDER DE FÖRSTA DAGARNA AVGÖRA FLERA FALL.

DE BESLUTEN BLIR LEDANDE I DET FORTSÄTTA ARBETET. Alltså besluten skall hastas igen för att kunna stämpla ”godkänt” på asylblanketten. Underlagen för bedömningen är följande:

Omfattar två grupper: Personer som fått avvisnings- beslut som inte kunnat verkställas på grund av förhållanden i hemlandet, och barnfamiljer som gömt sig i Sverige efter ett avvisningsbeslut.

Migrationsverket kan bevilja uppehållstillstånd av tre skäl:

1. Personen behöver skydd.
2. Det föreligger praktiska eller medicinska hinder för avvisning.
3. Det är "humanitär angeläget" att personen får stanna.

Det är med stor svårighet man ser hur någon skall kunna få avslag med följande regelverk. Paragrafen "humanitär angeläget” för att få stanna kommer att vara mycket användbar för de som inte kan åberopa något annat.

Det är nu dags för allmän folkomröstning och låta svenska medborgare bestämma ifall vi vill försörja människor med skattemedel under dessa villkor. Eller är det dags att låta frivilliga medel bestämma villigheten att släppa in människor på endast

” humanitär angelägenheter ” enligt ovan som dessutom är vidöppen för missbruk ?

Med säkerhet är det många svenska medborgare som kommer åberopa behovet av humanitära förhållanden på den svenska långvården före ekonomisk migration via 3:e paragrafen "humanitär angeläget" enligt ovan villkor.

Beträffande bristen på ekonomiskt överskott att dela med sig tar nedanstående inlägg upp:

” Asylsökanden som bryter mot svensk lag skall belönas med uppehållstillstånd för en kostnad på 1,5 miljarder kronor !!”

måndag, november 07, 2005

Rusar Europa med vidöppna ögon mot inbördeskrig ?


Så har vi nu kommit till en punkt i utvecklingen av det mångkulturella samhället där media inte längre kan blunda och tiga ihjäl faktumet. Europa har återigen utsatts för etniska upplopp.

Skador för mångmiljonbelopp och brinnande städer över hela Frankrike, ursprunget från förorterna med afrikansk och arabiska befolkning. Dödsfall är nu ett faktum och skadegörelse har spridit sig till Bryssel, Bremen och Berlin. Vart skall det sluta ?

Medierna har gjort sitt bästa att dölja den etniska aspekten av vandalismen och när faktumet inte längre går att förneka ursäktas vandalismen med orsaker som utanförskap på arbetsmarkanden och allmän diskriminering. Ifall upploppens orsak enbart är samhällig- och ekonomisk utanförskap måste man fråga sig varför inte övriga grupper i franska samhället som lever i periferin som fattiga och arbetslösa etniska fransmän inte deltar i upploppen ?

Upploppen beror tydligen inte enbart på ekonomiska orsaker utan på kulturella och etniska friktioner som har bubblat under ytan hos det mångkulturella samhällets hela historia.

En oansvarlig immigrations politik som inte har tagit hänsyn till samhällets förmåga att ge människor arbete, eller rättar sagt, tagit hänsyn till ifall den europeiska ekonomin har haft behov av arbetskraftsimport eller ej, ger nu sitt resultat i form av etniska konflikter.

Att urskulda dessa kriminella handlingar, d.v.s upploppen i form av förstörande av egendom, kyrkor, attackerande av handikappade människor, beskjutande av poliser och misshandel av oskyldiga med att säga att orsaken är att människor är missnöjda över att inte ha jobb är idiotisk naivitet. Dessa upplopp är inte försvarbara oavsett orsak. Argumentet späder bara på förövarnas ursäkter. Det är det samma som att påstå att det är förståligt och försvarbart om vi som européer skulle bosätta sig i massor i Japan, oavsett möjlighet att få jobb i landet, och när så inte sker börjar vi attackera det japanska samhället. Tankeexperimentet visar hur befängt detta är.

Dessa etniskbaserade upplopp som nu sker i Frankrike är inget nytt. För många svenskar är det dock en ny företeelse. Media gör sitt bästa att försöka tysta nyhetsrapportering om upplopp som är relaterad till etniska grupper. Senast för ett antal veckor sedan skedde ”racial riots” i Birmingham mellan ”Asians and Blacks” med resultatet mord och skadegörelse. Hela stadsdelar i Birmingham var utanför kontroll. Denna konflikt mellan två invandrargrupper i Europa ställer på ändan argumentet från mästertyckarna och ” do-gooders” att orsaken till upploppen beror på européers diskriminering av invandrare, alltså att det är ett problem mellan ”vi och dem”.

Andra upplopp från invandrargrupper har förekommit många gånger tidigare i andra städer i Storbritannien och övriga Europa. För inte länge sedan i Belgien gick ungdomar med marockansk ursprung bärsärkargång och vandaliserade butiker och fordon. I Holland har upplopp förekommit i oroväckande frekvens och till och med etniskpolitiskt motiverade mord av offentliga personer har skett.

Orsaken till upploppen speglar inte bara det multikulturella samhällets ekonomiska misslyckande utan orsakas av mycket djupare mörkare sidor av mänsklighetens psyke. Historien har gång på gång visat vad resultat blir när olika etniska grupper med olika tankesätt, kultur, religion och historia försöker samsas på samma geografiska område. Krig eller inbördeskrig och i extremfall folkmord är resultatet. Senaste exemplet är det jugoslaviska inbördeskriget på 90-talet. Det etniskt baserade kriget orsakades av mosaiken av olika religioner och etniska grupper som den jugoslaviska staten bestod av. Grunden för existensen var den kommunistiska diktaturen som undertryckte friktion mellan folkgrupperna i landet. Samhället var dock konstlat och föll samman vid den tidpunkt människorna fick sin personliga frihet.


Det är med stor sorg i hjärtat man iakttar samma utveckling igen, till trots de tydliga erfarenheterna från historien. Det är dags att vakna upp från 60-70 talets utopiska dröm om det mångkulturella samhällets goda och harmoniska aspekter och ifrågasätta den massiva snabba omformningen av det nationella samhället till nuvarande multikulti. Låt oss lära av historien och sätta vår tillit till människans realistiska och goda sidor så kanske vi undvika ytterligare anarki !

Vad innebär det att vara svensk i den europeiska gemenskapen ?


I över 10 år har Sverige varit en del av Europeiska Unionen. Landområdet idag kallt Sverige har dock varit en del av den europeiska gemenskapen i över 1000 år. Vi kan stolt se tillbaka på vårt lands 900-åriga historia som europeiskt rike innefattande både svenskar och finnar, ett rike som så småningom också berikades av t.ex: samer, tyskar, valloner fransmän, judar, britter, balter, danskar, norrmän och holländare. I stort sett invandrade folk från hela Europa om än i begränsad omfattning jämfört med kontinentala stater.

Denna korsbefruktning skapade vad vi idag ser som svenskt. Det som möjliggjorde integreringen var en teknologisk och ekonomisk drivkraft som dåtidens nysvenskar stod för. Ytterligare som underlättade integreringen var att invandrarna kom från kulturellt närstående områden, d.v.s var en del av den västeuropeiska civilisationen. Invandring var en process som skedde under hundratals år där invandrarna absorberades av svenska samhället; och det kan förklara varför integreringen skedde fredligt och att Sverige ( dagens landområde) kom att tills alldeles nyligen anses som etniskt homogen rike bestående av svensktalande, samer och tornedalsfinnar.

Gemensamt för dessa svenskar var den gemensamma historien, språket och religionen. När denna idé väl etablerades, d.v.s, att vara svensk innebär att man talar svenska och att man lever efter svenskt kulturmönster föddes under 1800-talet fick den snabbt genomslag.

Anledningen var att det inte fanns som idag, dubbla lojaliteter genom dubbla medborgarskap som i sin tur bottnar i olika religion och kultur. Självfallet finns det ett undantag till ovanstående begrepp med minoritetsgrupper som inte levde enligt svenskt kulturmönster. Dessa var just dock minoriteter, d.v.s mycket små grupper i samhället som inte alltid såg sig själva som enbart svenskar. En annan anledning var att Sverige hade haft en ganska begränsad invandring utdragen under hundratals år. Ingen massinvandring under kort tid hade skett och de som invandrare fungerade som assimilerande teknoekonomiska pollinerare som samhället var beroende av.

Idag finns inte ovanstående sammanhållande kit bland medborgarna. Att vara svensk innebär inte längre att man skall tala svenska eller kunna identifiera sig med den etablerade svenska kulturen. Många identifierar sig inte längre med vår gemensamma historia.

Staten har idag övergett barn och ungdomar genom att inte hjälpa dem att identifiera sig med Sverige och det vi traditionellt kallar svenskt. Det gamla ordspråket ” man skall ta seden dit man kommer eller stanna hemma” har blivit tabu i och med 1970-talets vänsterradikalism som resulterade i en befängd sammanblandning av nationalromantik med rasism/nazism.

Allt detta har resulterat i att man idag kan man bli svensk medborgare utan att kunna ett ord svenska och ve den medborgare som vågar säga att det kan vara en god förutsättning och villkor för att klara sig i svenska samhället ! Det moderna etablissemangets syn på globaliseringen och internationalismen innebär den egna samhällskulturens åsidosättande samt berövandet av invandrares verktyg för att kunna integreras i det svenska samhället, d.v.s språket och svenskheten. Om asylsökanden eller invandrare som inte bemödar sig att deltaga ( notera deltaga - inte lära sig svenska språket) i givna gratis svenskkurser så sker ett avdrag av dagpenningen och inte per automatik ett villkor för fortsatt vistelse i Sverige ! Med andra ord, den svenska staten bryr sig inte om dessa människors möjligheter och förutsättningar i samhället. Massinvandring och ovanstående politik resulterar i att begreppet svensk blir urvattnat och förlorar i betydelse. Med andra ord, det historisk traditionella fundamentet för samhället försvinner.

Förr innebar ordet svensk, en svensktalande individ som associerade sig med den svenska gemenskapen och historien. En individ som inte nödvändigtvis var född inom rikets gränser utan en svensk assimilerad individ, lojal och stolt över sitt fosterland oavsett av nationellt ursprung och etnicitet ! Det sammanhållande kittet var vår gemensam tradition, härledd ur den västeuropeiska kulturen och svenska språket !

Låt oss nu vara ärliga mot oss själva med dessa grundförutsättningar så att ALLA i Sverige kan kalla sig stolta svenskar, eller om så önskas, stolta svenska européer !

När européerna blev slavar i Nordafrika.

Det är ett sant vedertaget faktum om Europas exploatering av Afrika som uppsamlingsmarknad för slavar. Ett mindre känt faktum är en del afrikaners egen roll som pådrivare och uppsamlare av slavar till villiga köpare.

Den sentida politiska historieskrivningen har ensidigt fokuserat på den europeiska exploateringen av människor som ägd och tvingad arbetskraft. En sådan beskrivning av historien är dock alldeles för ensidig och förenklad. Man glömmer att slav eller träldom alltid har varit en komponent i krigföringen, och existerat från den tidigaste för-antika krigföringen till vikingarnas och balternas härjningar i respektive hemländer. Krigsfångar har nästan alltid i någon form använts som tvingad arbetskraft, allt från t.e.x karoliner eller tyska soldater i Ryssland efter andra världskriget.

Den moderna historiepolitiska tesen har dock fått de flesta att tänka på ägande komponenten i ordet slav, och då europeiska ägare och ägda afrikaner. Det är förvisso sant men återberättande av historia skall alltid försöka att vara objektiv och beskriva alla skeenden i det historiska flödet utan medvetet utlämna vissa händelser.

Denna politiska färgning av historien har alltid funnits och historiebeskrivningen har genom tiderna mer fungerat som ett verktyg att rättfärdiga aktuella politiska agenda än återgivande av tidigare händelser.

Ett typexempel är att idag allra flesta inte vet nordafrikanska pirater ( kända som Corsairs) kidnappade och förslavade mer än 1 million européer mellan åren 1580 till 1780 i olika raider längs europeiska kuster och som resulterade i avfolkade kuststäder från Sicilien till Cornwall.

Tusentals vita kristna blev tagna i tusental årligen för att arbeta som galärslavar, arbetare och konkubiner ( bihustrur, älskarinnor ) för muslimska överherrar i vad som är idag är Marocko, Tunisien, Algeriet och Libyen.

Byar och städer längs kusterna av Italien, Spanien Portugal och Frankrike var värst drabbade men piraterna tog också människor i Storbritannien, Irland och Island. En källa berättar också om 130 amerikanska sjöman tagna som slavar från kapade fartyg i Atlanten och Medelhavet mellan åren 1785 till 1793.


Inte ens den europeiska civilisationen längst uppe i norr, Island, undgick räderna. Den mest kända räden skedde på Westmannaöarna utanför Islands sydvästkust år 1627 när 3 skeppslaster algeriska pirater döde 34 och rövade bort 242 människor av en total öbefolkning på 500 stycken. Ett fåtal sökte skydd i grottor och lyckades behålla sin frihet. Allt av värde rövades bort och kyrkan brändes ner. Några av de tillfångatagna Vestmannaöborna lyckades man återinlösa senare. Tack vare pastor Ólafur Egilssons bok om sjörövarnas strandhugg finns händelseförloppet detaljerat dokumenterat i skrift. Den muntliga traditionen har dessutom gett liv åt tiotals frodiga folksägner om människoöden i turkarnas land som det kom att kallas.
Den mest kända människoödet är
Guðríður Símonardóttirs, bättre känd som Turk-Gudda, som blev tagen från sitt hem i Stakkagerði på ön Heimaey till slavmarknaden i Algeriet. Från där lyckades hon köpa sig fri och via Tunisien, Italien och Danmark lyckades hon ta sig hem till Island.

Efter återvändandet gifte hon sig med
Hallgrímur Pétursson, en känd isländsk poet som Hallgrímskyrkan i Reykjavík är ärad för.

Ovanstående är som sagt okänd för de flesta. Detta p.g.a av en modern historiskapolitisk agenda att framställa européernas samveten som mer mörk än andra folks. Detta är lika fel som slavtanken i sig oavsett vilket folk som förslavas.

Historia skall inte återberätta slaveriet ensidigt genom att ta upp slaveriet från en plats eller bara från en begränsad period i historien. När historia appliceras i ett bredare och längre sammanhang blir den massiva påverkan av slaveri kraftfull och dess inverkan klar. Historia har blivit opolitisk och därmed vi gör rätta mot alla slaveriets offer utan modern rasmässig etikett !

Varför Turkiet inte är en naturlig framtida EU-medlem.Europa har som resten av världen varit scen för konflikter och krig under hela dess historia. En av EUs grundidéer är att undvika dessa europeiska inbördeskrig och fungera som garant för demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

Att ha fred och frihet ligger i alla människors intresse. Vissa nationer, som Turkiet, har dock villkorat införandet av demokratiska principer, införandet av mänskliga rättigheter samt avskaffandet av dödstraff för att ha en dialog med Europa. Man har använt det egna landets förtryck av egna medborgare som utpressnings argument mot EU genom påstå att det ligger på européernas samvete ifall dessa förtryckarinstrument inte avskaffas. Med andra ord, i förhandlingar med EU, påstås att dessa reformer, som ligger i turkarnas eget intresse, inte kommer att införas ifall inte koncessioner med löfte om EU-medlemskap inte ges.

Rätt och slätt så har bondfångeri ( mänskliga rättigheter är bara till namnet införda i Turkiet) och utpressning använts i förhandlingarna med EU och inte gemensamma värderingar har legat som grund för förhandlingar. Detta är inget nytt i internationell politik, d.v.s att ge efter när en stat främjar nationella intressen med framgångsrik utpressningspolitik. Vi kallar det ” Munchen anda” efter de s.k ”förhandlingarna” i Munchen 1938 om sudetfrågan.

Turkiets vilja att bli medlem i Europa är lätt att förstå. Västeuropa har varit en ekonomisk framgångssaga jämfört med det islamska ostmanska och turkiska väldet på 1900-talet. Med EUs regional politik i form av ekonomisk stöd för fattiga regioner i Europa, och Turkiets unga och snabbt ökande befolkning på cirka 70 miljoner, blir Europa ett attraktiv alternativ så som arbetsmarkand och nationell definition. Befolkningstillväxten är explosionsartad med 17,7 miljoner år 1940 och nu projicerat till 77 miljoner år 2010. Ett annat bidragande faktum till den turkiska ambitionen att bli EU medlem är att landet har en stor befolkning levande utanför sina gränser med cirka 3 miljoner levande i Tyskland och stora grupper på Balkan, i Österrike och övriga Västeuropa. Många turkiska landsmän vill återförenas med sina kusiner och sysslingar borta i Europa- utan restriktioner. Ett naturligt mänskligt karaktärsdrag.

Dagens befolkningen inom nuvarande Turkiets gränser är till 99 % muslimsk, ett faktum som inte alltid har varit fallet. Det största bidragande orsaken till denna utveckling är folkmordet på cirka 1-2 miljoner av den äldsta kristna etniciteten i världen, folket armenierna under åren 1915-1917; som då hade haft området som hemland långt innan turkarnas etablering i regionen.

Detta folkmord erkänns inte av dagens Turkiet. De kallar det ”krigshandlingar” och inte ett regelrätt folkmord. Turkiet har också problem att erkänna EU-staten Grekcypriotiska Cypern.

Till trots att turkarna tillhör den islamska kultursfären och att de inte historiskt associerat sig med västerlandet, d.v.s kristenheten och europeiska kulturen, så finns ambitionen från Turkiets politiska elit att bli EU-medlem genom att omdefiniera det geografiska begreppet Europa till att också innefatta Mindre Asien. Paradoxen till denna officiella turkiska elit doktrin är att den turkiska befolkningen har röstat i allt större utsträckning på islamska partier ( idag i regeringsställning) och stött islamsk fundamentalism. Självfallet så har detta faktum använts i medlemsförhandlingarna för att på så sätt föra över ansvaret till européerna och inte turkarna själva, huruvida Turkiet skall bli en demokratisk och fri stat. EU medlemskapet är förutsättningen för en fri stat menar förhandlarna, och i samma mening säger att det blir EUs fel ifall turkarna blir än mer antieuropéer och fjättrar sig själva med fundamentalistiska bojor.

Huruvida Turkiet hör hemma i den Europeiska Unionen ligger i namnet av unionen, d.v.s i definitionen och ordet ”europeiska” och det faktum att Ostmanska riket ( nationella föregångaren till moderna staten Turkiet ) aldrig har varit europeisk i politisk och geografisk mening. Förvisso ligger några få procent of Turkiets totala landmassa i Europa, d.v.s väster om Bosporen. Den geografiska gränsen för Europa kan man sätta godtyckligt där den behagas ifall man inte gör kulturella gränsdragningar. Sådan gränsdragning kan året 1453 vara när en av kristendomens viktigaste städer, Konstantinopel ( dagens Istanbul), föll för de muslimska turkarna eller året 1495 när hela det kristna Bysantinska riket ( det kristna grekiska Östrom) föll. Resultatet blev att hela grekiska världen, östra Medelhavet och Balkan kom under turkisk och islamsk överhöghet. Områdena hamnade kulturellt utanför Europa.

Den islamska expansionen västerut stoppades inte förrän år 1683 utanför Wien av österrikarna. Det Ostmanska riket kom dock att bli kvar på Balkan i drygt 200 år och turkarna äger fortfarande land i den geografiska definitionen Europa, d.v.s väster om Bosboren och söder om Bulgarien.

Området är dock turkiskt och muslimskt, inte europeiskt ur kulturellt avseende. Den turkiska ockupationen av Balkan har dock lämnat spår efter sig på hela Balkan i form av den islamska religionens etablering i området och turkiska minoriteter.

Med modern historiepolitisk korrekthet kallar vi liknande europeisk expansion utanför Europa för kolonisering, politisk och religiöst förtryck. Européerna ses om ett främmande element och just européer i de land de lade under sig. Detta är sant och till viss del korrekt beskrivningen, men i fallet med den turkiska expansionen i Europa, så har den blivit europeisk och ett naturligt element av den europeiska civilisationen enligt det moderna synsättet. En kultur som de alltid bestridit och expanderat på bekostnad av. Kolonisering, politisk och religiös förtryck passar inte som beskrivning av denna expansion, men den motsvarande europeiska i andra områden i världen, passar utmärkt enligt den historiepolitiska korrektheten. Detta synsätt passar som handen i handsken för de turkiska förhandlarna.

Så vad är då Europa ? Gränsen mellan Europa och Asien drogs redan 220 f.Kr när Eratosthenes skrev på kartan ” Europa” väster om Bosporen och ” Asien” öster om.

På 1800-talet var geografer och historiker mycket klara beträffande frågan. De delande Ostmanska Imperiet delades definitionsmässigt Turkiet i Europa ( de ockuperade Balkanområdena) och Mindre Asien ( dagens turkiska landområden ). Det som idag återstår av det turkiska landområdet i Europa är det lilla landområdet som flankerar Istanbul. Att påstå att detta gör Turkiet europeiskt nation i geografisk definition ( inte ens den mest hänförda vänster internationalist kan påstå att Turkiet är europeisk i kulturellt hänseende ) är förvrängning av fakta och befängd dikt. Är Spanien en afrikansk nation därför att de har enklaver på den nordafrikanska kusten ? Ifall Gibraltar tillhörde Marocko skulle EU sagt ja till den marockanska EU-ansökan ? ( Ja, för de som inte visste, Marocko i Nordafrika har ansökt om medlemskap).

Förvisso skulle Turkiet-förespråkarna kunna säga att Turkiet inte behöver vara den enda geografiskt icke europeiska medlemmen av EU och att Marocko och Armenien skulle vara perfekta kandidatländer. Men ifall Marocko, varför inte Algeriet ? Om Armenien, varför inte Azerbajdzjan ?

Med detta resonemang så skulle EUs definition av Europeiska länder komma på mycket djupt vatten. Till och med förespråkare av Turkiets medlemskap erkänner problematiken att inför ” historiens domstol” behöva pröva varför Marocko inte är ett europeiskt land, men Turkiet är.

Sanningen är att geografi blir missbrukat av människor med politiska agenda. Det är ej heller ett giltigt argument att EU borde ge Turkiet tillträde därför att amerikanerna vill det, eller därför att Turkiet är viktig allierad till israelerna.
Det ursprungliga amerikanska argumentet för Turkiskt medlemskap i NATO har kollapsad i och med Sovjetunionens fall. Hursomhelst så är EU inte NATO, oavsett hur nära de båda organisationerna kommer att bli. Både NATO och EU har ändrats till oigenkännlighet sedan Turkiet första gången ansökte om associerat medlemskap på den gemensamma europeiska marknaden. Amerikanska analytiker av den eurofobiska skolan gör ingen hemlighet av att de gärna ser att Europeiska Unionen distraherad från sin globala agenda
( d.v.s skapandet av en motvikt till den amerikanska dikteringen av världspolitiken) av problemen skapade när absorberingen av ett nytt medlemsland med en befolkning som Tyskland sker.

Det har blivit mode att avvisa dem som är emot turkisk medlemskap att vilja behålla Europa som exklusiv ”kristen klubb”. Detta påstående vulgariserar tretton hundra år av komplex interaktion mellan Europa och Islam. I vilket fall som helst lever mellan tolv tretton miljoner ( officiella siffror) muslimer i nuvarande 25 medlemsländer. Därutöver bor cirka sju miljoner i Balkanstaterna. Med nuvarande utveckling av EUs utvidgning kan man inom överskådlig framtid förvänta sig att EU kommer att få ytterligare tre medlemmar med muslimsk majoritet d.v.s Albanien, Kosovo och resten av Bosnien Hercegovina. Det är alltså nonsens att påstå att det är enbart p.g.a turkiska befolknings religion som det finns ett motstånd i Europa till deras EU-medlemskap. Motståndet bottnar i långt viktigare grunder än så, nämligen i historiska erfarenheter och mentaliteter som konstituerar Europas nationer.

Att släppa in Turkiet i unionen kommer att kräva politisk energi som bättre skulle behövas i föreningen av Europas katolsk/protestantiska (-Västromerska) tradition med den ortodoxkristna (-Östromerska) i Öst och Sydösteuropa. Sviterna efter Romarrikets och kristna kyrkans delning är fortfarande tydligen i form av Västeuropeisk och Östereuropeisk tradition. Den hittills varande politiska policyn har varit att i EU förena och släppa in de katolska och protestantiska staterna i Väst- och Centraleuropa som första steg grundades av den enkla anledningen att länderna har gemensamma historiska och kulturella traditioner ursprungen från katolicismen i Västromerska riket. Grundpelaren för den moderna rättstaten och demokratin utvecklades också i detta område. Samarbetat skall åtminstone i teorin fungera med mindre friktion genom gemensamma historiska ansatser är det tänkt.

En annan variant som förespråkarna för turkiskt medlemskap använder är att Europa behöver ”balansera” Europas åldrande befolkning och sjunkande födelsetal med mass-import av Turkiets dynamiska unga befolkning som arbetskraft. Problemet med europeiska befolkningens fortbestånd skall alltså lösas, inte med födelsetal, utan med import människor utifrån, d.v.s i direkt motsats till alla moderna vedertagna teorier om genens drivkraft för det egna fortbeståndet och överlevnad. Naturen skall ställas över ända med en regelrätt självutplåningspolitik !

Denna omvända darwinism har sitt ursprung i den vänsterradikalismen som uppkom som ren reaktion på socialdarwinismens fasansfulla rasism och folkmord. Dessa fantastiska tankesmedjor som skapar dessa fantastiska moderna teorier om nyckeln till västvärldens framtid finns på båda sidor om Atlanten. Ursprunget finns dock i USA, i invandrarlandet USA. Där teorin säger att landet kommer lösa sitt åldersproblem bland befolkningen på traditionellt sätt, genom immigranter från de kristna Mexico och Latinamerika. Vidare påstås det att för att uppnå samma ”succépolicy” behöver EU släppa in 1.5 miljoner immigranter per år i unionen, i en takt som skulle innebära att år 2050 kommer 25 % av EUs befolkning vara födda utanför unionen.

Detta är självfallet politiskt dikt baserad på naivitet eftersom befolkningstalen i världen pekar på utplanande befolkningstillväxt och en sjunkande befolkningstal runt år 2050. Så denna föreslagna massiva socialdemografiska omstörtning skulle bara ”lösa” åldersproblemet för en generation !

Man måste fråga sig varför denna diskussion om EUs utvidgning har satt det asiatiska muslimska Turkiet i förrummet istället för europeiska nationer med ortodox kristen tradition ? Svaret är en dålig, hafsig och sentimental analys av Europa i världen. Vissa politiska partier är rädda för att förlora röster och politiskt stöd från muslimer i den europeiska valmanskåren. En annan botten i denna dåliga analys är ett europeiskt självbedrägeri beträffande historian om Europas interaktion med islam. Idag kräver den politiska korrektheten att européer officiellt ber om ursäkt för korstågen och totalt ignorerar det faktum att det kristna Bysantinska riket hade varit under muslimskt tryck i över trehundra år och att korstågen var en indirekt reaktion på islams expansion i det kristna området i östra Medelhavet och både på den italienska och iberiska halvön. Det behövs två för att det kivas brukar det heta men tydligen gäller det inte fallet kristendom kontra islam. Européerna skall ta på sig någon form om kollektivt ansvar för denna beklagliga historiska konflikt mellan kristendom och islam.

Detta har varit en ganska lång utläggning varför Turkiet inte hör hemma i EU. Egentligen så skulle det bara behövas ett simpelt NEJ från medborgarna utan den politiska korrekthens fraktion i Europa måste gå in och korrigera och berätta vad medborgarna skall tycka. Detta NEJ har redan blivit sagt av medborgarna genom folkomröstningarna i Frankrike och Holland om den nya konstitutionen, en förutsättning för att göra EU praktiskt hanterbart med ytterligare medlemsländer. ( Det räcker med att ett land säger nej så faller utvidgning enligt nuvarande konstitution). Europa medborgarna har uttryck folkviljan i dessa folkomröstningar och sin skepsis över ytterligare utvidgning av unionen med prospektet av obegränsad arbetskraftsinvandring och ytterligare icke europeisk påverkan. Folk vill behålla välfärdssystemet utan ytterligare miljontals fattiga potentiella bosättare. Med ett turkiskt medlemskap så skulle EU gränsa till Irak och ha en mycket svårbevakad gräns mot Georgien, Armenien, Iran och Syrien. En mycket lång gräns med många områden som går att korsa utan bevakningen. Ett turiskiskt medlemskap skulle underlätta mycket för invandrare från Asien att kunna ta sig in över gränsen. Vi alla vet vad det betyder i länder som Sverige. Kommer man hit illegalt så stannar man, allt enligt amnestilagarna ! Men av någon förunderlig anledning accepteras inte vissa folkviljor utan först ett försök av ”politiskt skolning” från en viss fraktion av den politiska eliten. Demokratin skall accepteras, dvs, medborgarnas vilja, oavsett vad man har för åsikt. Idag har den politiska korrektheten svårt att acceptera detta.

Slutsatsen av ovanstående är utan tvekan att ett turkiskt medlemskap är dåligt för Europa. Samarbetet med ytterligare en kulturell fraktion, denna gång, icke europeisk i EU bådar inte gott för ett redan problematiskt samarbete. Det skulle också vara dåligt för den islamska världen som verkligen skulle behöva ett exempel på en fungerande demokrati. Det är dessutom alldeles fel att sända signalen till den arabiska världen att Turkiets ”belöning” för sina egna demokratiska reformer är att definieras som ”europeisk”. Den arabiska och islamiska världens kultur är stolt och fullständigt kapabel att utveckla sitt eget framgångsrika samhälle och utan på bekostnad av det europeiska.

Svaret är de båda kulturernas parallella utveckling där båda stående på jämställd fot kan samarbeta utan hävdelsebehov över den andra. Européerna menar att den enda framgångs receptet för Mellersta Östern är den europeiska och motpartens övertrissning blir islamsk fundamentalism !

Var därför ärlig och våga därför säga nej till Turkiskt medlemskap i EU, utan att i tysthet acceptera, bli stämplad som fredens och samarbetets fiende nummer ett. Vägra att låta bli tillsagd vad DU skall tycka ! Våga säga att EU skall fungera för européerna och inte vara ett villkor för demokrati i Mellersta Östern. EU är inte verktyg för icke européers expansion i Europa. Demokratiska världen måste komma från medborgarnas egen vilja och inte påtvingas. Ett gott exempel av detta är dagens Irak. Turkiet har använt de demokratiska idealen och införandet av mänskliga rättigheterna i förhandlingsspelet med EU. Med andra ord, dessa värderingar som borde komma som ett utslag från gemensam historia och kultur, har blivit förhandlingsbrickor som Turkiet använder.

Detta i sig besvarar frågan ifall Turkiet bör vara medlem i EU eller inte.

Gå med i uppropet mot turkiskt medlepmskap i EU !

söndag, november 06, 2005

Asylsökanden som bryter mot svensk lag skall belönas med upphållstillstånd för en kostnad på 1,5 miljarder kronor !!

Alla riksdagspartier utom moderaterna och socialdemokraterna stödjer ett förslag som skall ge alla människor som kommit till Sverige efter år 2000 asyl. Detta oavsett ifall individerna ifråga har asyl behov eller ej. Nu har socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister omformulerat förslaget men innebörden och resultatet kommer att bli det samma som det ursprungliga förslaget om flyktingamnesti för alla som kommit till Sverige efter år 2000. Som uttryckts” de flesta som håller sig gömda kommer att få stanna med den nya lagen om andra asylprövning”.

Man måste fråga sig, tror politikerna att mängden asylsökanden som illegalt försöker bosätta sig i Sverige kommer att minska nu ? Snarare tvärtom, förfalskande av identitetshandlingar och bortkastandet av pass kommer att öka lavinartat. Dessutom så behöver dessa individer bara försvinna under en period och vips så kommer de att innefattas av de nya amnestilagarna ! Varför skall de söka asyl den lagliga vägen när de kommer att få garantier att stanna via den illegala vägen ?

Politikernas sätt att korrigera problemet med handläggningstiderna av asylärenden är naivt och fungerar som att ” späda olja på elden” Bara det är flytande, d.v.s flyter ihop med denna allmänna politiska korrektheten. För att se orsaken till problemet och därmed kunna korrigera det måste man ställa frågan, varför har vi så långa handläggningstider beträffande asylärenden ? Kan det bero på att Sverige inte praktiserar direktavvisningar vid gränserna av människor som inte kommer från direkta krigshärdar ? Kan det bero på att Sverige har ett mycket komplicerat regelverk som ger asyl för en mängd olika orsaker ? Kan det också bero på att Sverige inte praktiserar möjligheten av avvisning så länge individen överklagar. ( Ett förslag att korta handläggningstiderna lades tidigare av socialdemokraterna med motivet att göra det möjligt att avvisa efter det första avslaget. Moderaterna röstade mot p.g.a partipolitiskt käbbel. Man såg till vilka som lade föreslaget, d.v.s och inte till själva förslaget).

Flertalet som kommer till Sverige enligt nuvarande system får asyl och de allra flesta stannar i landet under överklagandets eviga cykel. Den lilla hämning som höll systemet under myndighetskontroll försvinner nu med den nya lagen om en andra chans för asylprövning till trots avslag ( som betyder praktiskt att ” alla skall få stanna av dem som uppehåller sig illegalt i landet). Vi får de facto fri invandring i landet, där den praktiska garantin för uppehållstillstånd innebär är att ha barn, ha skaffat barn i Sverige ( barnens rätt till utbildning enligt FN) eller vara oförmögen att verifiera sin identitet genom att göra sig av med passet.

Asylpolitiken förlorar sin innebörd när den blandas ihop med invandringspolitik när alla som kommer hit i praktiken kommer att stanna. Illegala ekonomiska flyktingar som genevékonventionsflyktingar blir ett. Så varför finns det illegala invandrare överhuvudtaget i Sverige ? Kan det bero på att de inte har faktiska skäl att stanna i landet till trots Sveriges internationellt erkända generösa asylpolitik. Det är nu ett faktum - vi kommer att se mer av detta när Sverige får en officiell koloniseringspolitik av landet där inte ekonomisk och teknologisk pollinering ligger till grund för invandringen, observera ordvalet, invandringen inte asylpolitiken.

De som inbillar sig att Sverige har restriktiv invandringspolitik vet inte vilka regler som gäller t.e.x i invandringsländer som USA, Canada, Nya Zeeland och Australien.
I .t.e.x Australien och USA så måste individen som skall invandra bevisa att den har språkkunskaper, eftertraktad utbildning inom landet, ha en anställning samt ha rätt ålder. Denna politik gör inget hymmel om att de vill ha de rätta människorna som kan bidra längst till det nya moderlandet. Alltså man gör åtskillnad mellan asylpolitik och invandringspolitik. Problemet med människor som kommer och kallar sig politiska flyktingar och själva verket är ekonomiska flyktingar är mycket mindre i dessa invandringsländer eftersom de vet att de har förutsättningarna i landet om de kommer och ger något till ”knytkalaset”, dvs rätt utbildning för landet samt att vara rätt sorts arbetstagare som fyller vakanta arbetsplatser inom landet. Det ställs krav på dem för deras eget bästa !

I dagens Sverige blandas detta ihop med naiv tro att Sverige är så mycket bättre än andra länder så enbart detta skall ge skäl nog att få stanna i Sverige. Utan krav på att kunna försörja sig, språkkunskaper eller inget återflyttningskrav på flyktingar vars hemländer har stabiliserats när därmed villkoret för uppehållet i Sverige försvinner.
” De har varit tillräckligt länge för att stanna” brukar det heta - och de stannar ! Varför skulle de inte göra annat ? Inga morötter och krav finns i samhället för deras självförsörjning och integrering i svenska samhället. Samtidigt anklagar starka politiska grupperingar Sverige för att vara fördomsfullt och rasistiskt och stödjer i praktiken denna okreativa attityd. Att vara ”under-dog” som invandrar i ett nytt land har kanske varit den starkaste drivkraften för att lyckas i ett samhälle. Ett bra exempel är USA eller vårt eget Sverige under stormaktstiden där en meritokrati gällde. För de flesta är det okänt att Sverige historiskt sett är en europeisk meritokrati (individens avancemang berodde på den egen förmågan och inte börd) och inte som idag populärt uttryckts i politiska korrekthetens namn ” har alltid varit ett invandringsland ”.

Visst, Sverige har haft invandrare från de flesta europeiska länder genom historien, främst Tyskland, Norden, Holland och Vallonien. Dessa kom dock till Sverige tackvare den meritokratin som främjades från kungamakten, dvs, möjlighet till karriär och ekonomisk avancemang oavsett börd. Det kallades Nordstjärnan i det svenska projektet under stormaktstiden. Ingen kvotering eller politisk korrekthet behövdes för att bli framgångsrik medborgare i projektet Sverige oavsett om man var född här eller inte. Detta till trots inskränkningar i form av religiös likriktning och andra fördomar.

Det behövdes ingen kvotering eftersom invandringen i sig löste integrering i det svenska samhället, d.v.s den teknoekonomiska pollineringen. Invandrarna assimilerads med projektet Sverige och blev svenskar oavsett börd !

Till trots den gemensamma historien med Sverige har dock Finland klokt nog gjort skillnad mellan invandringspolitik och asylpolitik. Sedan 1970-talet har cirka 70 000 fått asyl i Finland ( ungefär vad Sverige årligen ger asyl) och då på etniskt grundade betingelser, främst s.k. östfinnar eller karelare från Ryssland. Vad har orsaken till detta varit till trots den finska ekonomins övertrissningar av den svenska på senare tid ? Man kan inte säga att det är p.g.a Finland är ett fattigare land än Sverige, för det är det inte längre. Troligen ligger svaret i en nyktrare inställning och avsaknaden av politisk korrekthet. I Finland vet man vad det innebär att vara ofria och inte ha ett hemland, dvs ett land där språket finska och finsk kultur premieras. Orsakerna till detta är att Finland har varit ofria och under tryck av utländsk invasion. De uppskattar Finland för vad det är, dvs finskt och inte någon multikulti mosaik, till trots den svensktalande minoriteten och influensen från Ryssland.

Finland är alltså inte fattigare än Sverige. Frågan är alltså, har Sverige fortfarande ett ekonomiskt överskott att dela med sig av, utöver den stora biståndspolitiken via SIDA?

Svaret är självfallet nej, speciellt när pensionärer och långvårdspatienter görs till vårdpaket och tas ifrån deras mänskliga värdighet. Sverige är inte längre det romantiska social- paradiset med låg brottslighet. Vi är ej längre praktiserande i yttrandefrihet. Här talar politiker om vad som är korrekt och medmänskligt. De facto- Sverige är på många sätt inte bättre än de länder vars medborgare vi försöker avskilja med vår politiska naivitet. Undantaget är bidragssystemet som aktivt driver Sverige till ekonomisk ruin med större och större grupper som förmånstagare. Vi låter oss inte motiveras av meritokrati längre. Amnestitanken är ett förlegat tankesätt som har sin grund i att vi tror att vi är bättre och rikare än andra - vilket båda är osanna.

Se dig omkring i svenska samhället, har inte Sverige dragit tillräckligt många strån till stacken för att hjälpa världen ? Har vi fortfarande ekonomisk överkott att dela med oss av genom en faktiskt kravlös invandringspolitik ? Ja säger vissa medan man samtidigt talar om nedmonteringen av den svenska välfärdspolitiken. Detta är dubbelmoral !

Vi kanske skall demokratisera asylpolitikens resursutdelningen till frivilliga medel, dvs låta medborgarna bestämma ifall dessa 1.5 miljarder kronor( antagligen lågt beräknad kostnad för den nya lagen ) skall gå till ickesvenskar eller till personer som illaluktande och blöjförsedda Hulda på långvården. Låta införa mänskliga rättigheter där istället! Hulda har åtminstone bidraget till välfärdsstaten i form och 40-50 års skatteinbetalningar, dvs, uppfyllt villkoren för den ekonomiska bärigheten när välfärdsstaten utformades.

Man skulle vilja fråga sig vart gränsen går för nuvarande asylpolitik ? Hur mycket än vi vill så kommer Sverige aldrig kunna skapa världsfred, rättvisa eller påverka världen med sitt politiska nationella rättesnöre. Ett faktum som det politiska etablissemanget har svårt att acceptera sedan stormaktsfallet i början av 1700-talet.

Man borde städa inför egen dörr innan man packar på vad andra skall tycka och definiera det som frihet. Ett första steg är att främja den egna laglydigheten, yttrandefrihet och den mänskliga värdigheten inom sina egna gränser samt att göra åtskillnad mellan asylpolitik och invandringspolitik! Nu får vi ett samhälle där lagar ej längre är mottstock och rättesnöre genom införandet av en flyktingamnesti lag där främjandet av illegal invandring blir resultatet.Tankvärda citat

”Man kan lura en liten del av befolkningen hela tiden och hela befolkningen en liten tid, men man kan inte lura hela befolkningen hela tiden.”
Abraham Lincoln

” Historiens mest överlägsna invasionsvapen har blivit den förvrängda definitionen av mänskliga rättigheter och demokrati. För att lyckas som kolonisatör och erövrare- behövs bara att man kommer i tillräckliga antal så har man den moderna legaliteten och rätten till sköld.”
okänd

"Levnadsstandarden i Sverige är nu så hög att endast ett fåtal når upp till den
"
Lennart Nyblom, Red Top

"Det är inte monumenten som lär oss historia, det är ruinerna"
Carl Hammaré

"Vanligt sunt förnuft är inte särskilt vanligt"
Voltaire

” När frihet och mänskliga rättigheter har blivit odemokratiska makters vapen har demokratiska makter blivit ofria med mänskliga skyldigheter”
okänd


"Det är inte det vi läser som gör oss lärda utan det vi kommer ihåg"
okänd

"Förr i tiden gifte man sig när man lärt känna varann, idag skiljer man sig i stället "
okänd

”En tusen mil lång resa börjar med ett enda steg”
Konfucius


"Det som är svårast i världen att förstå är inkomstskatten"
Albert Einstein

"Det är illa att inte ha några pengar, för då tror folk att man är fattig"
Danskt ordspråk


"En bankman är en person som lånar ut sitt parply ner solen skiner och vill ha tillbaks det när det regnar"
Mark Twain


"Det finns två grupper av människor, en som går före och uträttar något och en som kommer efter och kritiserar"
Seneca

"Det finns saker som man måste vara fackman för att inte förstå"
Hjalmar Söderberg

"Om du tänker för länge på nästa steg kommer du att tillbringa resten av livet på ett ben"
Kinesiskt ordspråk


"Alla människor klagar över sitt dåliga minne, ingen klagar över sitt förstånd"
F de la Rochefoucauld

"Om du inte kan övertyga dem, förvirra dem"
Harry S Truman

"Du skall aldrig missunna en rik man, det är bara en fattig man med mycket pengar"
okänd

Bloggtoppen.se