fredag, december 16, 2005

Ännu en gång stenattack mot brandbil i Rosgengård, Malmö !

TT rapporterar:

”Ännu en gång har ett av räddningstjänstens utryckningsfordon utsatts för stenkastning i Malmö. Strax efter 19.30 på kvällen larmades brandkåren om en brand i en trappuppgång i stadsdelen Rosengård. Själva branden släcktes snabbt - den hade fått fäste i en barnvagn - men när släckningsbilarna skulle lämna området utsattes en av dem för stenkastning. Polis tillkallades men ingen skyldig kunde pekas ut. Utryckningsfordon från polis, brandkår och ambulans samt stadsbussar har vid upprepade tillfällen utsatts för stenkastning och annan skadegörelse i Rosengård. Även väktare har trakasserats”

När skall svenska politiker vakna upp och återta Sveriges suveränitet över den utländska kolonin och exklaven, Rosengård i Malmö ? När skall politiker se till att införa svenska normer och lag i området ?

På ren svenska, hur fan är man funtad i huvudet om man attackerar en brandbil som försöker stoppa en brand i en trappuppgång, d.v.s skydda innevånarna från att förolyckas i en brand ? Oavsett förövarnas motiv till attacken så är det inte försvarbart !

Detta är Sverige och kan man inte acceptera våra lagar och samhällsnormer så skall förövarna straffas och utvisas- ifall utländska ! Sverige är Sverige och inte Gazaremsan där en intefada kan ”motiveras” med en israelisk närvaro.

Rosengård är en i mängden av koloniserade exklaver i Europa, där uppenbarligen normer, värdering och lagar inte är samma som för Europas övriga befolkning. ( Politikerna verkar inte ha ambitionen att ha samma frekvens av laglydighet i dessa områden). Jag är rädd för att upplopp som i Södertälje samt attacker så som i Rosengård kommer att resultera i regelrätt inbördeskrig. Vi har redan haft en försmak av detta över hela Frankrike i november 2005 samt t.e.x i Storbritannien, Belgien och Holland.

Listan kan göras längre men kommer tydligen inte att uppmärksammas förrän det är för sent ! Hur många skall behöva dö bara för att våra politiker inte kan agera i tid ?

Använd din röst och montera ned dessa indolenta s.k. folkrepresentanters hävdelse att representera dig !

Nytt värdetransportrån söder om Södertälje: 6:e sedan augusti !

”En värdetransport från Securitas rånades tidigt på fredagsmorgonen på E 4 vid Hölö söder om Södertälje. Väktarna hotades med automatvapen av minst två gärningsmän" säger polisen till SvD.se

Sedan i augusti är det senaste rånet det sjätte
enligt SvD:

”Den 16 december sprängs och rånas en värdetransport från Securitas på E 4 vid Hölö söder om Stockholm. Skott med automatvapen avlossades och minst två bilar stacks i brand. Värdetransportbilen blev helt uppfläkt av sprängladdningen.

Den 11 november rånades en värdedepå i Jönköping. En liten lastbil användes som murbräcka när rånarna körde in i lokalerna. Enligt Securitas blev bytet inte stort. Inför flykten hade rånarna placerat ut en bombattrapp i en skåpbil och ett stort område i Jönköping spärrades av.

Den 3 november slog maskerade och beväpnade rånare till mot en värdetransport vid Stora Höga i Bohuslän. De två väktarna tvingades under vapenhot ur bilen. En sprängladdning apterades på bilen och ett stort hål slets upp i plåten. Väktarna skadades lindrigt av splitter från smällen. Rånarna kom över en ansenlig summa pengar.

Den 27 oktober rånades en värdetransportbil vid Securitas i Bergaområdet i Helsingborg. Gärningsmännen forcerade dörrarna med en gaffeltruck och mer eller mindre stormade lokalen. De hotade personalen med automatvapen och kom över en större summa pengar.

Den 29 augusti stoppades en värdetransport vid påfarten till E 4 vid Hallunda söder om Stockholm. Minst tre maskerade män med automatvapen sprängde sönder bilen och försvann med värdekassetter.

Den 25 augusti forcerade män med automatvapen och en hjullastare grindarna till en värdedepå i Akalla i nordvästra Stockholm. Bytet blev 26,1 miljoner konor.”

”Sverige är bland de värst drabbade länderna i Europa när det gäller värdetransportrån. Under 1998-2004 har det inträffat 224 rån, och förövarna har kommit över mer än 450 miljoner kronor, uppger Sydsvenska Dagbladet”.

Antal värdetransportrån i europeiska länder 1998-2004:

1 Storbritannien 4.627
2 Frankrike 350
3 Polen 267
4 Sverige 224
5 Irland 170
6 Italien 136
7 Portugal 119
8 Danmark 93
9 Tyskland 92
10 Nederländerna 74

Totalt rånbyte i värdetransportrån i miljoner svenska kronor 1998-2004:

1 Storbritannien 1.211
2 Frankrike 625
3 Italien 517
4 Sverige 458
5 Luxemburg 213
6 Tyskland 161
7 Norge 105
8 Danmark 104
9 Ungern 78
10 Belgien 78

Bara hälften av brotten klaras upp. (
Lista från Sveriges Televisision.)

På SVT:s hemsida rapporteras fortsättningsvis:

”Vi gör allt vad som står i vår makt för att skydda transporterna. Men det är svårt att värja sig mot mer eller mindre regelrätta militäraktioner, säger Leif Svensson, vd på Falck Värde i Sverige till tidningen”

Mellan 1998-2004 har Sverige haft 224 värdetransporter jämfört med 92 i Tyskland under samma period. Notera då att detta är ett land med nästan 10 gånger så många invånare som Sverige. Om vi skulle ha liknande brottsstatistik som tyskarna beträffande värdetransportrån så skulle det motsvara runt 10-talet !

Jag uppmanar läsarna att i brottsstatistiken att hitta året Sverige hade runt 10-talet värdetransportrån så kan man kanske dra paralleller med annan statistik.

Idag får polisen ej tillräckligt med resurser, dessutom att ha en
straffpolitik som inte avskräcker att begå brott och som inte innebär konsekvenser ( som utvisning) håller inte direkt kriminella utlänningar utanför landet.

Är Sverige ett fredligt och säkert land ? Vad har hänt med den svenska idyllen när poliser var upptagna med att mota iväg cyklister från gångbanan och fånga trimmande mopedister ?

Sverige är en plats som skall föreställa lagligt och kunna ge människor trygget och säkerhet.
I dagens Sverige har vi naiv tro att Sverige är så mycket bättre än andra länder.

Vilket självbedrägeri !

måndag, december 12, 2005

I DN: Invandrares överrepresentation bland kriminella beror på kulturarv.

I brottsförebyggande rådets rapport "Brott bland svenskar och invandrare" av Mauricio Rojas konstateras följande:

” att invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. För grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt, är siffran 300-400 procent. Men samtidigt som invandrare från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar gör invandrare från andra länder det i mycket stor omfattning. Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper. Ämnet har ansetts vara tabu, men måste nu komma upp till ytan”.

Att det dröjt nästan 10 år för brottsförebyggande rådet att följa upp med aktuell rapport förklaras i rapporten med:

”kan inte förklaras av ointresse för frågan, tvärtom. Sanningen är att det har varit mycket kontroversiellt att över huvud taget undersöka denna känsliga aspekt av vår verklighet.”

Tänk att man måste ha invandrarbakgrund för att överhuvudtaget våga ta upp och konstatera detta förtigna faktum. En person med svensk bakgrund skulle inte ens komma till ett publicerings förslag innan rapporten stoppas med stämpeln ”främlingsfientlig rasism”.

Enligt min åsikt så är en åtgärd bland många, dock en självklar sådan, för att komma till rätta med problemet:

Utvisa kriminella utlänningar !

Brott begångna under asylutredningsprocessen skall självfallet innebära automatiskt avslag.( Detta är inte fallet idag). Idag kan man till och med hjälpa till vid en våldtäkt där förövarna har HIV och man får fortsätta vara kvar i landet till trots fällande dom.

Att ursäkta brottshandlingar med "utanförskap" är bara ett patetiskt försök att rättfärdiga och försvara en misslyckad invandringspolitik. Dessutom att ha en straffpolitik som inte avskräcker att begå brott och som inte innebär konsekvenser ( som utvisning) håller inte direkt kriminella utlänningar utanför landet. Oavsett orsakerna till att invandrare begår brott i Sverige så måste problemet lösas.

Det första steget är att utvisa alla utlänningar som begår brott. Jag säger det igen:

Jag förstår inte varför det inte är självklart att om man begår grova brott i Sverige så skall detta innebära utvisning på livstid. Det är ingen rättighet att få leva i Sverige som kriminell utlänning, det är en naiv förmån !

Det farligaste med detta problem är avsaknaden av öppen politisk debatt. Resultat blir att problemet pyr under ytan och förvärras samtidigt som det blir fler och fler offer. Svenskar som invandrare !

Läs Mauricio Rojas artikel i DN.

Comhem föredrar penningen istället för moral och lag !

Som svar på vårt upprop mot Al Jazeera i svenska kabelnät svarar Franca Rossander, chef för tv hos kabelbolaget comhem:

”Com Hem är en distributör av tv, bredband och telefoni. Som distributör kan och
ska vi kan inte gå in och censurera innehåll på olika webbsajter eller inslag i
tv. Så länge det finns efterfrågan och kanalen följer tillämplig lagstiftning så
är det upp till våra kunder vad de vill titta på. På Com Hem erbjuder vi stor
valfrihet i vår paketering av tv-kanaler för att ingen ska behöva få med en
tv-kanal som man inte aktivt har valt att titta på.

Vänliga hälsningar

Franca Rossander”


Vår uppmaning står fast enligt nedan svar till Franca:

"Bäste Franca

Det är just lagen vi skall följa. Som du kanske vet så har vi en lag om hets mot folkgrupp samt terrorism ( oavsett om det är handlingen i sig eller medhjälp och understöd av terrorism).

En tv-kanal som till och med har medarbetare som döms för terrorism samt välvilligt sprider terroristernas hotelser utövar inte seriös och objektiv nyhetsrapportering utan propaganda !

Al Jazeera uppmanar till hets mot judar och väst, och visar mer än nödvändigt i tv när terrorister hugger huvudet av deras offer ! TV-kanalen väljer att visa dessa vedervärdiga handlingar för att hjälpa terroristerna att sprida deras skräckpropaganda och därigenom främja deras agenda !

Franca, sover du fridfullt när nästa offer blir halshugget av en förövare som har blivit inspirerad av terroristpropagandan på Al Jazeera ? Eller när nästa offer blir sprängs i bitar, igen, inspirerad av Al Jazeera ?

Att understödja olagligheter som Al Jazeera gör är just- olagligt. Och det är din förbannande demokratiska skyldighet att ta ställning mot dessa vedervärdigheter !

Oavsett vilket borde ditt samvete sätta stopp för comhems distribution tills åtminstone Al Jazeera lär sig att censurera de mest blodiga klippen där offrens huvuden rullar av axlarna !

Nuvarande Al Jazeera har inte någon plats i demokratins press- och yttrandefrihet. Att kunna yttra sig är en rättighet och skall vara lika för alla. Vilken trosåskådning eller politisk inriktning som helst skall kunna yttra sig, OM, de faller inom lagens ram ! "

Hjälp till och skicka protester till:
franca.rossander@comhem.com !

torsdag, december 08, 2005

Beskjutning av polishus med automatvapen under upplopp i Södertälje; och svenska politiker och media frågar sig om upplopp också kan ske i Sverige !

Symptomen från Frankrike finns redan i Sverige. Polishuset i Södertälje blev beskjutet med automatvapen redan i september, cirka 50 personer deltog upploppen. Massmedia rapporterade knappt händelserna. När sedan upploppen i Frankrike skedde i november ställde man frågan om det kunde hända i Sverige. Vilket fars av opolitiskt nyhetsrapportering !

När skall vi få en press och media som rapporter objektivt, utan utelämning av vissa händelser i nyhetsflödet ? Varför bedömde televisionen och dagstidningarna att ingen seriös debatt och analys av händelserna behövdes ? Var orsaken att det var "fel typ" av förövare ?

Från Polistidningen återges följande från en av polispersonalen:

”När polishuset i Södertälje blev beskjutet försvann en del av tryggheten för personalen. Det som varit den säkra punkten att återvända till när det hettat till ute kändes plötsligt inte alls särskilt säkert. – Om de kan skjuta på polishuset så kan vad som helst hända, säger polisassistent Erika Husgård som arbetar vid ordningen i Södertälje”

”Erika Husgård var med redan från början i bostadsområdet Ronna, hennes patrull beordrades dit efter att en flicka hade blivit utsatt för hot. Stämningen blev snabbt hotfull och människorna på platsen kom väldigt nära inpå de poliser som arbetade. När de sedan grep en kille för att ha hotat flickan ökade spänningen i folkmassan ännu mer”

”Det har gått några veckor, men Erika Husgård minns varenda detalj. Hon berättar om en arbetssituation som blir omöjlig, därför att folkmassan tränger sig så nära inpå poliserna att de knappt kan andas”

"Dagarna direkt efter upploppet och beskjutningen utökade man antalet patrullerande bilar i Södertälje. Men när Erika Husgård gick på kvällspasset på torsdagen var allt tillbaka till det normala, det vill säga två patruller i distriktet. Och så är läget fortfarande. – Det här påverkar alla oss som jobbar här. Vi är för lite personal. Nu har vi gripit tre av alla kriminella här i stan, men resten bara fortsätter. Var är vår förstärkning nu? Det går inte att komma ifrån att man känner sig lite bortglömd."

”Södertälje är ett litet distrikt men har ganska allvarlig kriminalitet, därför tror jag att vi skulle behöva ungefär tio nya årsarbetskrafter här, vilket jag också har begärt från länspolismästaren”

Idag måste svenska kvarterspolisen arbeta med upplopp, hotande pöbel och beskjutning mot självaste polishuset. För 25 år sedan bestod problematiken av att mota iväg cyklister från gångbanan och fånga trimmande mopedister. Vad orsaken till denna skillnad ?
Att vi idag har en annan demografisk uppsättning i förorterna ? Jag överlåter till läsaren att bedöma detta.

Klicka här för hela artikeln i Polistidningen !

Klicka här för Aftonbladets rapportering i september !

söndag, december 04, 2005

Kabel-tv distributören comhem ett terrorverktyg: Kräv bortagandet av Al Jazeera ur svenska kabelnäts utbud !Al Jazeera, den arabiska ”nyhetskanalen” ( läs propagandakanalen) har funnits i svenska kabelnät som t.e.x hos comhem under en längre tid nu. Lika länge som kanalen har funnits i väst som ”nyhetsförmedlare” till muslimska minoriteter i Europa, lika länge har vi sett kidnappade människor paraderas upp i tv-kanalen med diverse krav från terrorister.

Man kan enkelt förstå att det finns ett behov av ett balanserat nyhetsflöde, där olika åsikter presenteras i form av olika nyhetskanaler. Ett behov som verkligen är framträdande idag tackvare politiska vinklingar från statsunderstödd television så som SVT eller amerikanska konservativa FOX News Channel.

Jag kan dock inte förstå att det är fortfarande acceptabelt att distribuera i svenska kabelnät en kanal som Al Jazeera, som uppenbarligen har blivit ett verktyg för terrorister, och som gång på gång välvilligt visar upp den ena efter den andra gisslan och till med halshuggningar !

Al Jazeera har blivit ett verktyg som är oumbärligt för terrorister för att kunna få ut sitt budskap till väst. TV-kanalens existens har blivit en förutsättning för internationell terror, en välvillig distributör av terroraktionen i sig. Utan ett välvilligt verktyg som Al Jazeera så skulle terrorverksamhet i form av kidnappningar inte få samma genomslagskraft och kanske vara mindre förekommande.

Oavsett vilket är det utan tvekan att tv-kanalen används av terrorister för att kunna sprida sitt budskap. Som företrädare för kanalen själv säger, CNN, SKY NEWS, BBC och andra västmedia tittar på Al Jazeera för att få nyheter. Det är inte så konstigt att tv-kanalen är snabb eftersom de själva, medarbetare på Al Jazeera, sitter på ”inside-information” från terroristerna så som Tayssir Alouni, en Syrienfödd Al Jazeera –journalist i Spanien, som nu har blivit dömd för terrorverksamhet. Se länken för mer information beträffande Alounis dom på 7-år.

Skillnaden mellan andra nyhetskanalers rapporteringar av kidnappningar och den rapporteringen som Al Jazeera gör är att de välvilligt visar halshuggningar av offer !

Al Jazeera är alltså ett välvilligt verktyg för terroristernas syften, d.v.s sprida skräck i väst och är samtidigt ett distributionsverktyg för fundamentalism till Europas invandrande muslimer. Varför annars visa halshuggningar och kidnappade offers desperata vädjanden för att få leva ? Ett sådan tv-kanal har inget med mångsidig journalistik att göra utan är ett välvilligt propaganda verktyg för terrorister och hör inte hemma i det fria tv-utbudet. Kabel-tv distributörer som comhem fortsätter att ha tv-kanalen i sitt utbud och därmed underhåller ett terrorverktyg och hets mot folkgrupp ! Ingen annat medium än ett muslimskt undkommer med det ! ( Ett annat exempel som undkommit i Sverige är Radio Islam ).

Få comhem med andra att vakna upp – begär att kanalen skall tas bort från deras utbud omgående ! Skicka din protest till comhems chef för tv, Franca Rossander på email
franca.rossander@comhem.com alternativt: kundservice@comhem.com

Bloggtoppen.se