torsdag, januari 26, 2006

Demokratisera lyxen -de som vill kan betala för det !

På Aftonbladet Debatt skrivs följande:

”Jag vill gå ur monarkin!
Ann Svanberg: De som vill ha kungahus kan betala lyxen
Inom den svenska hovstaten förvaltas ovärderliga kulturminnen i form av möbler, smycken, byggnader, m m. Jag betalar med glädje skatt för bevarande och underhåll av detta, liksom jag tycker det är häftigt att betala skatt till stora delar av övrig verksamhet som bedrivs inom den offentliga sektorn.”

”Jag uppskattar dock INTE att tvingas vara med och bekosta en dåligt specificerad, årlig mång- miljonsumma till hovet, där gränserna mellan privat och offentligt flyter på ett otillåtet sätt och där oegentligheterna inte kan beivras inom något befintligt lagutrymme”

”Jag kräver att den yttre utsmyckningen separeras från styrandet och att vi enskilda medborgare själva får avgöra, om vi ”tror på Kungen” så mycket att vi vill bidra med våra skattepengar till hans och hans familjs underhåll.Med den enorma popularitet som kungafamiljen har bland de breda folklagren, vore risken säkerligen obefintlig att detta skulle få sådana ekonomiska konsekvenser, att familjen skulle hamna på obestånd”

Detta är det som är problemet - att vi medborgare inte är betrodda att fatta beslut om våra liv och om det vi vill (och därefter leva med konsekvenserna).

Ett bra exempel är nuvarande utformning av asylpolitiken och införandet av en amnestilag för invandrare som inte enbart tar hänsyn till skyddsbehov utan ger uppehållstillstånd i Sverige på premisser som:

-föreligger praktiska eller medicinska hinder för avvisning.

-"humanitär angeläget" att personen får stanna.

Jag skrev i ett tidigare inlägg:

”Det är med stor svårighet man ser hur någon skall kunna få avslag med följande regelverk. Paragrafen "humanitär angeläget” för att få stanna kommer att vara mycket användbar för de som inte kan åberopa något annat.Det är nu dags för allmän folkomröstning och låta svenska medborgare bestämma ifall vi vill försörja människor med skattemedel under dessa villkor. Eller är det dags att låta frivilliga medel bestämma villigheten att släppa in människor på endast ” humanitär angelägenheter ” enligt ovan som dessutom är vidöppen för missbruk ? ”


Är det inte på tiden att vi ser om vårt eget hus innan vi talar om humanitära angelägenheter i andra länder ?

Beträffande amnestilagen skrev vi också på denna blogg:

”Vi kanske skall demokratisera asylpolitikens resursutdelningen till frivilliga medel, dvs låta medborgarna bestämma ifall dessa 1.5 miljarder kronor( antagligen lågt beräknad kostnad för den nya lagen ) skall gå till ickesvenskar eller till personer som illaluktande och blöjförsedda Hulda på långvården. Låta införa mänskliga rättigheter där istället! Hulda har åtminstone bidraget till välfärdsstaten i form och 40-50 års skatteinbetalningar, dvs, uppfyllt villkoren för den ekonomiska bärigheten när välfärdsstaten utformades.”

Har man problem med en folkomröstning beträffande nuvarande amnestilag ( där allt annat än enbart skyddsbehov ligger till grund för asyl ) ? Man kanske påstår att det finns ett folkligt stöd för amnestilagen - vad är problemet med en folkomröstning då? Man skulle vinna omröstningen och bevisa det ! End of story !

Men problemet för dessa ”do-gooders” är att de vet att det inte finns något stöd för politiken bland svenskar. De blir hellre ickedemokrater och åsiktsfundamentalister istället för demokrater i politisk motgång.

Tyvärr är demokratifrågan inte självklar i dagens
”politiskt korrekta” samhälle. Även det tidigare noterat:

”Ifall folkvilja beaktas kallas det ”populism” och när någon organisation utanför riksdagen vågar utmana dem så gaddar de ihop sig från vänster till höger i försvar ( av sina privilegier). Den negativa klangen i ”populism” har jag aldrig förstått ifall vår nuvarande s.k demokrati skall spegla folkets vilja.”

Ett annat praktexempel beträffande bristen på demokrati i dagens samhälle är frågan huruvida Turkiet skall vara medlem i EU eller inte.( Se inlägget ”Varför Turkiet inte är en naturlig framtida EU-medlem”):

”Egentligen så skulle det bara behövas ett simpelt NEJ från medborgarna utan den politiska korrekthens fraktion i Europa måste gå in och korrigera och berätta vad medborgarna skall tycka. Detta NEJ har redan blivit sagt av medborgarna genom folkomröstningarna i Frankrike och Holland om den nya konstitutionen”

”Men av någon förunderlig anledning accepteras inte vissa folkviljor utan först ett försök av ”politiskt skolning” från en viss fraktion av den politiska eliten. Demokratin skall accepteras, dvs, medborgarnas vilja, oavsett vad man har för åsikt. Idag har den politiska korrektheten svårt att acceptera detta”

Ja slutsatsen kan inte bli annan - alla som motsätter sig folkomröstningar och resultat från sådana är simpla ickedemokrater och åsiktsfundamentalister !

Beträffande kungen och monarkin ? Samma sak där ! Finns det ett folkligt stöd, d.v.s demokratiskt stöd, så kommer monarkin att bestå !

Att ge kung Carl XVI Gustaf ett folkligt mandat att agera som statsöverhuvud över Sverige ( om man kallar honom kung eller president är av underordnad betydelse) så skulle det inte bara vara demokratsikt rätt utan också innebära att man återgår till Sveriges historiska rötter ! Sverige skulle åter till att bli ett valkungadöme istället för en dynastisk monarki som det blev i och med Gustaf Wasa !

Jag tror dock att kungen skulle överleva denna folkomröstning - och om inte- så skulle jag acceptera utgången av ett demokratiskt utslag till skillnad från vissa "politiskt korrekta" politiker vid demokratiska nederlag!

Så låt oss också kontrollera den demokratiska validiteten av nuvarande amnestilag för invandrare. Låt
svenska medborgare bestämma om vi fortfarande har ett överkott att dela med oss av till invandrare ( utöver 1% av BNP som går till bistånd via SIDA) på enbart ”humanitära grunder” , samtidigt som Hulda på långvården ligger i sin egen avföring; eller om vi skall återgå till en invandringspolitik ( notera ord valet "invandrings" inte "asyl" ) som baseras på teknoekonomisk pollinering som kallas meritokrati; och som också en gång gällde i Sverige och nu i invandringsländer som USA och Australien !

Då kanske vi slipper att tala om ”positiv särbehandling", d.v.s att med politiska
(ickedemokratiska) och kommandoekonomiska påbud försöka skapa ett behov som uppenbarligen inte det svenska samhället och ekonomin efterfrågar !

Leve demokratin !

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home

Bloggtoppen.se