tisdag, mars 07, 2006

SVT Text rapporterar: Kommuner måste öka flyktingmottagande !

SVT Text-tv rapporterar:

”Kommuner måste öka flyktingmottagande

Regeringen måste skjuta till nya mångmiljonbidrag till kommunerna för att skapa fler introduktionsplatser för invandrare, hävdar Integrationsverket.

Behovet av platser i kommunerna ökade trefaldigt som en följd av den till fälliga asyllag som antogs i höstas.

I februari uppmanade Integrationsverket 268 kommuner att kraftigt öka sitt
flyktingmottagande. Av de 20 som hittills svarat har de flesta sagt nej.

Få kommuner verkar intresserade, och verket anser därför att det behövs nya "stimulanspengar" från regeringen.”

Regeringen måste skjuta till mångmiljon bidrag till kommunerna och Integrationsverket uppmanar 268 kommuner till KRAFTIGT ÖKA sitt flyktingmottagande samtidigt som kommunerna säger nej."

Hur skall denna ekvation gå ihop ? Frågan är dock inte nyligen ställd. De som var emot amnestilagen förutsåg just denna utveckling när man kritiserade den som ett system som belönar illegala invandrare ( d.v.s de som redan fått avslag p.g.a att inte vara kvalificerad som flykting ) med uppehållstillstånd samt att man ger t.e.x rumänska pedofiler och ekonomiska migranter rätt att stanna i Sverige på skäl som:


-föreligger praktiska eller medicinska hinder för avvisning

-"humanitär angeläget" att personen får stanna.


Samtidigt förespråkar politiker att Sverige bör öka flyktingkvoterna. Man måste fråga sig vart gränsen går för Sveriges kapacitet att dela med sig av ett icke förekommande överkott ?

Det finns inget stöd bland svenska befolkning för denna amnestilag, och ej heller inget stöd bland Sveriges kommuner att öka utgifterna i form av ta emot s.k. ” flyktingar” (och därmed försörjningsbördan) som fått uppehållstillstånd enbart p.g.a ”praktiska eller

humanitär hinder för avisning”.

Det är tydligen lättare att stämma in åsiktsförtrycket och den politiska skolningen från toppen när man hetsar individer, kommuner, organisationer att anamma en amnestilag än att leva med konsekvenserna av sitt beslut.


Amnestilagen är inget annat än en strutspolitik, d.v.s att ha huvudet i sanden och tro att problematiken med för långa köer av asylsökande kommer att försvinna om man flyttar över problemet på andra. Man ger alla amnesti ( så att man kan korta Migrationsverkets handläggningsköer), inklusive de som de en gång avvisats; och därmed samtidigt inkompetent-förklarar sina egna tidigare beslut genom att flytta problemetiken till kommunerna.

Så enkelt är det nu inte. Nu ligger problemet hos kommunerna - att ta kostnaderna vilket innebär att ta över försörjningsbördan för tusentals människor som inte finner jobb. ( P.g.a allmän arbetslöshet och företagsutflyttning).

Men vad kan man förvänta sig av ett system där skyddsbehovet har satts ur spel genom antagandet av amnestilagen, ett system som urvattnar asylrätten och likaställer den med regelrätt invandringspolitik ?
( D.v.s man låter alla som kommer till Sverige få stanna enbart p.g.a ekonomiska premisser –”bättre här än därborta (en ny version av vit mans börda), låt oss anamma humanitära angelägenheter”)

Att svenska samhället inte har möjlighet att absorbera alla dessa människor, d.v.s att ge dem arbete försöker man kompensera med kommandoekonomiska påbud som statsunderstödd rasism i form av kvotering, ”positiv särbehandling” och för invandrare öronmärkta jobb, skattefinansierade s.k ”introduktionsplatser”.

När skall dessa naiva mästertyckare som tror att de gör mänskligheten en gentjänst genom att sätta ur spel marknadskrafterna beträffande arbetskraft ( d.v.s massimport av arbetskraft samtidigt som arbetsgivare exporteras i lika hög grad form av företagsutflyttningar ) och skapar incitament för ickeeuropéer att kolonisera Europa vakna upp ?

Världens osymmetri beträffande ekonomiska tillgångar beror på individers och kulturers olika förmåga till ekonomisk kreativitet ! Att gynna ett system som främjar att andra skall försörja den tredje bara om man byter lokalitet på jorden kommer inte att gynna varken Europa eller den s.k. "utvecklingsländerna” i det långa loppet.

Europa behöver en invandringspolitik baserad på meritokrati ( som tidigare gällde i Sverige på 1600-talet när man importerande kunskap och humankapital i form t.e.x valloner eller som idag gäller i invandringsländer som USA eller Australien ), men
istället frångår man från enkla ”ekonomiska logiklagar” när man massimporterar något man inte har behov av
( Glöm tesen om den åldrande befolkning, se länken för förklaring .)

Man gör också inskränkningar av den intellektuella friheten med politisk korrekthet, censur, diskriminering av vissa människor till förmån för den icke efterfrågade importen av arbetskraft ( för varje positiv särbehandling, en negativ särbehandling/diskriminering) samt visar öppen förakt för denna allmänna opinionen.

Samtidigt sanktionerar politiker de ökande etniska spänningarna i Europa när bosättare vandaliserar förorterna runt om Europa genom att ge dessa kriminella handlingar legitimitet med att kommentera”att man måste förstå dessa yttringar”. Man till och med försvarar islamisternas diktering av vad man får uppfatta och avbilda i Europa- ytterligare ett steg i koloniseringen av Europa och omformningen till EuroArabia !

Demokratiska beslut passar bara när det passar denna egna politiska agendan för dessa social liberalistiska dogmatiker!

Ignorera faktum bara...som nu... när medborgare eller svenska kommuner inte vill ha en politik som innebär fri invandring.

Fri invandring utan att ta hänsyn till arbetskraftsbehov innebär att försörjningsbördan förflyttas från individen till samhället ( läs: ni skattebetalare).

För att kunna finansiera denna anstorming av bidragstagare skall samhället göra inskränkningar i välfärdssystemet, och då främst de försvarslösa, de redan arbetslösa, pensionärer och långvårdspaketen ( äldre indidiver som redan betalt i form av 40 års skatter för deras berättigade välfärd och omsorg ) !

Varför ? Det ligger i linje med den social liberalistiska dogmen om det mångkulturella samhällets positiva aspekter !

Kom ihåg att blunda för det jugoslaviska exemplet dock ! Ett inbördeskrig som bröt ut så fort människor fick tillbaka sin individuella frihet efter den kommuniska diktaturens förfall. ( Mångkulturens förespråkare brukade under 1960-70-talet ha Jugoslavien som främsta exempel av mångkulturens goda aspekter med dess mosaik av språk, etniciteter och religioner. Enda som saknades var den fria viljan, d.v.s demokratin ! )

Tyvärr är jag rädd för att dessa politisk korrekta ”do-gooders” handlingar kommer att skapa fler offer när, som nu, demokratiska ideal förfäktas ( politisk korrekthet, censur, förakt för opinionen), diskriminerar vissa när andra blir ”positivt särbehandlade", försakelse av ekonomin genom befrämjande av ohämmad tillgång i förhållande till efterfrågan ( t.e.x jobb eller välfärd) och legitimerar kriminella handlingar genom brist på konsekvens när sådana begås ( försvarandet av kravaller i förorterna och andra etniska upplopp i Europa genom att kalla dem ”berättigade” samt tillåter kriminella utlänningar att härja utan risk för utvisning).

Dessa politisk naiva åsiktsfundamentalister från den politiska korrekthetens fraktion kommer att ha mycket att svara upp till när Europa väl sprungit ur kontroll !

Man kanske skall lyssna i tid till medborgarnas/kommuners åsikter oavsett hur dessa stämmer överens med deras egna preferenser. Åtminstone om vi skall påskina att vi lever i en demokrati !

Folkomrösta om denna amnestilagen och låt de som vill betala för lyxen göra det ( frivillig förörjning av ekonomiska immigranter) istället för, som nu, skapa ett samhälle med grogrund för mänsklighetens mörka sidor. ( Det är lätt av att vara generös med andras pengar och fatta beslut över deras huvuden. Historien visar dock att alltid kommer surt efter dessa demokratiska tillkortakommanden ).

Vi har sett det tidigare vad som skedde på 20-30-talet i Weimerrepublikens Tyskland när man försökte tysta ner reaktionärerna ( nazister och kommunister) med odemokratiska metoder och försakade att korrigera problemen tid. ( Sovjetunionen passar också som ett ypperligt exempel).

Ja man känner igen utvecklingen allt för väl. Måtte vi aldrig hamna i detta europeiska inbördeskrig igen!

Vi ber att dessa social liberala åsiktsfundamentalister anammar demokratin istället för att punktera den med osakliga anklagelser av dess politiska motståndare. Man behöver inte vara mänsklighetens fiende eller vara motpol till allt som är nobelt och humant så fort man vågar kritisera nuvarande system och sätta in det dess konsekvenser i realismens ramverk !

Leve demokratin !

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home

Bloggtoppen.se