söndag, mars 12, 2006

Turban polisen skall representera det sekulariserade Sverige: Resultatet svensk turismindustri devalveras !


Aftonbladet rapporterar:

”Polisen får bära turban och huvudduk"

"
Poliser får nu uttryckligen bära turban, huvudduk och judisk kippa i tjänsten.”
”Efter överläggningar med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) har nu RPS i sin mångfaldsplan uttryckligen tillåtit att poliser får bära turban, huvudduk eller kippa i tjänsten. Polisen säger sig inte vilja utestänga några samhällsgrupper från polisyrket. Efter en granskning fann DO att RPS:s mångfaldsplan var ofullständig. Centrala riktlinjer saknades bland annat för hur polisen ska arbeta för att förebygga och motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning”

Se länken.

Man undrar ifall de som har fattat beslutet förstår varför man använder uniform överhuvudtaget ? Anledningarna till att polis, militär och andra myndighetsföreträdare använder uniform är av praktiska orsaker:

T.e.x militärer för att visa att de tillhör reguljära militära styrkor (och inte paramilitära bandit gäng förutom kamouflage syfte) och poliser använder uniformen för att kunna kännas igen av allmänheten när hjälp behövs påkallas eller när polisiära uppgifter utföres. ( Hur skall man annars känna igen att det är trafikpolis som vinkar in dig efter landsvägen och inte en bil rånare?)

Syftet med uniformen kommer nu att urvattnas när religiösa premisser skall styra över praktiska som nu finns för allmänhetens bästa. Under alla år har svenska medborgare varit tvungna att följa uniformeringsregler ifall de vill ikläda sig rollen som en representant av det officiella Sverige. Ifall individen inte ville ikläda sig uniformen fanns alltid möjligheten att välja ett annat yrke. Inget undantag gjordes för individuella premisser.

Nu när Sverige har huckle bärande muslimska och turban-prydda medborgare så skall dessa yttringar strykas medhårs och ges undantag som har tidigare förnekats medborgare. Då, istället för mångkulturell ”mamb-jambo”, var samen, judiska medborgare eller individer med individuella premisser beträffande beklädnad tvungna att anpassa sig efter den myndighetsutövande organisationens neutrala uniform.


Varför skall inte dessa regler kunna gälla t.e.x muslimer eller shiker som det tidigare har fått göra för samer, judar, svenska individualister ?

Sverige är en sekulariserad stat. Skall religiösa kännemärken få framhävas av den sekulerad statens representanter ? Nej !

Varför ? Eftersom dessa myndighetspersoner representerar alla i Sverige så skall dessa inte kunna associeras till en viss grupp, etnicitet eller trosuppfattning ( förutom skälen beträffande igenkännande givna ovan).

Så vad är nästa steg ? Skall färgglada Nike-mössa bärande ungdomar ha rätt att ha luvan på i det militära när kamouflage behovet är skriande; eller skall den kungliga högvakten ha turban eller huckle prydda soldater på slottsbacken ? Skall det finnas en variation polisbeklädnad som gör det möjligt att förväxla en polis med en turbanprydd SL-anställd i T-banan ?

Det inte direkt det som utländska turister förväntar sig att se när det kommer till Sverige för att uppleva svensk kulturhistoria. Tala om att devalvera turismindustrin !

Det är bara i länder som Sverige ( d.v.s där den
politiska korrektheten är allenarådande politisk dogm) som man från officiellt håll motarbetar det egna kulturarvet genom att premiera mångkulturen, d.v.s lyfta fram skillnaderna i samhället.


Sverige omformas efter bosättarnas kultur och normer, istället för att myndigheter verkar för att alla medborgare skall kunna associera sig som stolta svenskar. Detta är dock ett fenomen som gäller i hela Västeuropa, d.v.s från officiellt håll understödjande av massiv ickeeuropeisk inflyttning och det europeiska samhällets omformning till bosättarnas kultur.

När detta sker utanför Europa kallas detta imperialism, kolonialism och utländsk exploatering av inhemsk kultur. I Europa kallas det MÅNGKULTUR !

Ytterligare ett steg har tagits i Europas kolonisering och omformning mot icke-europeiska normer och värderingar; samtidigt som folkvilja ignoreras och ordspråket " man skall ta seden dit man kommer" har blivit tabu !
2 Comments:

At 24/3/06 10:15 em, Anonymous bosse1949 said...

Jag kommer säkert att åka fast för nåt. Jag kommer att gapskratta om jag möter en turbanförsedd polis. Hur ska man kunna få respekt för en sådan "lagbevarare"?

 
At 4/12/08 5:47 em, Anonymous ISD said...

People are blind!

 

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home

Bloggtoppen.se